Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Förhindra nedskärningarna i Hammarös förskolor

I budgetförslaget för Hammarö kommun 2021 föreslås en besparing på 16,6 miljoner inom förskolan och en minskning av 25-30 förskolepedagoger. Vi är mycket oroliga för den påverkan som detta ger våra barn och personalen i den dagliga verksamheten. Förslaget ger barnen en försämrad miljö och kvaliteten i våra förskolor kommer att bli sämre. Enligt skolverket ligger snittet för barngrupper i förskolan för 2019 på 15,0 barn. Skolverkets riktmärke för barn 1-3 år är grupper om 6-12 barn, och för barn

Skapad: 2020-05-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 459 455
Förra månaden 441 438

Tillåt och uppmuntra behandling med Hydroxyklorokin, Azithromycin och Zink i Svensk Primärvård

Gott folk! Hundratals läkare världen över och flera vetenskapliga studier bekräftar nu att man kan minska dödligheten och behovet för sjukhusinläggningar pga Covid 19 med hjälp av en kombination av medicinerna hydroxyklorokin, azithromycin och zink. Ett flertal länder har redan börjat eller är på väg att införa denna behandling som standard för att hjälpa sina medborgare som fått COVID-19. Behandlingen har visat sig effektiv och dödstalen för de länder som infört denna metod har gått ner, t.ex K

Skapad: 2020-04-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1586 1549
Förra månaden 420 409

Låt Garids familj stanna!

Garid 15 år och Sandra 6 år utvisas från Sverige – var med och protestera mot ett beslut som helt saknar barnperspektiv. Familjen Altantulkhuur har levt i Sverige i 13 år, yngsta dottern Sandra är född här medan Garid var två år då han kom till Sverige. Nu utvisas familjen till Mongoliet med omedelbar verkan. Den 20 mars 2020 samtidigt som smittspridningen av Corona lamslår vårt samhälle och hela världen skickar svenska Migrationsverket ett beslut om utvisning till Enskedefamiljen. Det är ett s

Skapad: 2020-04-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 22839 22234
Förra månaden 416 402

Behåll vår Barnmorskemottagning i Torslanda!

Vår enda MVC i Torslanda hotas av nedläggning med anledning av att det är en "liten" mottagning. Torslanda är en expansiv stadsdel och behöver självklart en mottagning! Ska vi be våra ungdomar att åka till Eriksberg/Backa/Biskopsgården/Brämaregården för att få preventivmedel eller testa sig? Ska de gravida i vår stadsdel behöva åka buss i närmre en timme enkel väg för kontroller ibland flera gånger i veckan? Det är inte okej och rimmar inte med närhet till vård. De stängde mottagningen 20/4 med

Skapad: 2020-04-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1089 1087
Förra månaden 410 408

Låt enskilda företagare få deltidsstämpla under Coronakrisen

Den hjälp vi enskilda företagare kan få av staten är ett skämt!! Låt oss få samma chans att behålla våra jobb/livsverk/firmor som de med AB får. Vi kräver att även vi skall få deltidsstämpla alt deltidspermittera för att klara den brutala nedgång i arbetstillfällen vi upplever nu under coronakrisen!! Staten!! Visa att vi enskilda företagare också betyder något för er!! 

Skapad: 2020-04-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1279 1277
Förra månaden 391 390

Skjut upp studenten! Västerås 2020

Den 5 Maj tar region Västmanland ett beslut vare sig den årliga kortegen (flaken) kommer att kunna genomföras. Regionen menar att kortegen ej kommer att kunna genomföras sålänge regeln om att högst 50 personer får samlas gäller.  I det läge då regionen beslutar att ställa in kortegen ber vi er att skriva under på att istället för att ställa in helt, skjuta upp kortegen, exempelvis till augusti, då situationen med stor sannolikhet ser annorlunda ut. Fördelar med att ha studenten i augusti vore at

Skapad: 2020-04-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 387 387
Förra månaden 387 387

Ställ inte in vår studenten - ställ om! -Norrtälje Kommun

Norrtälje kommun skickade den 30 april meddelandet till samtliga elever att det inte kommer bli något traditionellt studentfirande. Där de även skriver att det ska prata med avgångsklasserna om att eventuellt senarelägga studenten. På mötet veckan efter föreslog vi elever olika lösningar som tillexempel att arrangera utspring över en dag med en klass i taget. Samt att studentlunchen kunde bli en picknick. Dessa förslag sa kommunen direkt nej till. Kommunen kommer heller inte med några konkreta

Skapad: 2020-05-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 374 374
Förra månaden 374 374

Prästkragens förskola ska vara kvar!

Det ska fattas beslut om att avveckla prästkragens förskola i Alingsås men detta är något som vi föräldrar ej kommer att ställa oss bakom! Vi får inte ens vara med och påverka beslutet. Spara pengar på andra sätt istället för att stänga en fungerande förskola med de bästa pedagogerna är inte rätt utväg! Att slopa en fungerande verksamhet kan aldrig vara svaret på sparande. Det måste finnas annat inom Svenska kyrkan man kan spara in. I Alingsås kommun behövs denna förskola då barnomsorgen redan ä

Skapad: 2020-03-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 366 365
Förra månaden 366 365

Stoppa de planerade kalavverkningarna på Tannens friluftsområde

Stora delar av Tannberget planeras att kalavverkas av Luleå Stift. Det gäller Tannens friluftsområde mellan Åselevägen/Knaftenvägen och Hammarkullavägen och området upp mot gamla Tannbergsstugan. Avverkningarna har enligt de underlag som finns inte med flyget att göra utan genomförs av kyrkan av ekonomiska skäl. Jag tycker inte att det är ok att kalavverka Lyckseles enda friluftsområde och har därför skapat en namninsamling i hopp om att kyrkan ska tänka om.  Om du vill bidra till att få kyrkan

Skapad: 2020-05-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 500 500
Förra månaden 365 365

Rädda Folktandvården i Bjursås!

Beslut om en stängning av folktandvården har tagits utan någon offentlig diskussion över huvud taget. Beslutet är inte demokratiskt förankrat i tandvårsstyrelsen eller regionstyrelsen.  Vi protesterar mot nedläggningen som slår hårt mot landsbygden i länet. Vi anser att detta är oacceptabelt!  Folktandvården behövs för en levande landsbygd!       

Skapad: 2020-05-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 363 361
Förra månaden 363 361Facebook