Utredning om förbud mot fortsatt avel av vissa raser kallad "kamphundsraser".

       Totte blev ihjälbiten av en hund med kampbeteende December 2018!

                                                   Vila i frid Totte ♥ Totte_vila1.jpg Petitionen har inte för avsikt att förbjuda " någons familjemedlem", utan avsikten är att man får upp på rikspolitisk nivå att det ska göras en utredning om hur man ska komma tillrätta med de problem som finns med vissa raser, och vem som eventuellt får äga dessa.

Med vissa raser avses de hundar som är avlade att bli muskulösa, kamplystna hundar.  Det kan vara renrasiga, men även blandraser som innehåller raser som är muskulösa och kamplystna.

Sedan kan även andra hundraser bli aggressiva, men det är skillnad på aggressivitet och gener som innebär muskulösa, kort stubin och inte släppa bytet förrän det är dött. Alla hundar kan visa aggressiva tendenser, men de raser som bland annat Danmark och Norge förbjudit är raser som de anser är avlade att vara muskulösa, kamplystna, anfaller utan förvarning och släpper inte sitt ”byte” förrän det är dött.

Vad avser denna petition?

Den avser att man i en utredning ska titta på de raser som är förbjudna i våra grannländer, men att Sverige själv ska utforma en lag som vi tycker är humant mot de familjer som redan har en familjemedlem av aktuella raser, och utredningen ska rikta in sig på framtida avels vara eller icke vara. Så vad denna petition avser är att man på riksnivå ska undersöka hur våra grannländer, Danmark och Norge, gått tillväga gällande vissa raser kallade kamphundar, och vad det gett för resultat. När man fått en tillfredställande information om detta, tagit del av den forskning som gjorts, får man diskutera vidare om hur Sverige ska göra för att vi inte ska få en oseriös avel på dessa raser, och därmed få hundar som är potentiellt farliga ute i vårt samhälle.

Nedan finns citat tagna ur länkar som kommer efter citat, dessa är medtagna som en grund till varför jag startat denna petition.

Pierre Wahlström på Försvarsmaktens hundtjänstenhet har de senaste 25 åren testat omkring 3 000 hundars mentalitet. Han är inte förvånad över forskningens resultat. De flesta hundar har ett signalsystem med kroppsspråk, ljud och ragg som vi människor förstår. Hundarna som är avlade för kamp visar andra signaler som vi inte hinner uppfatta innan det är försent. Det är fina, gulliga hundar – tills det smäller.

Sirkku Sarenbo är lektor och docent i miljövetenskap vid Linnéuniversitet i Kalmar. Sirkku Sarenbo säger att olämpliga hundägare inte är hela förklaringen till att det sker olyckor. – Det är ett väldigt förenklat synsätt. Hundar har de egenskaper som vi medvetet har avlat fram i dem, säger hon.  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7066290

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/kamphundsraser-overrepresenterade-i-hundattacker

 Här finns även länkar till ett antal attacker som skett 2018:

https://www.skd.se/2018/12/10/totte-blev-ihjalbiten-under-sin-lunchrunda/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7lkRa8/billy-attackerades-av-los-hund--agaren-forsvann

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/kamphundar-bakom-flesta-hundattacker

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J1Abjb/pojke-dod-i-hundattack--hundagare-misstankt

http://www.stage3.play.aftonbladet.se/abtv/articles/265600

https://www.expressen.se/gt/hund-ihjalbiten-polisen-pa-plats/

 

Petitionen kommer att sändas till Statens Jordbruksverk för utredning och/eller vidarebefordran till de som har befogenhet att fatta beslut i det ärende som petitionen beskriver.

 

 

 

Facebook