Stoppa pausandet av F-klass Löddesnässkolan 2024

Kommentarer

#2

Se text gällande insamling.

Martina Thorsell (Bjärred, 2023-09-27)

#3

Håller med argumenten i texten som är väl formulerade.

Sarah Emond (Bjärred, 2023-09-27)

#4

Det är svårt att förstå hur sammanslagningen av olika förskoleklasser skulle vara mycket mer ekonomiskt. Med färre lärare totalt skulle man nästan kunna uppnå samma kostnader per barn. Nackdelarna är stora för barnen och påverkar hela området.

Jouri Kanters (Bjärred, 2023-09-27)

#5

För oss som familj innebär det tidigare mornar, samt förlängda dagar för våra barn på förskola och fritids. Det är en påfrestning för både barn och föräldrar i en tid när tid tillsammans är mer värdefull än någonsin. Men det som slår hårdast är att våra barns vänskapsband, de fundamentala grundpelarna för deras sociala utveckling, nu riskerar att rivas upp. Att tvinga dem att skiljas åt på olika skolor när de redan byggt nära relationer är hjärtskärande.

Vi som föräldrar har valt att bo här för de trygga gångvägarna till skola och fritids, för de goda skolorna och för möjligheten att ge våra barn en kvalitativ uppväxt. Vi vädjar till våra styrande politiker att ta till vara på detta perspektiv och ompröva beslutet. Låt våra barn få behålla sin trygghet, samhörighet och sina viktiga vänskapsband. De förtjänar det bästa.

Linda Perica (Bjärred, 2023-09-27)

#8

Underlätta för föräldrarna som har syskon att slippa hämta och lämna på olika ställen.

Nina Rosberg (Landskrona, 2023-09-27)

#10

Att detta beslut ska vara för barnens bästa är rent trams. De har ingen tanke på barnen. Inte heller på hur det ska fungera för familjer som ska behöva lämna sina barn på två eller flera olika skolor.
Att barngrupperna minskat i kommunen har man i då fall varit medveten om i flera år. Hur kan man då tex bygga en ny sköjdsal på en skola som kommer stå tom under flera år?!

Anna Samvik (Bjärred , 2023-09-27)

#12

Lomma kommun gör inte dessa förändringar med barnens bästa i åtanke.
Man MÅSTE kunna göra organisatoriska förändringar utan att det ska bli sånahär dramatiska turer vartenda år?
Kommunen har gått från att vara Sveriges bästa skolkommun till att vara Sveriges sämsta arbetsgivare med en total oförmåga att planera verksamhet för mer än ett år i taget.
Förtroendet är i detta läge helt obefintligt.

Anna Lindwall (Lomma, 2023-09-27)

#18

…det är en självklarhet att det skall finnas F klass på Löddesnässkolan av sociala grunder.

Linus Mernsten (Bjärred, 2023-09-27)

#20

Det är ingen som tänker på barnperspektivet här

Therese Roos Darsy (Bjärred, 2023-09-27)

#22

Stoppa pausandet av förskoleklasserna på Löddesnässkolan.

Elisabet Davidsson (Bjärred, 2023-09-27)

#23

Jag anser att det finns valmöjligheter i den här frågan. För mig är det här en trygghets och hållbarhetsfråga och just nu finns så många frågetecken kring både beslut och framtid. De grunder som vi fått presenterade för oss är för tunna för att man ska acceptera att syskon inte får gå på samma skola, att Löddesnässkolan urholkas, att det dagliga pusslet ska få fler bitar...osv.

Lina Kanters (Bjärred, 2023-09-27)

#24

Jag vill att mina barn ska kunna gå på samma skola.

Oscar Gustafsson (Bjärred, 2023-09-27)

#25

Min son blir drabbad av detta då han ska börja F klass hösten 2024 o skulle börja på Löddesnäs.

Per Malmqvist (Bjärred , 2023-09-27)

#26

Småbarnsföräldrar behöver närhet till skola. Det är en av anledningarna man väljer att flytta utanför städerna. Det är inte på detta sätt vi ska spara in på.

Glenn Ljungstrand (Häljarp, 2023-09-27)

#27

Detta beslut är inte genomtänkt av kommunens politiker och kommer leda till stora problem framförallt för barn och vårdnadshavare men potentiellt för hela Löddesnäsområdet, andra skolor och Bjärred som samhälle

Suzanne Gottsäter (Bjärred, 2023-09-27)

#31

Jag tycker det är en för att det drabbar barnen

Rasmus Mattsson (Bjärred, 2023-09-27)

#33

Min systers barn påverkas av politikernas dåliga beslut.

Jessica Klevenborn (Lund, 2023-09-27)

#34

Jag anser att det är ogenomtänkt och kortstiktigt beslut. Det bör inte kosta mer att driva en klass på varje skola istället för 2 klasser på vissa andra skolor. Det skapar en otrygghet för barnen och påverkar hela familjens situation, både barnen som ska börja i skolan, äldre syskon och oss som vårdnadshavare. Att ange en anledning som att ”det har under förra året varit stökigt på löddesnässkolan” är inget hållbart argument alls.

Josefin Sandberg (Bjärred, 2023-09-27)

#35

Det är ett riktigt dåligt beslut som påverkar barn och deras familjer på Löddesnäs. Att skylla på vårens situation på skolan är dessutom mycket märkligt.

Li Strandberg (Bjärred , 2023-09-27)

#37

Det här skapar en väldigt otrygg situation för barnen, ska de behöva byta miljö för ett år och sedan flytta tillbaka till Löddesnäs eller någon annan skola? det borgar inte för en bra introduktion till skolan när en massa yttre förutsättningar ständigt ändras och tillvaron inte är trygg. Förtroendet för kommunen är lågt nu.

Om det inte innebär en besparing är väl det bästa att ha kvar en f-klass på Löddesnäs precis som på Rutsborg, för barnens skull! Fungerar det på Rutsborg så fungerar väl det på Löddesnäs också.

Och var är miljötänket? vi som många andra har flyttat hit pga närhet till förskola och skola med tanke på livspusslet med hämtning,lämning och jobbpendling. Vill ni skrämma iväg småbarnsfamiljer?

Fredrik Fredén (Bjärred , 2023-09-27)

#40

Skolan sparar lite pengar på pappret genom att kunna ha storklasser på andra skolor.

Men det skapar kostnader för skolan, kommunen, familjer och framför allt barnen. Det är ett riktigt dåligt beslut förmodligen fattat av någon som har fokuserat på att få ihop sin budget.

Här är några av de dolda kostnaderna som inte syntes i budgeten:

- Längre mellan hem och skola leder till längre tider på fritids -> kostar skolan pengar i annan budgetpost

- En del föräldrar väljer att jobba mindre för att få vardagspusslet att gå ihop -> kostar kommunen pengar

- Med större skolområden får barnen längre till sina kompisar -> drabbar barnen då de träffar kompisar mindre ofta på fritiden med sämre fysisk och mental hälsa som resultat

Jakov Perica (Lund, 2023-09-27)

#42

Jag har barn som måste gå på skola mycket längre från hemmet.
Bor på Löddesnäs och vill inte se en nedmontering av området.

Mikael Gottsäter (Bjärred, 2023-09-27)

#44

Löddesnäs förskola skall dras in 2024
Helt fel beslut
Det handlar om 6 åringar
Som vill ha trygg miljö
Tänk om gör rätt

Ann-Christin Balling (Bjärred, 2023-09-27)

#45

Barn behöver bli sedda.
Närhet till bostad viktig.
Kontinuitet är viktigt.
Stora barngrupper skapar oro och barn får inte den uppmärksamhet och hjälp som de behöver!
Sådant kostar MYCKET PENGAR OCH LIDANDE framöver.
Både personal och barn ska ha en miljö som de orkar vistas i.
Nog med besparingar i skola och äldrevård nu!!
Lomma kommun bör se över hur alla våra skattepengar används!

Pia Persson (Bjärred , 2023-09-27)

#47

Våra barns bästa har inte beaktats.

Charlotte Haglind (Bjärred , 2023-09-27)

#49

Jag ser inte att det här beslutet på något sätt kan få en positiv effekt, på någon.
Jag är besviken och oroad för alla beslut som tas gällande barn och äldre, som är så uppenbart dåliga.
Om det motiveras på finansiella grunder så är jag innerligt positiv till att höja kommunalskatten eller öppen för att dra ner på andra kostnader eller satsningar som görs.
Jag har en helt annan bild av kommunen än när jag flyttade in år 2014. Man tvekar till att ha barn här och man rädd för att bli gammal här. Jag vill vara stolt över kommunen jag bor i och hur den sköts och förvaltas.
Här, om någonstans, borde det finnas medel och grund för att kunna ha en välskött och balanserad ekonomi trots att man satsar på barn- och äldreomsorg.

Ola Björk (Bjärred, 2023-09-27)

#50

Jag tycker inte man ska låta barn gå i större skolklasser, samt bryta upp från en skola som barnen är van vid.

Johan Balling (Stockholm, 2023-09-27)

#51

Se till barnen bästa först!

Karolina Engvall (Bjärred , 2023-09-27)

#52

Vi bor på Löddesnäs och har 2 döttrar. Hade varit väldigt bra om de kan gå f klass nära där vi bor.

Ola Demberg (Bjärred, 2023-09-27)

#54

Början till slutet för löddesnässkolan. Man byggde precis en slöjdsal i vetskap om att barnantalet skulle minska. Nu ska man avveckla?

Man har helt missat barnperspektivet. Korkat beslut som måste stoppas.

Rikard Samvik (Bjärred, 2023-09-27)

#55

Jag vill att F-klass startas på Löddesnässkolan 2024

Daniel Lantz (Bjärred, 2023-09-27)

#65

Vi har syskon på skolan och på förskolan i Löddesnäs och önskar verkligen att de ska få gå på samma skola när lillebror börjar skolan.

Henrik Carrander (Bjärred, 2023-09-27)

#69

Vi vill va närheten till skolan och har syskon som går på skolan idag. Vi valde att bo på löddesnäs just för närheten och lättillgängligheten till skolan.

Angelica Fahlen (Bjärred , 2023-09-27)

#71

Som boende i kommunen är jag mån om en stabil skola & förutsägbar skola som främjar trygghet och barnens samt familjernas bästa

Jacob Wennergren (Bjärred, 2023-09-27)

#72

Som boende och förälder i kommunen är jag mån om en trygg, stabil och förutsägbar skolgång för barnen.

Josefine Stövring (Bjärred, 2023-09-27)

#74

Beslutet är helt fel!

Sandra Celion (Bjärred , 2023-09-27)

#78

Vi har valt att flytta till området pga närhet till skola.

Johanna Norup (Bjärred, 2023-09-27)

#80

Jag vill att man behåller en f-klass på Löddesnässkolan!

Helena Berggren (Bjärred, 2023-09-27)

#81

Jag upplever att man helt saknar barnperspektivet när man fattar den här typen av beslut.

Johanna Köping Lintott (Bjärred, 2023-09-27)

#82

Namninsamlig för att stoppa pausandet av F-klass på Löddesnässkolan 2024.
Tycker detta är ett otroligt dåligt beslut. Rätt ut sagt katastrof för oss föräldrar som har syskon på samma skola och ta bort en klass mitt i uppväxten.Så korkat beslut så man blir mörkrädd att man sparar in på detta sättet när det ska finns kvar 2st F klasser på andra ställe

Mats Olsson (Bjärred , 2023-09-27)

#83

Jag vill ha kvar förskolan.

Freja Milton (Bjärred, 2023-09-27)

#85

Barn som kommer beröras och hamnar på olika skolor.

Jacob Nisser (Bjärred, 2023-09-27)

#94

Mitt barnbarn född 2018 bor på Löddesnäs. Det är viktigt att ha skolan nära och en säker skolväg.

Gunilla Gottsäter (Bjärred , 2023-09-27)

#96

Behåll F-klass på Löddesnässkolan!

Martina Stoméus (Bjärred, 2023-09-27)

#98

Nedläggningen förskoleklass på Löddesnsäskolan är för skamligt och kommer leda till sociala konsekvenser för de barn ocj föräldrar som valt att bosätta sig på Löddesnäs med närheten till Löddesnässkolan i åtanke.

Sebastian Olivecrona (Bjärred, 2023-09-27)

#106

Jag har två barnbarn födda 2018 och 2021 bosatta på Löddesnäs, och månar om att de skall ha en kort och säker skolväg.

Anders Gottsäter (Bjärred, 2023-09-27)

#107

Det handlar om barnens trygghet och läromiljö. Att göra besparingar på det här sättet i grundskola och samtidigt planera för investeringar i nytt kommunhus, ny gymnasieskola och att man i lomma kommun har en chefsutbildning till en kostnad av
400 000 kr är helt oacceptabelt!!

Rebecca Pochill (Lomma, 2023-09-27)

#111

Mitt barn är berörd och jag känner starkt emot förslaget.

Mats Karlsson (Bjärred, 2023-09-27)

#114

Detta är ett beslut som i många avseenden är så otroligt dumt! Främst påverkar det våra barn - vår framtid! Jag kan rabbla otaliga aspekter som inte har tagits i åtanke och det är skrämmande att argumenten som ligger till grund för beslutet är så bristfälliga, ogenomtänkta och sorgliga. Jag hoppas innerligt att beslutsgrundarna tänker om!

Nina Strinsjö (Bjärred, 2023-09-27)

#119

Jag skriver under därför att jag anser att åtminstone EN F-klass på Löddesnässkolan ska vara kvar!!

Anna Jonsson (Bjärred , 2023-09-27)

#123

Helt oacceptabelt.

Maria Heijdenberg (Bjärred, 2023-09-27)

#124

Har barn som ska börja F-klass närmsta åren och vill att det ska få gå med syskon samt i skola nära hemmet.

Anna Jannert (Bjärred, 2023-09-27)

#128

Inget bra beslut. Jag vill att f-klass ska vara kvar på Löddesnässkolan!

Jennie Lindberg Olsson (Bjärred, 2023-09-27)

#129

Kortsiktigt och ogenomtänkt beslut. Argumenten till varför där problem på skolan framhävs är missvisande.

Christian Lindén (Bjärred, 2023-09-27)

#136

Det är en trygghet för barnen att gå på en skola tillsammans med barn som de känner sedan tidigare.

Mikael Heidenberg (Bjärred , 2023-09-27)

#140

Vi vill att vår 2-åriga son ska kunna gå på skolan i vårt närområde, tillsammans med sina kompisar från förskolan, istället för att de ska splittras upp på andra skolor runt om i Bjärred. Att ha en skola i närheten innebär en säker väg till skolan, vilket är så viktigt!

Johan Emond (Bjärred, 2023-09-27)

#141

Support

Andreas Fagher (Bjärred , 2023-09-27)

#142

Detta blir en stor förändring för de barn som räknat med att få börja på skolan och tex gå tillsammans med syskon. Även för livspusslet för familjerna.

Anna Persson Lindh (Lomma , 2023-09-27)

#143

Det kommer drabba mitt barnbarn!

Susanne Dahlström (Färjestaden, 2023-09-27)

#144

Argumenten är välformulerade i texten. Berätta gärna vad som skulle vara dåligt med färre barn i klassen? Detta drabbar oss som familj med 2 barn som skulle ha börjat på Löddesnässkolans förskoleklass.

Robert Fraser (Bjärred, 2023-09-27)

#145

Ett orimligt beslut som saknar grund och argument. Vår dotter ser fram emot att börja i F klassen på löddesässkolan ht 24.

Carole Caulier Gustavsson (Bjärred, 2023-09-27)

#152

Jag vill se en framtida F klass på Löddesnässkolan

Magnus Ingemarsson (Bjärred, 2023-09-28)

#155

Fruktansvärt att pausa intaget på skolan!

Sara Gustafsson (Bjärred, 2023-09-28)

#156

Minskande barnantal är en sak. Hur Lomma kommun hanterar det är under all kritik. Kommunen som en gång var Sveriges bästa skolkommun.

Johanna Foesmab (Bjärred , 2023-09-28)

#157

Jag vill att mina barn ska få gå på Löddesnässkolan!

Anna Fraser (Bjärred, 2023-09-28)

#158

Har själv haft barn på Löddesnäs och tycker det är beklagligt att man vill ta bort F-klass och lågstadium.

Marie Svensson (Bjärred, 2023-09-28)

#160

Det är helt fel beslut. Hämta o lämna på 2 olika skolor/förskolor. Kasst ur ett tidsperspektiv och ur ett miljöperspektiv.

Martin Ericsson (Bjärred, 2023-09-28)

#163

Det är helt orimligt tt plocka bort helt från vår skola o sen ha föera på andra ställen. Fördela då!
Sen att man gör livet ännu svårare för folk med små barn i olika åldrar.
Löddesnässkolan blir sämre o sämre. Incident rapporter sköts inte, våld och mobbing hanteras inte o andra barn få lida för det. Resurser styps så minskad hjälp på lektioner skapas. Nu tar man bort f klass också.
Gör om gör rätt

Jessica Henning (Bjärred , 2023-09-28)

#166

Man borde spara i budgeten genom.att renovera det gamla kommunhuset istället.

Jenny Levander Bergh (Bjärred , 2023-09-28)

#173

Vansinne att lägga ner skolor och bygga gymnasieskola och nytt kommunhus.

Kristoffer Sakaria (Bjärred, 2023-09-28)

#176

Otroligt omdömeslöst. Som småbarnsförälder som flyttade till Bjärred just för närheten till skolorna och små, trygga, grupper så blir man minst sagt orolig för framtiden.

Har vi öht valt rätt kommun att bygga bo i? Att prioritera pengarna till nytt kommunhus och gymnasieskola på bekostnad av den otroligt viktiga grundskolan, som sätter grunden för och formar våra barn för resten av livet? Var ska detta ta vägen? Är så uppgiven, orolig och irriterad så jag vet knappt vad jag ska göra med alla mina känslor.

GÖR OM OCH GÖR RÄTT!

Olof Bokedal (Bjärred, 2023-09-28)

#177

Löddesnässkolan är en fin skola med barn från F-6 som skapar trygghet. Den ligger bra till för många som slipper passera vägar på väg till sin skola.

Sara Thorsén (Bjärred , 2023-09-28)

#180

Stödjer syftet

Stefan Jensen (Lomma, 2023-09-28)

#182

Antalet f-klasser ska förbi de samma som nuvarande läsår och ändå väljer man att omfördela i Bjärred. Helt förkastligt ur så många perspektiv.

Ella-Magda Axenram (Bjärred , 2023-09-28)

#183

Orimlig strategi

Ingrid Johnsson (Bjärred , 2023-09-28)

#185

Jag tycker det är fullständigt orimlig åtgärd att pausa och i förlängningen stänga ner en skola i ett så stort upptagningsområde som löddesnäs, och problemen under våren är inte en relevant del i detta.

David Stomeus (Bjärred, 2023-09-28)

#188

För att mina barnbarn bör/ska kunna gå i samma skola!

Carita Olsson (Kristianstad , 2023-09-28)

#189

Jag vill att barnen ska ha en trygg skolgång och inte behöva forslas runt

Bonnie Wigardt (Bjärred , 2023-09-28)

#192

Stackars människor som röstar på Moderaterna i god tro och blir behandlade såhär. Totalt obegripligt hur man kan prioritera så skevt...

Linnea Folkesson (Bjärred , 2023-09-28)

#193

Måste tänka på barnen i första ledet.

Birgitta Gustavsson (Lomma , 2023-09-28)

#197

Att lägga ner verksamhet i skolor utan att se mot framtiden och att värna om och bevara trygghet och erfarenheter dessa innebär är helt tokigt

Christoffer Svane (Bjärred, 2023-09-28)

#200

Det är kritiskt för barn med NPF att de får rätt skolgång för att kunna överleva i livet.

Anders Uller (Kalmar , 2023-09-28)