ProtestKungsholmensGrundskola

Anonym

/ #3 Protest Kungsholmens grundskola

2013-03-18 22:54

En skola med 1000 barn är ett alldeles för stort sammanhang att vistas i dagligen för de yngre barnen (6-12 år). Då planeringen är att skola och fritids ska integreras i den ombyggda skolan kommer många barn att vara där från ca kl 8 - ca kl 17. Hur ska barn de små barnen kunna känna sig trygga där och hur ska varje enskilt barn bli sedd och bekräftad för den hon/han är? Det är stor risk att det blir en anonym tillvaro för barnen och att det påverkar både barnens lärande och sociala utveckling.

Skolgården/utemiljön är redan idag begränsad på Kungsholmens grundskola. Planeringen är att rasterna i den nya skolan ska schemaläggas för att barnen ska få plats. Tänk om alla barn och all personal på skolan av någon anledning behöver vara ute på skolgården samtidigt, t ex i samband med brandövning. Får då ens alla plats??? Det är också viktigt att beakta hur arbetsmiljön inomhus blir för barnen och personalen om det nästan alltid pågår rast utomhus på skolgården.

Jag vill avslutningsvis att varje politiker i utbildningsnämnden sätter sig in i de små barnens perspektiv. Tänk dig att du är fem år och ska börja skolans sexårsverksamhet. Du får veta att det går 1000 barn på skolan där du ska börja. Hur tror du att det känns??

Förslaget att göra om Kungsholmens grundskola till en skola med 1000 elever är helt vidrigt. Jag vill uppmana varje politiker att tänka om och i stället tänka på barnens bästa och deras framtid. Se till att det blir fler skolor på Kungsholmen och fördela elevplatserna någorlunda jämnt på dessa skolor!