NEJ till fiskodling med öppna kassar utanför Jakobstad

Kommentarer

#1209

Jag befarar att det skulle leda till stor negativ miljöpåverkan på Östersjön att sattsa på fiskeodling där.

Cecilia Andersson (Abisko, 2019-05-03)

#1263

borde undersökas grundligare,har ju varit en hel del kritik mot norska laxodlingarna

ingmar sandvik (pedersöre, 2019-09-05)

#1265

Känsligt, grunt innanhav som inte tål mera näringsämnen. Alla resurser borde läggas på att få bort överskottet av näringsämnen.

Jari von Wendt (Oravais , 2019-09-05)

#1269

Rannikon vedenlaatu on tällä hetkellä tyydyttävä. Suunniteltu kalanviljely ei sitä paranna.

Esa Fagerholm (Pietarsaari, 2019-09-06)

#1295

Vill bevara miljön.

Susanne Sundvik (Jakobstad , 2019-11-02)

#1296

Jag vill i te ha mera övergödning i våra redan hårt belastade vatten.

Johan Sundvik (Sundby, 2019-11-02)

#1300

Av två orsaker. För det första borde vi i Finland oftare tillämpa försiktighetsprincipen i beslutsfattande som gäller miljön då sannolikheten för att negativa konsekvenser uppstår är stor, liksom i det här fallet. För det andra är det dubbelmoral att tillåta nya näringsbelastningar av Östersjön med motiveringen att det späds ut, samtidigt som Finland satsar stora pengar på att minska de utsläpp som kommer från länderna på östra sidan om Östersjön.

Staffan Sunabacka (Jakobstad, 2019-11-26)

#1358

Jag tycker att vi ska ta hand om naturen och de levande varelser som redan bor i den.

Sara Sundqvist (Larsmo , 2020-05-09)

#1362

Pohjanlahti on NIIN pieni ja sulkeutunut lätäkkö, jolla on muutenkin laajalti ympäristökuormitusta. Leväisyys on lisääntynyt, lohikalalajit uhanalaisia mm. harri. Älkää tehkö tätä virhettä että lisätään ravinnekuormaa lämpenevän ilmaston lisäksi.

Anna Wahlberg (Nykarleby, 2020-06-30)

#1367

Fiskodling i Finland bör ske på land och inte i grunda vatten utanför Jakobstad. Vad tänker ni riktigt? Är ni helt från vettet?

Rebecca Nylund (Lillby, 2020-11-25)

#1368

Jag skriver under för att Bottenviken/Bottenhavet inte tål den miljöbelastning som stora fiskodlingar innebär.

Björn Edström (Örnsköldsvik, 2020-11-30)

#1370

Har sommarvilla nära

Anne Karlsson (Jakobstad, 2020-12-13)

#1380

Fiskodlinagrna är ytterst miljöfarligt, förstör vildlaxfiske och är beroende på att tömma havet annanstans för att tillverka fiskfoder ut av annan fisk, förlusterna i näringskedjan är enorma, och transporterna hit från andra världsdelar släpper ut massor med koldioxid.

Robert Ammicht (LUMPARLAND, 2021-01-09)

#1381

Vill inte se mera miljöbelastning av vattenområdet utanför Jakobstad. Utsläppen är redan större än vad som är försvarbart. Vi bor på båten ca. 4 veckor per sommar och ser hur havet mår dåligt. Vi lånar denna ovärderliga natur resurs av kommande generationer och vi ska inte förstöra den mera än vi redan gjort. Frågan är mycket viktig för mig och min familj.

Sebastian Forsbacka (Esse, 2021-01-16)

#1391

Jag skriver på för att det är viktigt att våra vatten inte belastas ytterligare.

Malena Flink (Jakobstad, 2021-05-20)

#1400

-

Enya Hjulfors (Kållby, 2021-06-04)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...