NPF säkra hela skolgången

namninsamling2.jpg

 Många gånger går budget före behovet att tillgodose NPF-elevers skolform och de får därmed ingen skolgång utifrån sina förutsättningar.
Den fallerar devis eller helt och får/kan få ödesdigra konsekvenser för den enskilde.
Det finns redan hundratals, tusentals vittnesmål om vad som hänt och händer med dessa barn och unga och deras kämpande föräldrar.
En verklighet vi en gång för alla måste ta till oss och lyssna på, lära utav. Göra om och göra rätt.

I dagsläget pågår ingen utredning på nationell nivå kring hur den svenska skolan skall npf-säkra utbildningen från förskoleklass upp till avslutat gymnasium.
Det pågår inte heller någon politisk debatt i riksdagen om vilka förändringar som behöver göras i skolan kring NPF elever.

Dagens skola är inte optimalt utformad för elever med NPF. FNs barnkonvention och skollagen efterlevs inte i den utsträckning den borde göra det. ( *Se bifogad länk från Attentions Skolenkät 2021

Syftet med denna namninsamling är att uppmana samtliga politiker verksamma inom utbildningsdepartementet att lyfta denna fråga högt upp på agendan och göra en översyn för att skapa bättre förutsättningar för landets alla npf-elever. De behöver säkerställa en npf-anpassad studiegång.

Namninsamlingen skall ses som en markering då behovet är stort och frågan angelägen att behandla. Vi kan inte vänta på de förändringar som borde ha skett för 10 år sedan kring NPF elever.

Det behöver tillsättas en omfattande statlig utredning, där personer som har NPF-kompetens ingår, följt av de förslag på lag/lagändringar som lämnas till regeringen som ett betänkande.

 

Namninsamlingen pågår fram tills att initiativtagaren utav denna namninsamling får till stånd ett möte och överlämnande till Utbildningsdepartementet.
Där skall ett personligt möte med representant ifrån berörd enhet  fås till stånd med namninsamlingens ansvarige. 
Mail om detta möte kommer att skickas under v.43 till berörda enheter.

 


AnnSophie Forsell via plattformen KungaMamman    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att AnnSophie Forsell via plattformen KungaMamman lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...