ProtestKungsholmensGrundskola

Föräldrar och medborgare!

Var med och protestera mot förslaget att bygga ut Kungsholmens Grundskola till en skola för
ca 1000 elever i åldrarna 6-12 år.

Det behövs många fler elevplatser på Kungsholmen – hur ska det lösas?

I dagsläget går ca 500 elever på Kungsholmens Grundskola, från förskoleklass t.o.m. årskurs 4. Utemiljön/skolgården är redan idag begränsad och trafikmiljön runt skolan är inte optimal.

Det finns ett inriktningsförslag om att skapa en 5-parallellig grundskola på Kungsholmen. Förslaget gäller Kungsholmens Grundskola (f.d. Fridhemsskolan). En tillbyggnad är planerad att göras längs med S:t Göransgatan. Skolan beräknas efter ombyggnad att ta emot ca 1000 elever från förskoleklass till årskurs 6. Utbildningsnämnden kommer att fatta beslut tidigast den 24 maj 2013.

Vi har full förståelse för att elevantalet på Kungsholmen ökar och att allt fler elevplatser behövs. För information så finns andra inriktningsförslag framtagna för att skapa fler elevplatser. Det ena förslaget handlar om att en ny och permanent skola skapas i Konradsberg (fd Lärarhögskolans lokaler). Vid behov kan även en tillbyggnad göras av Konradsberg. Det andra förslaget är inriktat på att använda Kristinebergsskolans fulla kapacitet permanent, genom att fler paralleller skapas på skolan.

Vi som medborgare och föräldrar med barn på Kungsholmen anser att den nya om- och utbyggda skolan kommer att bli alldeles för stor för våra barn. Vi tycker av olika anledningar att en skola med 1000 elever inte är lämplig för de yngre barnen (6-12 år).

Genom att skriva på listan protesterar du mot förslaget. Protesterna kommer att lämnas till politiker i Utbildningsnämnden Stockholms Stad.