NEJ till fiskodling med öppna kassar utanför Jakobstad

Kommentarer

#1

Suojellaan kallisarvoista rannikkoa ja sen luontoa kaikin tavoin!

(Pietarsaari, 2018-11-04)

#2

Vi behöver en konsekvensutredning!

(Jakobstad, 2018-11-04)

#84

Vi har lidit av dålig vattenkvalitet i Fäbodaviken så många år nu. Vår dotter blev sjuk av farmvattnen som runnit ut där. I sommar var första sommaren på över 20 år som havsvattnet var bra och såg inbjudande ut. Vi vill INTE ha en till sak som förstör vårt vatten igen!Tack för att ni läst!

(Jakobstad, 2018-11-05)

#103

Pietarsaaren kaunista rannikkoa ei saa pilata!!

(Pietarsaari, 2018-11-05)

#106

Ei missään tapauksessa vesiä rehevöittävää viljelylaitosta.
Jossain vaiheessa joku virustautikin on mahdollinen.

(Pietarsaari, 2018-11-05)

#108

Jag understöder en grundligare utredning av konsekvenserna.

(Jakobstad, 2018-11-05)

#125

Miljöbelastningen är redan stor i Jakobstad, och speciellt vattenkvaliteten är dålig. Jag tycker förövrigt att det är onödigt.

(Jakobstad, 2018-11-05)

#130

Vaadin että ELY-keskus tutkii minkälaisia vaikutuksia kalankasvattamolla on merilleselle luonnolle Pietarsaaren ulkopuolelle.

(Pietarsaari, 2018-11-05)

#138

Meillä on oikeus luontoon. Älkää tuhotko sitä enempää. Kukaan muu yksityinen liikkeenharjoittaja ei saisi lupaa tuhota ympäristöä tällä mittakaavalla. Älkää epäröikö tehdä vaikeita päätöksiä. Tämän hyväksymisellä olisi liian raskaat ja kauaskantoiset seuraukset!!!

(Pietarsaari, 2018-11-05)

#139

Jag skriver under på grund av att jag tillbringar somrarna i Fäboda och är orolig över hur en fiskodling påverkar vattenkvaliteten. Vattenkvaliteten är ju redan utsatt i.o.m. farmområdet och den stora mängden måsar.

(Jakobstad , 2018-11-05)

#146

Vansinne att öka föroreningarna i redan förorenade vatten.

(Jakobstad, 2018-11-05)

#166

Finns redan cyanobakterier i dessa vatten!

(Jakobstad, 2018-11-05)

#184

Även om jag vintertid bor i Vasa tillbringar jag och familjen ca 6 månader av året vid Larsmo-sjön. Sjön och havet är viktiga för människorna kring den tilltänkta fiskodlingen. Jag önskar att vattnet får vara så rent som möjligt också i framtiden. Vi klarar oss på den fisk som finns naturligt i sjön.

(Vasa, 2018-11-05)

#196

Jag har min sommarstuga nära Ådön.

(Jakobstad, 2018-11-05)