STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Andreas Menzel

#226 Re:

2016-08-17 15:09

#219: -  

 Så länge vbi har någon kvar som vill arbeta i Landstingsvården i VCästernorrland


Gäst

#227

2016-08-19 20:31

Mitt namn är Nuria Fluriach Dominguez, ögonläkare. Ursprungligen från Spanien, Barcelona, blev rekluterat 2003 från lvn. Startade som st på narkos i Sundsvall och sedan började min lyckligt period i sollefteå som st på ögon. Sedan blev överläkare och till slut tvingat att tar chefsroll på verksamhet på ögon i Sollefteå. Otroligt jobbigt period . Nästan alla möte var oplanerad, redan då 2011 startade landstinget med en idee av alla sjukhuset ska samlas ihop och ger en bättre vård till patient. Detta idé i allafall från Sollefteå har insett vara en start för nedläggning av Sollefteå. Ingen framplanering, ingen framförhållning , ingen struktur, jätte dåligt sköt.
Till slut hämnade jag i nästan 3 år av utbrändhet. Efter det beslutade jag att byta landstinget och hittills befinner mig på Sahlgrenska , en total annorlunda bild.
Jag är jätte ledsen om situationen, Men Det var något som Sundsvall har försökt göra sedan längesen och nu med nedläggning av olika specialiteter samt ingen framtiden på at samt st läkare, blir allt mer klar.
har alldrig upplevt sollefteå samarbetare älskar sitt jobb som dem gör. Alla läkare som kom och arbetade på Sollefteå sjukhus älskar och brinner på den engagemang av sollefteå medarbetare. Detta har jag alldrig upplevt i Sundsvall.
Dante

#228 Beskyddarpengar, den svenska staten vs.valfrimaffiaorganisation

2016-08-21 21:42

Varje månad betalar de flesta som är boende i "välfärdslandet" Sverige in en tiondel av sin lön som är öronmärkta för vården. Den svenska vården är inte fri utan en välfärdsförsäkring som drabbar ditt skattekonto.När man betalar in en såpass stor del som en tiondel av sin lön för en försäkring kan man förvänta sig att få ta del av en god vård, men ehh, nej inte i Sverige.

Vi betalar in 10% av vår lön för att slippa problem, inte för att vi vill, utan för att vi tvingas till det. Trots detta slipper vi inte problem med dålig vård då vi faller in oturen och blir sjuka. Unermålig vård och en kränkande behandlng är någotsom är utmärkande, inte  bara för vanvården i Västernorrland, men i stora delar av landet, även om inkompetensen inom LVN når oanade bottennivåer.

 

Då man tvingas betala 10% av sin lön i beskyddarpengar tillden moraliskt korrupta svenska staten skulle man kunna tänka sig att man sedan skulle slippa mer problem med att få sina rättigheter tillgodosedda. Men incke den den svenska staten och de inkompetenta landstingen. Skulle man tvingas betala beskyddarpengar till någon form av maffiaorganiosation, ja då vet man att man slipper fler problem fram till nästa inbetalning.Vad säger det om den svenska staten och landstinfgen och dess moral?!

 

Lägg ner de vanvettigt inkompetent skötta landstingen, privatisera vården och låt oss välja vilken försäkring vi själva vlll ha för vår egna vård. Låt ioss sippa betala för en massa inkompetenta politikers och chefers otaliga misstag!


Gäst

#229

2016-08-30 19:38

Jag skrev på för det är en självklarhet att vi skall ha kvar sjukhusen och all hjälp som går att få till behövande.

Gäst

#230

2016-08-30 21:15

Vi förlorar mer o mer av allt som vi har byggt upp här i Sverige , det är lite sjukt faktiskt.

Gäst

#231

2016-09-01 19:42

För att jag har bott i Härnösand och sett hur politikerna rycker undan mattan för Västernorrlands invånare

Gäst

#232

2016-09-02 06:56

Det är viktigt för mig att ha närhet till bra sjukvård. Och inte långa vårdköer, som skapas nu. Sjukvårdspersonal skräms i väg istället för att man är rädd om den personal som har. VÄRDEGRUND finns den bland ledningen?

Gäst

#233

2016-09-03 21:13

På grund av att vi har så dålig landstingsledning i Västernorrland vilket resulterar att vi har en väldigt dålig sjukvård i Västernorrland

Gäst

#234

2016-09-04 09:06

sunt förnuft!

Gäst

#235

2016-09-04 09:06

Det måste bli en vändning innan det är alldeles för sent.

Gäst

#236

2016-09-04 11:14

Vill hjälpa till, att rädda Sollefteå sjukhus

Gäst

#237

2016-09-04 11:40

Jag tycker att det är förfärligt att det ska dras ner på sjukvården här i Västernorrland, det är långt mellan städerna, folk som inte mår bra ska behöva åka långa sträckor för att få vård!

Gäst

#238

2016-09-04 11:46

För att jag anser att alla oavsett var man bor ska ha rätt till en god vård och att alla som jobbar inom vården ska ha skälig lön och god arbetsmiljö.

Gäst

#239

2016-09-04 15:06

Jag har mina nära och kära i Sollefteå och anser att ett akutsjukhus behövs.
Vid akut sjukdom eller olycka är det för långt till övriga sjukhus. Det kan handla om liv eller död.

Gäst

#240

2016-09-04 21:52

Sollefteå sjukhus alltid haft skuggan över sig i säkert 20 år o kanske mer och ändock har personal på sjukhuset visat statistiska positiva resultat som inte kan med sunt förnuft förstå "topparna" där uppe som sällan eller aldrig tittar ut genom fönstret? Hur de kan fatta sådana ogenomtänkta beslut.

Ska sjukhus läggas ned, tala då klart o entydigt om varför, vad är orsaken till nedläggning, vad ger bättre resultat genom nedläggning och INTE hänvisa genom dess djungel som knappt någon topp själv innerst inne inte förstår.

Sollefteå sjukhus är ett oerhört bra Akut sjukhus !

P.S. Det finns ett starkt drama som aldrig kommer lösa sig så länge Sundsvall sjukhus får fortsätta obehindrat. Där finns det många påsar med hål som läcker som ett såll ! varför det fattas medel och därför ska andra sjukhus bära bördan, NEJ, nu får det var NOG !! Snart dax igen "ÅDALEN 1931"


Gäst

#241

2016-09-05 03:10

eftersom jag bor i bispgården o har tolv mil till östersunds sjukhus

Gäst

#242

2016-09-05 23:06

Regeringen säger att det går bra för Sveriges ekonomi. Då funderar man varför landstinget i Västernorrland och övriga landsting måste dra ner på kostnaderna för sjukvård. Bland annat lägga ner Sollefteå sjukhus och många invånare får mellan 10 till 20 mil till närmaste akutsjukhus. Vad kostar all sjuktaxi och ambulanstransporter? Vad kostar lidandet för alla anhöriga till patienter som inte hinner i tid för vård. För att det är för långt till närmaste akutsjukhus och inte finns tillräckligt med ambulanser och sjuktaxi. Då tycker jag att landstingspolitiker borde göra klart för regeringen att vi klarar inte av sjukvården längre med våra ekonomiska resurser vi har i dag. Vad tycker Miljöpartiet om att det går ambulanser, sjuktaxi och privatbilar 10 - 20 mil istället för 1 - 10 mil till närmaste akutsjukhus? Och riskerar människoliv och miljö ännu mera.

Gäst

#243

2016-09-06 15:35

Det är en självklarhet, alla vill vi väl ha en bra sjukvård i Västernorrland, här ska det absolut inte dras ner på någonting utan nu är det dax att satsa mera på vården även för oss som bor här. Man ska ha rätt till bra vård vart än man bor i Sverige.

Gäst

#244

2016-09-06 21:02

Akutsjukhus behövs i inlandet, samt att jag inte ser vinsten med att lägga ner en väl fungerande rehabiliteringsavdelning för <65 år.
Andreas Menzel

#245 Re:

2016-09-07 11:16

#62: -  

 Det handlar inte om de vårdanstälda , utan om att Landstingsledningen sviker och struntar i oss medborgare

Andreas Menzel

#246 Re:

2016-09-07 11:18

#240: -  

 Hopaps du skrivit på och delat

Andreas Menzel

#247 Re:

2016-09-07 11:20

#244: -  

 Rehabmedicin i Härnösand var en mycket bra klinik som hade till uppift att rehabilitera tillbaka unga människor tilla rbetslivet, dessa skall nu utgå från en person som behöver rehabiliteras och är över 65 år, det är inte rimligt för någon dera part.

Andreas Menzel

#248 Re:

2016-09-07 11:24

#230: -  

 Inte lite sjukhu utan mycket sjukt skulle jag vilja säga, och det handlar ju inyte om pengar ,d et har vi ju fått bevisat mer än engånmg, utan Landstinget är en kkoloss på lerfötter och hae en mycket kostsam koloss i Sundsvalls sjukhus, och det starffas vi medborgare för med sämre vård, och allt sker utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalyser

Andreas Menzel

#249 Re:

2016-09-07 11:25

#241: -  

 Varje mil är för lång vid akut sjukdom elelr olycka

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#250 Re:

2016-09-07 18:18

#8: -  

 Detta har jag försökt förklara för våra beslutsfattare, men de tycks inte förstå vad vi menar ochvärfesätter mest.