Låt SeaSide Bar/Loginn Hotel stanna på Söder Mälarstrand

Hotellfartyg jagas bort av Stockholms stad

Fartyget M/S Kronprinsessan Märta, vid Söder Mälarstrand, driver Bar och hotellverksamhet med mellan 10 000 och 12 000 utländska turister inbokade över sommaren. Stadsbyggnadskontoret ställer nu krav på att fartyget ska bort utan förklaring eller orsak. 16 heltidsanställda, varav fem ungdomar med funktionsnedsättning, riskerar nu att förlora sina jobb.

 

Vid Söder Mälarstrand finns ett antal fartyg som saknar bygglov. När den förra stadshusmajoriteten avslog samtliga bygglovsansökningar begärde Stockholms hamnar att staden skulle genomföra en planändring så att alla berörda fartyg kan ligga kvar. Denna planändring beräknas vara klar 2020/2021. Nu kräver Stadsbyggnadskontoret att hotellfartyget M/S Kronprinsessan Märta ska bort från kajplatsen, vilket innebär att verksamheten, anställda och turister drabbas hårt. Inget annat fartyg som saknar bygglov har dock blivit ålagda detta krav.

  • Utöver vår verksamhet finns det fler fartyg som saknar bygglov och väntar på det nya planarbetet för att få möjlighet att ansöka om ett nytt bygglov.
    "Vi är de enda som Stadsbyggnadskontoret vill få bort – utan förklaring eller orsak. Vi är bedrövade", säger Thomas Jäderberg, VD, Hotell Loginn.

Fakta:

  1. Under alliansstyret 2010 – 2014 fick M/S Patricia, M/S Mercorion , M/S Ryggerfjord och M/S Borgila permanenta bygglov vid Söder Mälarstrand. När övriga fartygs tillfälliga bygglov gick ut anmodades de att söka permanenta bygglov.

  2. När Stadsbyggnadsnämnden emottog ansökningarna blev det ett majoritetsskifte, där den nya majoriteten avslog samtliga bygglovsansökningar. Alliansen röstade emot och ville återremittera samtliga ansökningar till Stadsbyggnadskontoret.

  3. Stockholms hamnar begärde i samband med ovanstående en planändring så att samtliga berörda fartyg skulle kunna ligga kvar – ett arbete som nu pågår och beräknas bli klart 2020/2021.
  4. Ett antal fartyg, inklusive M/S Kronprinsessan Märta, saknar bygglov i väntan på den nya planen som innebär möjlighet att ansöka om ett nytt bygglov.

  5. Stadsbyggnadskontoret har nu ställt krav att M/S Kronprinsessan Märta ska bort från kajen – utan motivering förutom att vi saknar bygglov. Övriga fartyg som saknar bygglov har inte fått detta krav ålagt på sig.

 

Vad kan du göra för att hjälpa till?

Du kan kontakta dina vänner och sprida budskapet.
Har du någon politisk kontakt? Tala med dem.

Vi tänker kämpa för att M/S Kronprinsessan Märta skall blir kvar. Att SeaSide Bar med sin unika miljön mitt i Stockholm, får fortsätta att vara ett vattenhål för själen.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Tomas Jäderberg överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook