ProtestKungsholmensGrundskola

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition ProtestKungsholmensGrundskola.

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2013-03-15 22:54Gäst

#2

2013-03-18 19:48

All forskning visar att barns trygghet under de tidiga skolåren är central för att ge dem en god grund till vidare studier och för att skapa goda studietraditioner. Jag har full förståelse för att man behöver utöka antalet grunskoleplatser och det man behöver är flexibla lokaler som snabbt kan omvandlas till lämpliga lokaler för barn/ungdomar i alla skolåldrar och ut efterbehov. Att bygga ut kungsholmens grunskola känns inte som den ultimata lösningen om man beaktar de ovanstående argumenten. Finns det verkligen inga bättre alternativ?

Anonym

#3 Protest Kungsholmens grundskola

2013-03-18 22:54

En skola med 1000 barn är ett alldeles för stort sammanhang att vistas i dagligen för de yngre barnen (6-12 år). Då planeringen är att skola och fritids ska integreras i den ombyggda skolan kommer många barn att vara där från ca kl 8 - ca kl 17. Hur ska barn de små barnen kunna känna sig trygga där och hur ska varje enskilt barn bli sedd och bekräftad för den hon/han är? Det är stor risk att det blir en anonym tillvaro för barnen och att det påverkar både barnens lärande och sociala utveckling.

Skolgården/utemiljön är redan idag begränsad på Kungsholmens grundskola. Planeringen är att rasterna i den nya skolan ska schemaläggas för att barnen ska få plats. Tänk om alla barn och all personal på skolan av någon anledning behöver vara ute på skolgården samtidigt, t ex i samband med brandövning. Får då ens alla plats??? Det är också viktigt att beakta hur arbetsmiljön inomhus blir för barnen och personalen om det nästan alltid pågår rast utomhus på skolgården.

Jag vill avslutningsvis att varje politiker i utbildningsnämnden sätter sig in i de små barnens perspektiv. Tänk dig att du är fem år och ska börja skolans sexårsverksamhet. Du får veta att det går 1000 barn på skolan där du ska börja. Hur tror du att det känns??

Förslaget att göra om Kungsholmens grundskola till en skola med 1000 elever är helt vidrigt. Jag vill uppmana varje politiker att tänka om och i stället tänka på barnens bästa och deras framtid. Se till att det blir fler skolor på Kungsholmen och fördela elevplatserna någorlunda jämnt på dessa skolor!

Gäst

#4

2013-03-19 22:11

Idag är det redan trångt på skolgården och hur ska det då bli med mer än dubbelt så många elever.
Mindre yta att leka på och mera barn, så vill inte jag att mitt barn ska ha det!

Vad händer vid en brand och en evakuering av mer än 1000 elever samtidigt till en liten yta!?

Tänk om och gör rätt!


Gäst

#5

2013-04-02 07:08

Jag har varit lärare i 40 år och har många gånger konstaterat att alltför stora skolor inte är positiva för de flesta barn.
Aina Nyberg

Gäst

#6

2013-04-12 08:13

En viktig anledning till att jag undertecknar petitionen är att planerna kring evakueringen (att töma skolan i tre år och redan innan bygglov, alla beslut och upphandlingarna är klara) . Hanteringen av denna fråga har gjort att jag inte riktigt har förtroende längre för besluten som fattas av skolpolitikerna och implementeras av skolledningen. Turerna kring detta under våren har visat att man var redo att evakuera 500 barn, splittra dem på fyra olika ställen under en lång period (för vissa hela deras lågstadietid) bara för att göra byggprocessen bekväm, istället för att försöka minimera den tiden med alla medel. Det är uppenbar felprioritering och i så fall undrar jag hur samma ansvariga tänker och prioriterar kring byggplanerna.
anonym

#7

2013-04-14 09:14

Utemiljön (skolgården)vid Kungsholmens grundskola är redan idag mycket begränsad. Jag har mycket svårt att förstå hur skolgården ska räcka till om elevantalet på skolan fördubblas. Det är ju som jag förstått också tänkt att skolan ska vara för barn i åldrarna 6 - 12 år. För de yngre barnen är skolgården och utemiljön mycket viktig. Det är viktigt att de kan leka och röra sig ute på rasterna och att det finns ytor som är anpassade för det. Den redan idag begränsade utemiljön/skolgården passar inte för en skola med 1000 elever. Renovera Kungsholmens grundskola och gör en mindre ut- tillbyggnad om det behövs men lägg ner planera på att göra en stor utbyggnad längs med St Göransgatan.

Gäst

#8

2013-04-14 11:27

Om Kungsholmens grundskola blir en skola med 1000 elever för åk f - 6 tror jag att många föräldrar inte kommer att ha den skolan som första-handsval för sina barn. Föräldrar kommer att välja andra skolor till sina barn o söktrycket kommer bli stort på andra skolor på Kungsholmen. Risk finns att den planerade jätteskolan blir en skola som föräldrar väljer bort men att det ändå kommer bli den skolan som man blir tilldelad plats på för sitt barn. Kan bli en ansamling av missnöjda föräldrar som inte valt skolan. Det kan bli en grogrund för dålig stämning o föräldrar kommer aktivt söka sig bort från skolan. Så ni som bestämmer tänk till och se i stället till att det bli fler mellanstora skolor på Kungsholmen och att elevantalet fördelas jämnt mellan skolorna.

Gäst

#9

2013-04-14 19:57

Tänk på våra barn. Barnen är vår framtid!
Vi skulle önska att det blev fler skolor på Kungsholmen med mindre antal elever i varje skola, så att inte många elever samlas på en sådan stor skola.
Skolgården på Kungsholmens Grundskola är redan idag begränsad. Hur kommer miljön att se ut för barnen om skolan byggs ut och elevantalet fördubblas?

Gäst

#10

2013-04-26 11:03

!

Gäst

#11

2013-05-15 08:34

Barnen i första hand - budgeten i andra.

Gäst

#12

2013-05-16 07:51

Ni som är politiker, gör inte fel igen.
Platsen är helt fel för så många barn.
Om Ni vill värna barnen, ta till Er av den kunskap som finns. Tänk efter FÖRE !

Gäst

#13 Man har gjort fel

2013-05-16 19:37

Det torde redan ha varit uppenbart för flera år sedan att det behövdes fler skolplatser på Kungsholmen. Vad gör man då i stadshuset? Jo, man ser till att inte investera en krona i tomma St Görans Gymnasiums gamla lokaler. Skola efter skola visar intresse att flytta in, men det går inte att få ihop ekonomin om man måste asbestrenovera hela komplexet själva. Nej, istället för utgifter ser man en chans att tjäna en hacka genom att sälja till ett bostadsbolag -- ja studentbostäder behövs ju också. Så var det beslutat. Sedan går tiden, och bostadsbygge efter bostadsbygge blir inflyttningsklart på ön. Och antalet barn som behöver skolplats växer. Det blir akut brist. Ja, nu MÅSTE man ju bygga där det går att klämma in. Men var? Överallt är det redan planerat för bostäder. Då kommer någon på den briljanta idén att bygga BYGGA PÅ SKOLGÅRDARNA! Dubbelt så många barn, hälften så mycket plats. Ja, bor man i en stad så gör man, eller hur?

Nej, om det finns någon sans och något vett, så borde man inse att man har fattat dåliga beslut. Gör om och gör rätt!

Gäst

#14 Fungerande fritids offras i förtid

2013-05-16 19:48

I många år har det kring Kungsholmens grundskola (f.d. Fridhemsskolan) byggts upp en väl fungerande fritidsverksamhet. Eleverna i åk 1-3 går efter lektionstid iväg med fritidspersonal till lokaler skilda från skolan, men man placeras vanligen vid det fritids som ligger närmast hemmet, vilket innebär att eleverna kan gå hem själva eller bli hämtade och komma hem snabbt.

Vad man vill göra nu är att lägga ned dessa fritidshem när man evakuerar barnen till Konradsberg, där knappt någon bor. Ingen chans att eleverna kan förväntas gå hem därifrån, och hämtningen varje dag blir en tidskrävande process i rusningstrafiken. Ett stressmoment för både elever och föräldrar. Det minsta man kunde begära vore att fortsätta med nuvarande fritidsverksamhet under en eventuell evakueringsperiod.

Gäst

#15 Hör av er till politikerna!

2013-05-16 19:58

Hej, beslutet kommer att fattas i utbildningsnämnden. Här kommer e-postadresser till samtliga politiker för den som själv vill ställa en fråga till dem som faktiskt ska fatta beslut i frågan. Adresserna är tagna från Stockholm.se
lotta.edholm@stockholm.se markus.nordstrom@moderat.se johanna.sjo@moderat.se mikael.valdorson@moderat.se tomas.tetzell@ebrevet.se frida.metso@farr.se helen.tornqvist@centerpartiet.se birgitta.laner@gmail.com emma.lindqvist@ssu.se per.olsson@mp.se marinagg@comhem.se j.valeskog@telia.com

Gäst

#16 Protest Kungsholmens gundskola

2013-09-11 17:34

Stordrift, vare sig i vården eller skolan, går inte ihop med livskvalitet. När girigbukarna där uppe i maktens boningar får på egen hand bestämma hur våra barn ska ha det blir det oftast till barnens nackdel, har erfarenheten visat.