STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Andreas Menzel

#276 Re:

2016-09-10 10:32

#273: -  

 Skriv på och dela för vården i Västernorrland och Svreige

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#277 Re:

2016-09-10 14:46

#14: -  

 Har du skrivit på och delat detta ?

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#278 Re:

2016-09-10 14:48

#260: -  

 Skriv på och dela tack

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#279 Re:

2016-09-10 14:50

#263: -  

 Det har våra beslutsfattare i Landstinget inte förstått .

Har du skrivit på och delat ?

 

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#280 Re:

2016-09-10 14:52

#6: -  

 Då sskall man inte bo kva´r i Västernorrland.

Skriv på och dela

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#281 Re:

2016-09-10 14:53

#260: -  

 Både för patienter och vårdpersonal.

Har du skrivit på och delat ?

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#282 Re:

2016-09-10 15:00

#227: -  

 i Västernorrland satsas det mer på chefer och fallskärmsavtal än på vård, och det är omöjligt att påtala för våra beslutsfattare hur fel vi tycker att det är, och de som drabbas är patienter, vårdpersonal, köerna blir allt längre och problemen med överbeläggningar axelererar allt mer, och allt uunder förevändningen vi alltså Landstinget måste spara, och det drababr oss som medborgare,patienter och personal, men nu har vi fått nog därför detta upprop.

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#283 Re:

2016-09-10 15:01

#218: -  

 Och Landsbyggden med

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#284 Re:

2016-09-10 15:03

#260: -  

 Detta har jag försökt förklara för våra beslutsfattarei Landstinget otaliga gånger

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#285 Re:

2016-09-10 15:04

#260: -  

 Det har jag förskt förklara otaliga gånger för Landstingsledningen i Västernorrland

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#286 Re:

2016-09-10 15:06

#260: -  

 Det harjag försökt förklara för våra beslutsfattare i Landstinget otaliga gånger

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#287 Re:

2016-09-10 15:07

#260: -  

 Det har jag försökt förklara för båra beslutsfattare otaliga gånger, men nu gälller det att många skriver på detta upprop som skall till Regeringen

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#288 Re:

2016-09-10 15:08

#260: -  

 Påtalt för våra beslutsfattre mer än en gång, nu gäller regeringen

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#289 Re:

2016-09-10 15:09

#261: -  

 Påtalat

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#290 Re:

2016-09-10 15:10

#263: -  

 Påtalat men det förstår de inte

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#291 Re:

2016-09-10 15:12

#270: -  

 Jag har medicinsk Rehab och Regionsjukhuset i Umeå att tacka för samma symtom/Diagnos

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#292 Re:

2016-09-10 15:14

#6: -  

 Det har jag sagt ofta och länge

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#293 Re:

2016-09-10 15:16

#260: -  

 För både vårdpersonal och vårdtagare

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#294 Re:

2016-09-10 15:18

#27: -  

 Tack dela bland alla du känner och hoppas du skrivit på sjäbv

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#295 Re:

2016-09-10 15:19

#260: -  

 Påtalat mer än en gång för våra beslutsfattare i Landstinget, men de tycks inte förstå

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#296 Re:

2016-09-10 15:22

#3: -  

 Påtalat många gånger.

'Skrriv på och dela

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#297 Re:

2016-09-10 15:23

#260: -  

 För såväl patientsom vårdpersonal Påtalat

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#298 Re:

2016-09-10 15:24

#260: -  

 Påtalat Skriv på och dela

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#299 Re: Beskyddarpengar, den svenska staten vs.valfrimaffiaorganisation

2016-09-10 15:26

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#300 Re:

2016-09-10 15:28

#229: -  

 Bra dela detta upprop och du har väl skrivit på ?