Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Bevara Snösätra eller utveckla smart och hållbart

Rivningen har börjat och vi måste kämpa så den stoppas. Snösätra graffiti och industriområde är hotat av delvis rivning. Vi behöver ditt stöd för att bevara och utveckla området till en plats för alla - barnfamiljer, ungdomar, vuxna och pensionärer från alla världens hörn i symbios med målare, konstnärer och hantverkare. Hjälp oss med att skriv på  vår namninsamling.

Skapad: 2020-01-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2890 2844
Förra månaden 388 384

Malmrot, Ta tillbaka Gocciadoros elitloppsinbjudan, NU!

Efter helgens galna drivning av en av Gocciadoros hästar, som dessutom skedde i värmningen, kräver vi nu: Att Vivid Wise As inbjudan till elitloppet omedelbart dras tillbaka. Att Samtliga hästar som står eller har stått under Gocciadoros träning de senaste 12 månaderna inte får deltaga i något lopp som utförs under elitloppshelgen. För vem vet vad som pågår med dessa hästar i träning, kan de utan skrupler utföra dessa handlingar i direktsänd TV kan vi vara säkra på att det inte ser bättre ut på

Skapad: 2020-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 334 325
Förra månaden 334 325

Protest mot BYGGNATION AV BOSTADSHUS PÅ ÅVALLEN i Örsundsbro

Härmed protesterar vi mot den planerade byggnationen på fotbollsplanen med omnejd.   Örsundsbro är en pittoresk villa och småhusidyll där många investerat sitt familjekapital i befintliga småhus eller byggt villor. Samhällsstrukturen är en småskalig by med ett pittoreskt centrum i närhet till skolan och vattnet. Hit flyttar många barnfamiljer, äldre eller de som söker den lantliga småstadsmiljön. Skolan angränsar till fotbollsplanen och grönområden där barnen kan vistas under idrottslektioner oc

Skapad: 2020-08-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 591 588
Förra månaden 327 325

Barn i Bräckeskolans närhet samt de barn som redan går på Bräckeskolan skall ha rätt till skolplacering på Bräckeskolan

Vi kräver att Grundskolenämnden i Göteborg omgående uppdrar åt Grundskoleförvaltningen att utan dröjsmål ändra de beslut om skolplacering som innebär att:1. Barn i Bräckeskolans närhet (Kyrkbyn, Bräcke) inför förskoleklass blivit placerade på Sjumilaskolan och Ryaskolan trots att de har kortare avstånd och säkrare väg till Bräckeskolan än barn från andra stadsdelar som blivit placerade på skolan.2. Barn i Kyrkbyns område inte blivit placerade på Bräckeskolan som deras förskolekamrater har blivit

Skapad: 2020-05-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 327 326
Förra månaden 327 326

Skärp Lagstiftningen för sexuella övergrepp och våldtäkt mot barn!

Pedofilen som utsatt barn för övergrepp och våldtäkt kommer ut efter 2-3 år. Brott som rör t ex materiella ting, bokföringsbrott och de ekonomiskabrotten ger mellan 6-10 år. Så, är pengar mer värda i brottbalken än våra barn?   Skärp straffen för pedofili och sexuella övergrepp på barn och ge socialtjänst och polis mer resurser och utbildning för att bättre kunna fånga upp och förebygga dessa brott!   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk

Skapad: 2020-08-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 324 323
Förra månaden 324 323

Vi vill också folkomrösta om EU!

Storbritannien har röstat för Brexit. Vi vill också folkomrösta om Sveriges medlemskap i EU. Nästan alla de löften som ja-sidan utfärdade inför folkomröstningen 1994 har visat sig vara falska, till exempel att den militära alliansfriheten inte hotas, att den svenska modellen på arbetsmarknaden inte undergrävs och att vi har juridisk rätt att välja att stå fria från euron. Samma sak när det gäller EMU-folkomröstningen 2003. De hot som ja-sidan då kom med har visat sig grundlösa och idag – mer än

Skapad: 2016-02-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3272 3232
Förra månaden 310 309

Värna valfriheten i barnomsorgen i Kristinehamn

Skollagen är tydlig: en kommun ska sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) om det finns föräldrar som önskar det. Ändå föreslår skolchefen i Kristinehamns kommun nu att verksamheten ska tas bort, trots att i princip alla dagbarnvårdare i centrala Kristinehamn har fulla grupper, och det dessutom står barn på kö! Konsekvensen blir inte bara minskad valfrihet för föräldrarna, utan högst troligt även fler barn per pedagog i redan fulla förskolegrupper.  Inför valet 2018 sade sig

Skapad: 2019-09-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 819 813
Förra månaden 295 292

Öppna nöjesparkerna - för ett ansvarigt sommarlov

Låt nöjesparkerna öppna - för ett sommarlov med ansvar! Sveriges nöjesparker har tagit fram detaljerade planer för hur man ska kunna öppna på ett säkert sätt. Nöjesparkerna har rutiner för att kunna hantera gäst-flöden - och personal som kan ansvara för att gästerna håller avstånd. Nöjesparkerna har stora ytor, till största delen utomhus.  Ett beslut att inte låta nöjesparkerna öppna för fler än 50 personer under sommaren (22 juni) kan möjligen ha ett symbolvärde mot omvärlden, men kan inte ses

Skapad: 2020-06-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 293 288
Förra månaden 293 288

Det är dags att byta tillbaka till den gamla loggan, LHC!

Linköping, det är dags att byta till den gamla loggan!   Många är vi som genom åren förespråkat en ändring av LHC:s logotyp, denna namninsamling syftar till att visa ledningen i Linköping Hockey Club att den stora massan faktiskt vill återgå till det klassiska lejonet med den runda skölden. En logotyp ska snabbt väcka en positiv känsla och en stark tillhörighet. Intrycket av det nya, halvflashiga “NHL inspirerande” lejonet gör inte det på samma sätt som det äldre, klassiska och stilrena. Fördela

Skapad: 2020-08-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 293 288
Förra månaden 289 284

Låt baba stanna!

Nu vill vi starta en namninsamling för att se om detta kan hjälpa baba att stanna på något sett! Vi kan inget annat en att försöka så vore evigt tacksam för er alla som kan skriva under! 

Skapad: 2020-08-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 568 556
Förra månaden 284 277Facebook