Låt stå! Klasser i år 4 och 5 på Margretelundsskolan behålls till nästa stadie.

Vi som skriver under denna namninsamling står bakom brevet nedan.

 

Hej Hampe, Joakim, Ann och Ewa,

Vi är en grupp vårdnadshavare på Margretelundsskolan som gått samman och kontaktar er gemensamt, detta då vi via skolans rektor, Sara Jäger, innan påsk blivit informerade om de besparingar vilka skolan tvingas göra som ett resultat av de elever man förlorar till nyetablerade IES. Besparingar som enligt oss är helt orimliga, att de nu är våra barn som får betala priset för er oförmåga att planera skolverksamheten.

Efter att ha följt debatten i lokalpressen samt de beslut som fattats i olika instanser så hade de flesta av oss insett att skolförvaltningen inte kommer att leva upp till den skrivning som skickades in i ett yttrande till skolinspektionen i mars 2017 inför beslutet kring etableringen av IES: ”Kommunens bedömning är att en etablering av Internationella Engelska skolan i Österåkers kommun inte medför några negativa ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser för kommunen eller eleverna på kort eller lång sikt.”. Men det är först nu vi ser exakt vad resultatet blir, vad er bristande hantering av skolplaneringen verkligen kommer att få för konkreta konsekvenser för våra barn.

För de ca 200 barn som idag går i årskurs 4 samt årskurs 5 på Margretelundsskolan innebär de minskade resurserna att klasser nu kommer att slås ihop (fyra klasser blir tre) inför nästa år och för de som börjar årskurs fem kommer de att vara närmare 30 barn per klass. Det blir inte bara större klasser, utan också nya klasser då de som är idag bryts upp. Flera av klasserna har gått ihop sedan förskoleklass, alltså 5 respektive 6 år. Många av oss vårdnadshavare har också gjort valet att låta våra barn går kvar i den kommunala skolan just på grund av deras skolsituation, där de går i klasser där de trivs och känner sig trygga. Nu plötsligt ställs vi inför en helt annan situation. Är det vad ni, politiker och utbildningsförvaltning i kommunen, kallar det ’fria skolvalet’?

För oss som vårdnadshavare är det smärtsamt tydligt hur ert beslut kring etableringen av IES nu, snart sju år senare, visst får betydande negativa konsekvenser både ekonomiskt, organisatoriskt och pedagogiskt – för såväl anställda i kommunen som för eleverna. Vi ser större klasser, men samma lokaler och samma bemanning.

I utbildningsnämndens svar till oppositionens tidigare framförda kritik i ’Kanalen’ nr.13 den 26 mars 2024 skriver utbildningsnämndens ordförande Hampe Klein tillsammans med medarbetare på utbildningsförvaltningen att ”Utbildningsförvaltningen jobbar tillsammans med skolorna för att anpassningen ska bli så bra som möjligt”. Vad innebär det rent konkret? Vad är det ni gör för att kompensera för den uppkomna situationen?

Och sist men inte minst, vad är utbildningsförvaltningens budskap, i egenskap av ytterst ansvariga, till de barn som nu direkt drabbas av besparingsåtgärderna under denna som ni kallar ”anpassningsperiod”?

/ Vårdnadshavare, Margretelundsskolan årskurs 4 & 5

 

 

 

 

 

 

 

 


Vårdnadshavare till barn på Margretelundsskolan i år 4 och år 5, vårterminen 2024    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Vårdnadshavare till barn på Margretelundsskolan i år 4 och år 5, vårterminen 2024 kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...