Låt den dagliga verksamheten vara kvar på Solrosen i Östervåla ”För att vi bryr oss om varandra”

Vi protesterar mot beslutet att lägga ner den dagliga verksamheten på Solrosen. Att beslutsfattare omprövar och verkar för att den dagliga verksamheten ska vara kvar.


Johan Joelsson 0706939955    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook