STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#176 Re:

2016-04-20 14:31

#175: -  

 Ja med den flyktingströmmen som vi har så ökar oroväckande.

Sprid gärna kännedom om detta upprop och dela på FB

 


Gäst

#177

2016-04-21 07:28

Sollefteå behöver ha sjukhuset kvar!

Gäst

#178

2016-04-23 15:37

Bevara vårat sjukhus i sollefteå

Gäst

#179

2016-04-23 15:44

Ge fan i vårat sjukhus.

Gäst

#180

2016-04-23 16:45

Berör oss alla

Gäst

#181

2016-04-24 11:13

Otroligt viktigt att protestera och visa vårt missnöje så ofta vi kan mot felaktiga beslut och inkompetenta politiker/tjänstemän!
Andreas Menzel
Ansvarig för denna petition

#182 Re:

2016-04-25 09:25

#177: -  

 Fortsätt  och sprid kännedom om detta upprop


Gäst

#183

2016-04-25 11:06

Jag ska ha rättvis vård och omsorg

Gäst

#184

2016-04-26 20:38

Jag vill ha kvar ett sjukhus i närområdet så att man kan känna trygghet om det värsta inträffar.

Gäst

#185

2016-04-28 04:43

För att jag tycker att en säker vård för alla handlar om närheten till ett sjukhus. Vi ska inte behöva sitta och åka tiotals mil på usla vägar för att få den vård som vi är berättigad till. Vi behöver ha alla enheter kvar för att hela sjukhuset ska fungera bra.

Gäst

#186

2016-04-29 08:47

Rehab i Härnösand ska vara kvar.

Gäst

#187

2016-05-06 06:55

Nedläggningarna måste självklart stoppas!

Gäst

#188

2016-05-12 12:31

Därför jag vill ha lika vård i hela landet.

Gäst

#189

2016-05-16 19:03

En lika vård för alla. Rehab och hab för oss med neurologisk sjukdom. Svik inte unga. Alla ska rätt till ett så värdigt som möjligt.

Gäst

#190

2016-05-25 10:35

Därför att , enl. min mening, landstingets ledning, består av politiskt tillsatta personer och inte av personer med den rätta utbildningen för att handlägga de ärenden som uppstår. Det gäller framförallt budgeteringen. Vidare så bör, framför allt ledningsgrupperna, ha någon form av ekonomiskt ansvar inför sina beslut. Framför allt skall man inte få fortsätta som konsult, åt landstinget, efter ett avsked, som grundar sig på minskat förtroende.

Gäst

#191

2016-06-29 22:06

Vården I Västernorrland håller på att spåra ur helt nu !!! Känner mig orolig för vårdpersonal och patinter nu som far mycket illa av dessa vansinniga beslut :-(

Gäst

#192

2016-07-01 02:00

Därför det är skandal det som händer i landstinget och man ska inte chakra med människors liv på det oansvariga sätt man gör .

Gäst

#193

2016-07-01 17:57

det har varit ett önskemål sen länge!!! pengar kan sparas med koncentrerad personalstyrka och kunskap!Gäst

#194

2016-07-07 16:33

Min upprördhet har ingen gräns nu! All kompetens flyr landstingen, p.g.a. okompetensen inom nämnda förvaltning! Beklämmande och ja, det finns många ord om detta. Raderna räcker inte till

Gäst

#195

2016-07-08 10:42

Jag vill ha kvar Sollefteåakutsjukhus.

Gäst

#196

2016-07-08 10:44

Jag vill ha kvar Sollefteakutsjukhus.

Gäst

#197

2016-07-09 19:12

Jag kräver att sjukhusen blir kvar med sina akutmottagningar, bor i Ramsele. Det finns dom som bor längre bort än så. Har vi nån glesbygdsminister??? Strömmen från älvarna går bra men vad får vi! Inte ett jävla dugg. Alla kan inte bo i södra Sverige.

Gäst

#198

2016-07-11 12:36

Klart vi ska ha våra sjukhus kvar även i glesbygden.

Gäst

#199

2016-07-12 17:52

Vill ha värst sjukhus kvar, som det är nu.

Gäst

#200

2016-07-13 06:38

För att vi behöver behålla våran vård här i Västernorrland! Annars kommer folk att dö längs E4:an