Vädjan till ärkebiskopen och biskoparna: Ta ställning för flyktingar i Sverige!

Undertecknare av denna vädjan är några som jobbar i Svenska kyrkan, andra kyrkotillhöriga, några tillhör andra religioner. Vi är vanliga medmänniskor. Några är direkt berörda flyktingar. Vi trodde aldrig att det, som nu sker i vårt land, över huvud taget skulle kunna ske. Vi kan inte kalla det något annat än systematisk förföljelse av apostater, konvertiter, ateister och HBTQ-personer från myndigheternas sida.

Migrationsverket och Migrationsdomstolarna förefaller hela tiden ifrågasätta deras tro, livsåskådning eller sexuella läggning för att kunna fatta utvisningsbeslut till Afghanistan och andra länder i krig. De konventioner vi skrivit under, däribland FN's konvention om mänskliga rättigheter och barnkonvention, åsidosätts hela tiden.

Situationen är desperat för många. De saknar både mat och husrum. Civilsamhället, inte minst Svenska kyrkan på lokalplanet, försöker ställa upp, men orkar snart inte längre. Det har gått så långt att en del hjälpare själva tar lån för att kunna hjälpa. Ändå sover en hel del ensamkommande under den kalla vinterhimlen. Tisdag 4 december kom uppgifter om att ett boende för ensamkommande, som drivs av Stadsmissionen i Stockholm, måste stänga på grund av att statsbidraget inte längre finansierar verksamheten. Ytterligare ett antal unga kommer att kastas ut på gatan, både de som fått tillstånd efter Nya gymnasielagen och de som inte fått det. Rapporter kommer även från Polisen i Stockholm, Göteborg och Uppsala om att ensamkommande tvingas sälja droger av kriminella nätverk.

På kvällen den 7 december kom uppgifter om att en asylsökande försökt ta sitt liv i ett av Sveriges förvar. Hur länge skall denna psykiska misshandel fortgå? Vem ansvarar? Justitieministern i egenskap av chef för ansvarigt departement? 

Det finns något som kallas "extraordinär händelse", som ger stat, kommuner och andra offentliga aktörer lagrum och större befogenhet att handla och samverka. Lite av det som inom försäkringsvärlden kallas "force majeure". Det_finns_inga_främlingar1.jpg

Vi vädjar därför till Svenska kyrkans ärkebiskop och biskopar att ta ställning och uttrycka Svenska kyrkans ståndpunkt utifrån Bibelns ord om flyktingen och den hemlöse.

Det kunde handla om åtminstone tre saker:
1. Vädjan till Regeringen om amnesti för ensamkommande eller åtminstone ett moratorium av deportationerna.
2. Vädjan till förtroendevalda på lokal nivå i Svenska kyrkan och/eller kyrkoherdar att öppna kyrkor och församlingshem för övernattning för bostadslösa samt att hjälpa till med enkel matservering några dagar i veckan. Det sker redan på vissa orter, till exempel i Uppsala, men skulle behövas på fler. Läget är som sagt helt desperat.
3. Vädjan till Regeringen att inte förlänga lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Och det är BRÅTTOM...

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Stefan Sundbäck överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook