Rädda Fågelsångsberget!

Låt oss Rädda Fågelsångsberget!

Fågelsångsberget i Gröndal är en av Stockholms gröna lungor där ett rikt myller av växter och djur lever i en skog av gamla, oersättliga ekar och tallar.

Fågelsångsberget är en del av ett kärnområde i Stockholms Ekologiskt Särskilt Betydelsefulla Områden (ESBO) enligt stadens miljöprogram. Det utgör en viktigt spridningskorridor i nätverket av livsmiljöer och säkrar därmed mångfalden av växter och djur.

Stockholms stad planerar nu att bygga bostäder och anlägga en bilväg på Fågelsångsberget. Bostäderna och bilvägen kommer att bryta sönder den idag helt skogsklädda nordsluttningen mellan Fregattvägen uppe på berget och Gröndals fotbollsplan nere i dalen.

  • Samråd - första kvartalet 2024
  • Prel byggstart 2025
  • Prel inflyttning 2027

 

Låt oss Rädda Fågelsångsberget! 
Låt det förbli den gröna oas det är i dag!

Skriv under!

 

Det orangea området visar den del av Fågelsångsberget som föreslås bebyggas.

IMG_0020.jpeg

"Rädda Fågelsångsberget" är ett fristående opolitiskt initiativ av boende på Fregattvägen, Gröndal. Följ oss gärna på sociala medier.

FB-grupp: Rädda Fågelsångsberget

Instagram: Radda_Fagelsangsberget

300x300_helafågeln.png


Rädda Fågelsångsberget    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Rädda Fågelsångsberget kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...