Vi kräver granskning av domare bakom sjuka domslut i sexualbrottsmål.

Ett stort antal domar i sexbrottsmål har upprört mänga av oss. 

Domen i Fittja, Solna med många fler.

Nu senast Hovrättens förmildrande i pedofilmålet, där hovrättsrådet Per-Anders Svensson anför stötande (och perversa) förmildrande motiv till att i stort halvera strafftiden, för brottslingarna/pedofilerna.

Han har även graverande domslut i sin tidigare historik.

Vi kräver nu en granskning av dessa märkliga domares yrkesutövning - är de lagenliga och vilka (personliga) motiv ligger bakom deras bedömningar. Hur ser deras personliga vandel ut, vad gäller syn på sexuell utövnings olika ytterligheter m.m.

Vårt rättsväsende ska spegla samhällets syn pä brott och straff. Differenserna har på senare tid blivit större och större, jämfört svenskens syn på rimliga påföljder.

Listan sänds till Justitieminister Morgan Johansson 


Eva-Lotta Haglund    Kontakta namninsamlingens skapare