ProtestKungsholmensGrundskola

anonym

/ #7

2013-04-14 09:14

Utemiljön (skolgården)vid Kungsholmens grundskola är redan idag mycket begränsad. Jag har mycket svårt att förstå hur skolgården ska räcka till om elevantalet på skolan fördubblas. Det är ju som jag förstått också tänkt att skolan ska vara för barn i åldrarna 6 - 12 år. För de yngre barnen är skolgården och utemiljön mycket viktig. Det är viktigt att de kan leka och röra sig ute på rasterna och att det finns ytor som är anpassade för det. Den redan idag begränsade utemiljön/skolgården passar inte för en skola med 1000 elever. Renovera Kungsholmens grundskola och gör en mindre ut- tillbyggnad om det behövs men lägg ner planera på att göra en stor utbyggnad längs med St Göransgatan.