ProtestKungsholmensGrundskola


Gäst

/ #9

2013-04-14 19:57

Tänk på våra barn. Barnen är vår framtid!
Vi skulle önska att det blev fler skolor på Kungsholmen med mindre antal elever i varje skola, så att inte många elever samlas på en sådan stor skola.
Skolgården på Kungsholmens Grundskola är redan idag begränsad. Hur kommer miljön att se ut för barnen om skolan byggs ut och elevantalet fördubblas?