Läkarstudenter på T1 på Lunds Universitet protesterar mot nya restriktioner för teoretiskt kunskapsprov på distans

Vi, läkarstudenter på termin 1, är oroade över det sätt de teoretiska kunskapsproven planeras att genomföras i och med rådande pandemi. Vi tycker inte att beslutade åtgärder är rimliga och anser att förändringarna kommer leda till betydligt högre risk för ett misslyckat provresultat.

1. Vi tycker inte det är rimligt att förkorta tiden på en tentamen från 5 timmar, till endast 2,5 (en tidsreduktion på 50 %). En salstenta hade i sig varit tillräckligt krävande, men kommande scenario är desto värre. Som vi har förstått det är denna tidsreducerande åtgärd tänkt att motverka fusk, men vi anser att det är fel att anta att alla kommer att fuska. Samtliga studenter kommer att bli lidande av dessa åtgärder, enbart för att några få möjligtvis kommer försöka att fuska.

      Vi föreslår att universitetet istället förstärker bevakningen under provet med fler lärare som övervakar studenterna eftersom en så stor tidsreduktion är oacceptabel. En utökad bevakning kommer att leda till mindre möjlighet till fusk, utan att behöva medföra en kollektiv bestraffning.

2. Vi tycker inte att det är rättvist att universitetet lägger ansvaret för stabil internetuppkoppling på studenterna. Många bor i AF:s bostäder, vars internetuppkoppling är extremt opålitlig. Man kan inte vara 100 % säker på att internet hemma kommer att fungera felfritt under hela tentan. Är det inte så att universitet är ansvarigt för att erbjuda lokaler vid tentamen? Det bör finnas möjlighet att hyra rum på BMC för provskrivning. 

      Vi föreslår att universitet ger möjlighet att hyra rum på universitetet för att genomföra tentan, då det är tillåtet att vistas maximalt 50 personer i en lokal. Alternativt måste det finnas en lösning på hur man kan fortsätta med provet om man oavsiktligt tappar internetuppkoppling under provets gång. Att behöva skriva omtenta i augusti med anledning av fallerande internetuppkoppling, snarare än bristande kunskap vore otroligt frustrerande. 

3. Vi kräver möjligheten att få göra anteckningar under provet eftersom flera detaljerade processer såsom cellsignalering, proteinsortering, cellcykeln, immunologi osv nästan måste ritas upp för att kunna förstås på ett korrekt sätt.            

      Vi föreslår att studenten får filma sin omgivning för att visa att denne antecknar på ett lösblad och inte har något annat i närheten.

Vi är oroliga för studenternas mentala hälsa på grund av den extrema stressen över tentamen i sig, den minimerade tiden och eventuella uppkopplingsfel under slutprovet. Vi förstår att extraordinära åtgärder måste utföras under denna Covid-19-präglade tid, men vi önskar att Lunds universitet överväger en förändring när det kommer till genomförandet av de teoretiska kunskapsproven i juni.


Ekaterina Selezneva    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Ekaterina Selezneva överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook