Återinför en obligatorisk kurs i estetiska uttryck på gymnasiet!

Sedan Gy11 har stressen och vantrivsel bland svenska gymnasielever ökat. Det finns många förklaringar till detta, men före Gy11 hade alla elever på gymnasiet möjlighet att inom ramen för kärnämnet estetisk verksamhet möta varandra i gestaltande processer vilket hade positiva effekter på trivseln i skolan. I bild, musik och drama/teater är det den tysta kunskapen och kroppens språk som är i fokus. När nu regeringen tillsammans med miljöpartiet lägger fram ett förslag att återinföra en obligatorisk kurs i estetiska uttryck skulle det betyda att ett  forum skapas för att stimulera elevers skapande och fysiska möten. Kursen öppnar för att utveckla unga människors innovativa förmågor. Musik, bild och drama/teater hör hemma i bildningstraditionen sedan antiken. I gymnasieskolan ska åter elevers konstnärliga förmågor ges utrymme. Stöd förslaget genom denna namninsamling ! Alliansen och Sverigedemokraterna har aviserat att de kommer rösta ner förslaget med motiveringen att av gymnasiearbetets 100 poäng kommer 50 gå till den nya kursen i estetiska uttryck. Argumentet håller inte. Gy-arbetet som den det nu är konstruerat och som bygger på självständigt arbete är ett didaktiskt misslyckande. Det bara spär på stressen. Studier i akademisk forskning, formalia och källkritik ingår i skolans alla teoretiska ämnen och kräver lärarledd undervisning. Skriv under och mobilisera alla krafter för att återinföra gestaltande processer i gymnasieskola!  

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook