Stoppa straffskatten på vaping nu!

REGERINGEN VILL STRAFFBESKATTA VAPING

Att byta till vaping (e-cigaretter) är betydligt mindre farligt än att fortsätta med tobaksrökning. På nationell nivå kan vi rädda 10.000 människoliv och minska samhällskostnaderna med 30 miljarder kronor per år.

Om regeringens förslag går igenom kommer priset på E-juice drastiskt att öka från t.ex. 40 till 65 kronor! Detta är direkt kontraproduktivt om man värnar om folkhälsan. Därför vill vi stoppa straffskatten på vaping.

VapeSweden kommer att skicka in ett remissvar och behöver all hjälp vi kan få, skriv på uppropet och dela det med alla du känner!

www.stoppavapeskatten.nu 

Skärmavbild_2017-12-11_kl._14_.47_.48_.png

Jag är medveten om att jag i och med signeringen av detta upprop kommer att få löpande information om remissen.