Öka stödet till Ukraina NU!

Vi som undertecknar detta upprop uppmanar riksdag och regering:

·       att kraftigt öka Sveriges militära och ekonomiska stöd till Ukraina

·       att kraftigt öka stödet till de ukrainare som sökt skydd i Sverige

·       att göra detta nu, inte längre fram när det kan vara för sent

 

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ställt Europa och världen inför vår tids största hot mot fred, frihet och demokrati. Ukrainas folk för striden för oss. Sverige har uttalat ett starkt stöd för Ukraina. Men nu måste vi också visa i handling att Ukrainas sak är vår. Det betyder att Sverige måste kraftigt öka det militära och ekonomiska stödet och göra detta nu. Senare kan det vara för sent.

Hittills har västs bistånd till Ukraina, om än omfattande och helt avgörande för Ukrainas motstånd, tyvärr kännetecknats av för lite, för långsamt. Det gäller även Sveriges bistånd. De flesta svenskar tror nog att Sverige ger mer än vi faktiskt gör.  

Målet för Sverige bör vara att under 2024 minst nå upp till samma nivå relativt våra samlade inkomster som Litauen, som är det land inom EU som ger det mest generösa bilaterala  biståndet i procent av BNP – tre gånger mer än Sverige. Det betyder att vi behöver trefaldiga det svenska stödet i år. Det borde vara fullt möjligt eftersom stödet i dagsläget är relativt blygsamt.

Kan Litauen, kan Sverige!

Sverige bör givetvis stödja initiativ till ökat stöd för Ukraina som tas på EU-nivå men vi behöver inte invänta nya EU-beslut. Vi kan och bör agera nu. Med Litauen som förebild – och Norge som är en ännu mer generös givare. Låt oss visa Ukraina att vi kan och vill! 

En utförligare beskrivning av bakgrunden till uppropet, samt namnen på initiativtagarna, finns på Aftonbladet Debatt 28/1 2024.  Se 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Q71O18/upprop-sverige-maste-oka-stodet-till-ukraina

 


Birgitta Swedenborg    Kontakta namninsamlingens skapare