NPF säkra hela skolgången

namninsamling2.jpg

 Många gånger går budget före behovet att tillgodose NPF-elevers skolform och de får därmed ingen skolgång utifrån sina förutsättningar.
Den fallerar devis eller helt och får/kan få ödesdigra konsekvenser för den enskilde.
Det finns redan hundratals, tusentals vittnesmål om vad som hänt och händer med dessa barn och unga och deras kämpande föräldrar.
En verklighet vi en gång för alla måste ta till oss och lyssna på, lära utav. Göra om och göra rätt.

I dagsläget pågår ingen utredning på nationell nivå kring hur den svenska skolan skall npf-säkra utbildningen från förskoleklass upp till avslutat gymnasium.
Det pågår inte heller någon politisk debatt i riksdagen om vilka förändringar som behöver göras i skolan kring NPF elever.

Dagens skola är inte optimalt utformad för elever med NPF. FNs barnkonvention och skollagen efterlevs inte i den utsträckning den borde göra det. ( *Se bifogad länk från Attentions Skolenkät 2021

Syftet med denna namninsamling är att uppmana samtliga politiker verksamma inom utbildningsdepartementet att lyfta denna fråga högt upp på agendan och göra en översyn för att skapa bättre förutsättningar för landets alla npf-elever. De behöver säkerställa en npf-anpassad studiegång.

Namninsamlingen skall ses som en markering då behovet är stort och frågan angelägen att behandla. Vi kan inte vänta på de förändringar som borde ha skett för 10 år sedan kring NPF elever.

Det behöver tillsättas en omfattande statlig utredning, där personer som har NPF-kompetens ingår, följt av de förslag på lag/lagändringar som lämnas till regeringen som ett betänkande.

 

Namninsamlingen pågår fram tills att initiativtagaren utav denna namninsamling får till stånd ett möte och överlämnande till Utbildningsdepartementet. Där skall ett personligt möte med representant ifrån berörd enhet  fås till stånd med namninsamlingens ansvarige. 
Mail om detta möte kommer att skickas under v.43 till berörda enheter.

UPPDATERING 2023-10-02

När denna namninsamling drog igång våren 2022 var tanken att överlämna den fysiskt till ansvariga ministrar i den nya regeringen hösten 2022. Att under ett kort möte med stora penseldrag förklara dess syfte och vad som behöver till. Men - våra nya Skolminister och Utbildningsminister sade sig inte ha TID till detta överlämnade öht. Inget förslag om en tid längre fram där ett utrymme på en kvart fanns. 
Denna namninsamling bads däremot att skickas in, utan en garanti för att någon politiker öht skulle ägna sin uppmärksamhet åt vad vi nästan 8.000 pers hade skrivit under på. Vad vi krävde.
Så den blev kvar här ute, orörd, osedd. 


Nu när debatten åter igen blossat upp kring våra NPF elever via det som hände i Kalix kommun om förhållningssättet så bara måste våra röster höras om det ända upp till de ytterst politikst ansvariga. Det vi har att säga får inte tappas bort av ignoransen. 
Så.
Den 25 oktober 2023 kommer jag därför som är initiativtagare för denna insamling att åka till Stockholm och vår riksdag och personligen överlämna den till vice ordförande för Utbildningsutskottet. Veta om att det finns en politiker där som hörsammar oss och vill ta det till sig och ta det med in i maktens korridorer.

Tack alla som hitintills skrivit under och spridit om det - jag hoppas vi kan få in ytterligare några hundra namn bara för att bli än mer manstarka i det här.

// AnnSophie Forsell - KungaMamman

 

 ( dessutom har ytterligare en skolrapport pressenterats ifrån Attention om läget därute kring våra NPF elever - fortfarande i ett läge som är långt ifrån okej - https://issuu.com/familjelyftet/docs/a4_skolrapport_2023?fr=xKAE9_zU1NQ )


AnnSophie Forsell via plattformen KungaMamman    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att AnnSophie Forsell via plattformen KungaMamman kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...