STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#301 Re:

2016-09-10 15:29

#230: -  

 Och allt rasseras av de som nu sitter vid makten och säger sig värna om de sjuka och svaga. Rimamr illa elöler inte alls

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#302 Re:

2016-09-10 15:30

#6: -  

 Bra skriv på och dela

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#303 Re:

2016-09-10 15:32

#260: -  

 Påtalat otaliga gånger för våra beslutsfattare i Landstinget

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#304 Re:

2016-09-10 15:33

#260: -  

 Påtalat mer än en gång för våra beslutsfattre Skriv på och dela

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#305 Re:

2016-09-10 15:34

#261: -  

 Skriv på och dela

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#306 Re:

2016-09-10 15:36

#261: -  

 Inget våra beslutsfattare  och tjänstemän i Landstinget bryr sig om des värre

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#307 Re:

2016-09-10 15:38

#261: -  

 Första dödsfalelt lät inte vänta på sig när mans tängt akuten i Solelftå, var denna vecka

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#308 Re:

2016-09-10 15:46

#7: -  

 Det har jag förskt påtala för beslutsfattarna i LVN, mend e hävdar att det inte blir sämre i Sundsvall, det är bara så att medicinsk rehab och Geriatrisk rehab är två skillda rehabiliteringsformer som rör sig till två helt skillda patientgrupper, men det förstår inte Landtinget.

Geriatrisk Rhab vänder sig till den äldr befolkningensom har helt andra behov och förutsätttningar än de som vårdas vid mnedicinska rehabiliteringarna. De som vårdas vid nmedicinsk rehab är yngre patienter som drabbats av Neurologiska sjukdomar skador eller trafikskadfade som alltså kräver en helt annan rehabiliteringsform.

Desutmo finns inga konsekvensbeskrivningar elelr kostnadsanalyser gjorda för nedrustningei vården i Västernorrland i vart fall och därmed är nedrustningen olaglig.

Korft sagt Landstinget leker med våra liv ´, en lek som omgpende måste stoppas

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#309 Re:

2016-09-10 15:48

#263: -  

 Det förstår inte Landstinget, men du har väl skrivit på och delat hopas jag ?

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#310 Re:

2016-09-10 15:49

#243: -  

 Helt rätt !

Andreas Menzel

#311 Re:

2016-09-11 05:32

#7: -  

 Ja. En vinst för alla


Gäst

#312 Läggner

2016-09-18 17:26

Pajaserier.

 


Gäst

#313

2016-09-20 02:06

Vi medborgare accepterar inte hur ohederligt landstingsledningen agerar samt hur illa skattepengarna har förvaltats i Västernorrlands Landsting. Pengar ska gå till vård och patienter oavsett vart i länet man bor. Skattepengar ska inte gå till privata fickor. Allt som görs i länet handlar bara om att se till Sundsvalls bästa och så har man alltid agerat inom det här länet. Det man nu håller på med lommer att kosta liv och det accepterar vi medborgare inte.
Andreas Menzel

#314 Re: Läggner

2016-09-20 14:36

#312: - Läggner 

  Har du skrivit på uppropet? Förstår att du menar pajaserier med Landstinget

Andreas Menzel

#315 Re:

2016-09-20 14:41

#313: -  

 Sundsvalls Sjukhus har ända sedan det projekterades och byggdes på 60-talet varit en känd ekonomisk belastning för LVN. Och nu späder Landstinget på det ekonomiska underskottet till följd av ökade överbeläggningar med ökade strafförelägganden om böter. sedan slösar Landstinget en massa på chefer,och konsulter och våra politiker som skall företräda oss medorgare sitter och ser på som nickedocker.

Nej nu måste Landstinget läggas ner och pengar satsas på vården i Västernorrland,

Hopas du skrivit på och delat uppropet.

Andreas Menzel

#316 Re:

2016-09-20 14:42

#313: -  

 Har du skrivit på och delat uppropet ?


Gäst

#317

2016-09-20 20:44

Har planer på att flytt upp men väntar lite på att få se hur det blir med vårdmöjligheterna.

Gäst

#318

2016-09-21 05:10

Nu får det vara nog! Ni är förtroendevalda för att ni lovade vårt sjukhus trygghet! Stå för vad ni lovat!! Ert storhetsvansinne har gått för långt!

Gäst

#319

2016-09-21 07:34

Vill se vad som menas med HELA SVERIGE SKA LEVA.

Gäst

#320

2016-09-22 11:58

För att jag tycker att detta har gått för långt ..politiker borde ta o tänka om ...liv kommer att spillas om detta fortsätter .varken folket eller politiker kommer att vinna på denna sparing av livsviktig sjukvård

Gäst

#321

2016-09-28 04:45

ÄR SÅ TRÖTT på dessa falskspelande politiker! Men nu har vi fått nog! Nästa gång är det din och din familjs tur att drabbas av stora vårdslakten...å då är risken att du blir kroniskt sjuk eller dör. SRIV PÅ, ALLA!!
Ansvarig för uppropet

#322 Re: Läggner

2016-09-30 02:47

#312: - Läggner 

 Vad menar du med detta , vet du hur mycket arbete det innebär att ägna sig åt en sådan fråga ?

Andreas Menzel

#323 Re:

2016-09-30 02:49

#321: -  

 Vad menar du. Vem åsyftar du? 

Andreas Menzel

#324 Re:

2016-09-30 02:53

#317: -  

 Det gör du rätt i . Du är välkommen , men skall varaa medveten om att vårslakten i Västernorrland är i full gång. Rehabmedicin nedlagt Juli 2016 Sollefteå Akutsjukhus Nästa som läggs ner om det går efter politikerna.

H

#325 Nllan

2016-10-02 17:01

Vad har Her menzel åstdommit nu då?

INGENTING..

Du kan 0  dessa frågor..