2018 års mest populära namninsamlingar - Finland

  • Land: Finland
  • Språk: Swedish
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa prospektering och brytning av alunskiffer i Sverige

Oviksbygden mot brytning (www.oviksbygden.se) är ett politiskt och religiöst obundet initiativ som vill skapa förutsättningar för kommuner att själva kunna besluta om sina naturtillgångar utan att riskera att överprövas eller falla offer under en föråldrad minerallagstiftning. Rovdriften på svensk natur, till förmån för utländska bolag, har gått för långt. Under rådande minerallagstiftning ges, med generösa villkor, tillstånd att prospektera samt utvinna naturtillgångar ur svensk mark med stora

Skapad: 2018-12-04

Period Alla länder Finland
Hela tiden 2654 16
2018 1778 14

Rondell i Boarpskorset

För att undvika ytterligare dödsolyckor i korsningen Boarpsvägen- väg 115 Svenstadsvägen-Italienska vägen i Boarp utanför Båstad vill vi att en rondell anläggs snarast möjligt för att minska hastigheten, allmänt öka säkerheten för trafikanterna och förhindra vänstersvängsolyckor.  Flera tragiska dödsolyckor har inträffat i korsningen där oskyldiga människor blivit dödade, men trafikmiljön har inte anpassats efter den ökande trafiken i korsningen, bland annat till det köpcentrum som vuxit fram al

Skapad: 2018-07-02

Period Alla länder Finland
Hela tiden 12 13
2018 1125 13

Låt Sara stanna!!

Låt Sara stanna i Sverige! Vi behöver dem här fina o underbara människorna!  Vi ska kämpa för att få dem att stanna kvar!  

Skapad: 2018-08-15

Period Alla länder Finland
Hela tiden 529 13
2018 527 13

Rädda Risk- och räddningsprogrammet i Rosersberg

Politikerna i Sigtuna kommun anser att våran skola är en extra kostnad, men för oss elever så handlar det inte om pengar utan om vår framtid. Det är en plats för socialumgänge, trygghet och en bra skolmiljö.  Vi kräver att kontraktet på Bengsgården ska förlängas längre än år 2020. Vi behöver din hjälp! Ute på Bengsgården får vi den tryggheten och gemenskapen som du inte får på en annan skola, vi har arbetsro och inspiration.

Skapad: 2018-10-16

Period Alla länder Finland
Hela tiden 1040 13
2018 1035 13

Rädda Sösdala simhall!

Genom denna namninsamling hjälper du Sösdala till att behålla badhuset som länge haft en stor betydelse för hela orten. Politikerna tycker inte den är värd att kämpa för men vi vill göra allt. Badhuset ger över 100 barn en simskola att gå till, det ger ungdomar en gemenskap genom simklubben och allmänheten ett ställe att mötas på. Simhallen är en del av Sösdala som inte ska förloras. Skriv under här för att hjälpa till en bit på vägen! 

Skapad: 2018-11-17

Period Alla länder Finland
Hela tiden 821 13
2018 818 13

VI KRÄVER ATT FRAMSTEGSSKOLAN SKA VARA KVAR!

VI SOM SKRIVER UNDER KRÄVER ATT FRAMSTEGSSKOLAN SKA FÅ VARA KVAR! I veckan fick föräldrar och barn på Framstegsskolan i Lunda det tunga beskedet om att skolan inte längre kan fortsätta bedriva sin verksamhet i de befintliga lokalerna i Lunda. Skolan har funnits sedan 1995 och nu vill kommunpolitikerna utan övertygande anledning slänga ut oss från lokalen. Barnen har bland de bästa resultaten i kommunen och därför är det orättvist att inte ge skolan en chans att hitta andra lokaler och fortsötta

Skapad: 2018-04-25

Period Alla länder Finland
Hela tiden 282 13
2018 818 13

Jag vill att nuvarande grönområde vid Saxnäs, se bild, ska förbli grönområde - allmän platsmark, och att en park anläggs där i framtiden.

Det har under senare tid diskuterats eventuell etablering av dagligvaruhandel på grönområdet vid Saxnäs. Det har inte kommit någon formell förfrågan till kommunen, men frågan har varit uppe på ett välbesökt allmänt möte i Mora. Området är i dagens översiktsplan för Mora kommun, antagen 2006, utlagt som grönområde och i aktuellt förslag till fördjupad översiktsplan utlagt som grönområde som ska värnas. I gällande detaljplan utgör området parkmark enligt beslut av byggnadsnämnden i Mora 2005.   O

Skapad: 2018-08-02

Period Alla länder Finland
Hela tiden 693 13
2018 955 13

Rädda Hammarö Kulturskola!

Såhär skriver elever på Hammarö kulturskola till politikerna, angående förslaget att lägga ner kulturskolan. Stöd eleverna på kulturskolan genom att sprida och skriva under den här namninsamlingen!   Kära politiker, Detta brev kommer ifrån Hammarö kulturskolas egna elevråd. Vi är en grupp elever som har spenderat otroligt mycket tid på kulturskolan i flera år. Vi har fått tagit del av informationen om att vår kulturskola kanske ska läggas ner under 2019 och vi är helt förtvivlade över detta förs

Skapad: 2018-11-09

Period Alla länder Finland
Hela tiden 1555 13
2018 1552 13

Rädda nordvikskolan!

Nordvik är en 150-årig skola som ligger i Noraström, Västernorrland. Här finns det utbildningar inom bl.a. jordbruk, djurvård, häst, hund och trädgård. Pga att "Nordvik Höga Kusten Kompetens AB" försatts i konkurs så är nu skolans framtid oklar. Vi elever känner oss ledsna, rädda och förvirrade angående detta. Vi kan dessvärre inte göra något för att påverka det beslut som kommer tas. Men då kom jag på idén med en namninsamling och flera andra tyckte det var ett bra påhitt. Så vi ber er, snälla

Skapad: 2018-07-23

Period Alla länder Finland
Hela tiden 591 12
2018 589 12

Ställ St Eskils Gymnasiums rektorer till svars för deras oförmåga att agera efter våldtäkten på en flicka i skolan.

Ställ rektorerna för St Eskils Gymnasium till svars för deras ovilja/oförmåga/flathet att flytta en pojke som våldtagit en flicka i samma klass. Flickan mår dåligt och ska naturligtvis inte behöva se sin förövare i klassrummet eller i skolan överhuvudtaget.

Skapad: 2018-10-01

Period Alla länder Finland
Hela tiden 348 12
2018 343 12