Stoppa pausandet av F-klass Löddesnässkolan 2024

Namninsamlig för att stoppa pausandet av F-klass på Löddesnässkolan 2024.

 

Barngruppen Löddesnäs med skolstart f-klass 2024 ska portioneras ut på två klasser Alfredshäll, två klasser Bjärehovskolan och en klass på Rutsborg. 


Detta är ett beslut som ur många aspekter, där rektorsgrupp tillsammans med samverkan fackliga organisationer, är helt uppåt väggarna.

 

Var är barnperspektivet? Barnen har under åren lärt känna barn i äldre grupper och ser fram emot att återförenas med kompisar, syskon som går på Löddesnäs, anhöriga som nu ska lämna på olika skolor, miljötänket när många troligtvis behöver köra för att få ihop pusslet samt utökade tider på fritids pga avstånden. 

 

Löddesnäs som område påverkas. Man har flyttat hit pga närhet till skola men nu lägger man ner klasser och skapar oro båda bland lärarna och de boende. 


Tf verksamhetschef säger i beslutet att det inte är grundat i någon besparing men om man utläser Protokoll barn- och utbildningsnämnden BUN 2023-06-19 kan man i bilaga A paragraf 42 pkt 1.2 tydligt utläsa att "Grundskoleverksamheten bidrar med totalt 2,9 mnkr. 1,9 mnkr kommer i huvudsak från sammanslagning av skolenheter..."

 

Skriv på namninsamlingen!