STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#251 Re:

2016-09-07 18:20

#244: -  

 Alltså för unga människor som befinner sig i arbetsför ålder

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#252 Re:

2016-09-07 18:22

#6: -  

 Presis Landstinget skall bort och alla fallskärmar användas till vård, detta är en vimst för hela samhället, men det förstår inte Landstinget

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#253 Re:

2016-09-07 18:29

#227: -  

 Du har helt rätt och nu ha Landstinget slagit stora delar av den Västernorrländska vården i spillror samtidigt som man slösar på chefer och konsulter i Landstingstoppen,m det senaste slaget mötte jag i går , när jag skulle besöka Rehabbasängen i Härnösand, knuten till Rejabmedicin i Härnösand, allt var borta, Bassängen visserligen kvar, men frågan är hurlänge, Landstinget Västernorrland lider av Centraliseringsnoja, dvs allt skall till stora  engeter, viket inte gynnnar vare sig patienter eller vådpersonal.

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#254 Re:

2016-09-07 18:30

#3: -  

 Har du skrivit på uppropet ?

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#255 Re: Beskyddarpengar, den svenska staten vs.valfrimaffiaorganisation

2016-09-07 18:35

#228: Dante - Beskyddarpengar, den svenska staten vs.valfrimaffiaorganisation 

 Tack för dina åsikter.

Att vården kollapsat beror till största del på den allvarliga nedrustning som Landstinget ägnar sig åt, och som inte leder till några besparingar utan tvät om leder till avsevärda fördyringar, men som förnekas av våra inkompetenta beslutsfattare i Landstingen, de leker med vår hälsa på vår bekostnad

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#256 Re: Beskyddarpengar, den svenska staten vs.valfrimaffiaorganisation

2016-09-07 18:51

#228: Dante - Beskyddarpengar, den svenska staten vs.valfrimaffiaorganisation 

 Bra .

Håller till stötrsta del med dig.

Dock skall inte vården behöva vara vinst beroende, Vården i Sverrige är en del i vårat socala skyddsnät som vi betalar till via våra skattsedlar och då skall vi kunna förvänta oss valuta för pengarna och inte en massa svikna politikerlöften.

Maddiaorganisation är årecis vad Landstinget utgör, det tråkiga i detta konstaterande är att det drabbar oss som patienter och de vårdanställda och allt sker utan vare sig konsewkvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, vilket kan jämföras mmed att ett företag dom handskas med skattemedel får ett uppdrag utan vare sig offerter eller anbud vilket är olagligt, skulle Landstingen i Sverige skötas som ett företag så hade de flesta Landstingen varit konkursade,men de handslkas med vpra pengar och våra liv som om det vore deras egna pengar och som om ett människoliv  inte är något värt. Har under många år ägnat mig åt frågan om vården i Sverige  och då främst västernorrland som är mitt eget Län och har alltså sätt och ser allt jämt hur Landstinget nissköter såväl verksamhet som ekonomi, och det är frktansvärt och drabbar oss som medborgare,skattebetalare, patienter. Det senaste slaget är nedläggning av Rehabmedicin i Härnösand, som trots löfte om utveckling nu har skickats i graven lika så är Akutverksamheten vid Sollefteå ASkutsjukhus rasserat, något som aölltså sker utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser och som drabbar oss som patienter o,skattebetalare och medborgare, nej nedryustningen i vården måste omgående stoppas och Landstinget måste bort, de leker med våra liv och våra pemgar och det kan vi inte acceptera

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#257 Re: Beskyddarpengar, den svenska staten vs.valfrimaffiaorganisation

2016-09-07 18:52

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#258 Re:

2016-09-07 19:03

#27: -  

Själv har jag en sjukdom som kan kräva snabb transport till Umeå Universitetssjukhus, emn eftersom Härnösads sjukhus är borta sedan många år tvingas jag åka 12 mil tur och retur i fel riktning till Sundsvall, dör att bedömas om jag skall till Umeå, och har jag otur blir jag liggande i Sundsvall onödigt länge då prestigen i Landstinget i Västernorrland är markant vilket kan innebära skillnad mellan liv och död  för mig.

Det senaste sveket från LVN är att de lovade utveckling av den medicinska Rehabiliteringen för att kort efteråt besluta om att slå hela denna verksamhet i spillror i Härnösand, vad Landstingets beslutsfattare och tjänstemän inte förstår är att Medicinsk Rehabilitering vänder ssig till människor i arbetsför ålder, medan Geriatrisk rehabilitering vänder sig till patienter över 65 år och därmed är såväl behoven som förutsättningarna för aocha v rehabilitering helt olika, dehar inte heller fölrstått att när man handskas med skattemedel skall alla beslut om förä'ndringar i verksamheten föregås av komsekvensbeskrivmingar och kostnadsanalyer, vilket kan jämföras med ett företag som gör upphandlingar med skattemedel, där offert och anbud är ett juridiskt krav, men det förstår inte Landstinget.

Så kort saht Lndstingets tid är förboi och de skall bort

Andreas Menzel

#259 Re:

2016-09-07 19:11

#36: -  

 Detta har jag försökt att förklara för Landstinbget i minst 30 år men det är som att tala för döva öron och oförstårnde små barn. Varför ?


Gäst

#260

2016-09-07 19:44

Sjukvården idag är en fara för mänskligheten , skärpning !

Gäst

#261

2016-09-07 23:51

Det berör alla att vården blir sämre och längre bort!

Gäst

#262

2016-09-08 05:27

Närheten till vård och tryggt omhändertsgande av sjuka och skadade är viktigt att bevara.

Gäst

#263

2016-09-08 06:19

Patientsäkerhet och närhet till vård är en social rättighet.
Andreas Menzel

#264 Re:

2016-09-08 15:04

#260: -  

 Skriv på och dela

Andreas Menzel

#265 Re:

2016-09-08 15:06

#261: -  

 Inte des då viktigare är det att sätta stop för politiker och tjänstemän i Landstinget som fattar och verkställer beslut uytan giltiga underlager i fprm av Konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, det handlar ju om våra pengar som de handskas myckjet vårdslöst med, och det måste vi stoppa omgående.

Andreas Menzel

#266 Re:

2016-09-08 15:08

#263: -  

 Ine för Landstinget, men för pss medborgare ja.

Andreas Menzel

#267 Re:

2016-09-08 15:09

#262: -  

 Det förstår inte Landstinget, men vi medborgare och skattebetalare.

Andreas Menzel

#268 Re:

2016-09-08 15:11

#263: -  

 Ja för oss medborgare och patienter.Men inte för Landstingets politiker och tjänstemän


Gäst

#269

2016-09-08 19:47

För att det är åt helvete hur det blivit med akutsjukvården i Sollefteå .

Gäst

#270

2016-09-08 21:24

Sollefteå Sjukhus är en Stor trygghet för hela familjen. Där har nya familjemedlemmar fötts och där har Vi sagt farväl till andra. Utan Sollefteå sjukhus och den helt underbara personalen skulle jag personligen inte vara så "pigg" efter min stroke. Hade turen att bo så pass nära så jag hann få ett dropp som är en Cocktail för hjärnan. Hade jag bara kommit in 10 minuter senare så hade jag inte kunnat fått det. Och sviterna hade varit mycket värre än det är idag. Hela våran familj tycker att det är ett Stort Svek av Landstingspolitikerna och varje dödsfall som sker för att man inte hinner in ska läggas på deras samvete.

Gäst

#271

2016-09-09 18:55

Vi behöv lokalt akutsjukhus
alla betala samma bidrag
men ochso hälsocental är in kris och man musste känner sig störande när man är sjuk och behöver en läkare
sjuktaxi kostar ochso mångar pengar och tid och jordens resurser
det kan inte bli billigare den mer Personal lokalt

Gäst

#272 Re: Re:

2016-09-09 19:01

#2: Andreas Menzel - Re:  

 Jag är sjukpensionär och far min peng från Tyskland.

Den tiden jag kunde jobbar har jag bidrag att betalar annars personer pension.

Från den tiden jag är sjuk boch behöver hjälp är jag mobbat hotad och osozialt. Jag jobbar frivilligt utan betalning. Men man är bara värdelöst fasting for alla andra


Gäst

#273

2016-09-09 19:03

Vi behöv lokalt akutsjukhus
alla betala samma bidrag
men ochso hälsocental är in kris och man musste känner sig störande när man är sjuk och behöver en läkare
sjuktaxi kostar ochso mångar pengar och tid och jordens resurser
det kan inte bli billigare den mer Personal lokalt
Andreas Menzel

#274 Re:

2016-09-10 10:29

#6: -  

 Skriv på och dela

Andreas Menzel

#275 Re:

2016-09-10 10:30

#3: -  

 Skkriv på och dela