ProtestKungsholmensGrundskola


Gäst

/ #6

2013-04-12 08:13

En viktig anledning till att jag undertecknar petitionen är att planerna kring evakueringen (att töma skolan i tre år och redan innan bygglov, alla beslut och upphandlingarna är klara) . Hanteringen av denna fråga har gjort att jag inte riktigt har förtroende längre för besluten som fattas av skolpolitikerna och implementeras av skolledningen. Turerna kring detta under våren har visat att man var redo att evakuera 500 barn, splittra dem på fyra olika ställen under en lång period (för vissa hela deras lågstadietid) bara för att göra byggprocessen bekväm, istället för att försöka minimera den tiden med alla medel. Det är uppenbar felprioritering och i så fall undrar jag hur samma ansvariga tänker och prioriterar kring byggplanerna.