ProtestKungsholmensGrundskola


Gäst

/ #2

2013-03-18 19:48

All forskning visar att barns trygghet under de tidiga skolåren är central för att ge dem en god grund till vidare studier och för att skapa goda studietraditioner. Jag har full förståelse för att man behöver utöka antalet grunskoleplatser och det man behöver är flexibla lokaler som snabbt kan omvandlas till lämpliga lokaler för barn/ungdomar i alla skolåldrar och ut efterbehov. Att bygga ut kungsholmens grunskola känns inte som den ultimata lösningen om man beaktar de ovanstående argumenten. Finns det verkligen inga bättre alternativ?