ProtestKungsholmensGrundskola


Gäst

/ #8

2013-04-14 11:27

Om Kungsholmens grundskola blir en skola med 1000 elever för åk f - 6 tror jag att många föräldrar inte kommer att ha den skolan som första-handsval för sina barn. Föräldrar kommer att välja andra skolor till sina barn o söktrycket kommer bli stort på andra skolor på Kungsholmen. Risk finns att den planerade jätteskolan blir en skola som föräldrar väljer bort men att det ändå kommer bli den skolan som man blir tilldelad plats på för sitt barn. Kan bli en ansamling av missnöjda föräldrar som inte valt skolan. Det kan bli en grogrund för dålig stämning o föräldrar kommer aktivt söka sig bort från skolan. Så ni som bestämmer tänk till och se i stället till att det bli fler mellanstora skolor på Kungsholmen och att elevantalet fördelas jämnt mellan skolorna.