Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Sälj inte prästgården i Hova

Vi har tidigare närvarat vid möte där Svenska kyrkan lagt fram underlag inför eventuell försäljning av kyrkans prästgård.  Det är en historiskt och kulturellt viktig byggnad och stor tomt att bevara o besörja. Även en mycket vacker byggnad och plats att låta verksamhet kunna verka vid/på. "Kyrkan ska inte vara ett fastighetsbolag" - sant, men att bevara invigt församlingshem och prästgård är något annat. Ser hellre att kyrkan väljer att se över vilka lämpliga hyresgäster som kan finnas, därav på

Skapad: 2020-09-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 37 37

Byggnation av ett MTB-Center i Hanveden

Genom att skriva under denna namninsamling stödjer du oss, den lokala cykelklubben Länna Sport CK, i frågan om: att det finns ett stort behov av ett MTB-Center på södra sidan av Stockholm att Haninge Kommun projekterar och bygger detta MTB-Center i Hanveden i samråd med Länna Sport CK Denna namninsamling kommer ligga till grund för ett förslag till Haninge Kommun om ett MTB-Center i Hanveden. Vilka fördelar ger ett MTB-center för invånarna i Haninge Kommun? Som invånare i Haninge kommun och hel

Skapad: 2020-09-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 561 559

Stöd solcellshjältarna - Tillåt solceller på ALLA tak!

Det strävsamma pensionärsparet Hansson i Örebro, som har ett underbart och glödande miljöengagemang, har fått föreläggande om att ta ner solcellerna från sitt tak trots att det sedan två år inte ens är bygglovspliktigt för vanliga villor. Anledningen? Kommunen tycker att det är "fult". Eller på byråkratsvenska: "Oaktsam förvanskning av fastighet i kulturhistoriskt inventerat område". Vi grannar i området (och alla vi talat med) begriper inte vad förvaltningen håller på med när den på detta sätt

Skapad: 2020-09-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 45 45

Förslag om cykelbana längs med Essviksvägen, Kvissleby-Norra Nyhamn

Jag har lämnat in ett förslag till Sundsvalls kommun om en cykelbana längs med Essviksvägen, Kvissleby-Norra Nyhamn. Essviksvägen leder många skolbarn från Essviks skola längre ut på udden mot Norra Nyhamn. I dagsläget finns delvis alternativ till bilvägen för gående och cyklister. Men, det är också betydande långa sträckor som gående och cyklister ska samsas med bilar, bussar och annan tung trafik på en smal vägbana. Hastighetsbegränsningen varierar mellan 40–60 km/h. Av alla som skadas allvarl

Skapad: 2020-09-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 89 89

Stoppa vägen vid John Bauers Park!

Foton: Anders Ahlstrand förutom fotot på John Bauer (Jönköpings läns museum) ---Namninsamling, kort sammanfattning, se nedan:--- Stoppa vägen vid John Bauers Park! Mycket brådskande!! Jönköpings kommun tänker nu göra allvar av planerna att dra en väg vid John Bauers park och genom naturen där – en genomfart mellan två rondeller. En väg skulle mycket allvarligt skada naturen och påverka parkens upplevelsevärde samtidigt som den skulle utgöra en trafikfara för alla de många barn som ständigt är

Skapad: 2020-09-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 370 365

Låt Hussein stanna i Sverige!!!

Hej Hussein som alla andra funktionsnedhindrade ska utvisas från Sverige. Hjälp han att stanna kvar, signera gärna så vi kanske vi kan hjälpas åt och ändra beslutet tillsammans. Dethär handlar om människor som inte ens kan hjälpa sig själv i sin vardag. Dethär är hemskt och ska absolut inte vara okej.

Skapad: 2020-09-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 190 158

Rädda Vänge skola

Region Gotland har efter utredning kommit med förslag att Vänge skola ska läggas ner. Vi behöver nu framföra våra åsikter, och vill att ni som vill ha kvar vår fina skola i vänge skriver under denna namninsamling. 

Skapad: 2020-09-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 225 225

Ja till nedläggningen av Västerås flygplats

Anledning av underskott från passagerare och flyg från Västerås flygplats så är det inget nytt att flygverksamheten har tärt på skattebetalarna. Flygbolaget har krävt mycket pengar som kunde ha gått till mer väsentligare organ inom staden såsom vård, utbildning etc.. Förlustförtäckningen hade redan gått upp till fler miljonsbelopp för perioden 2001-2017, pengar som kunde kanske hjälpt Västerås stad från att inte bli röstad till en av de fulaste städerna i Sverige? Trots att flera partier nu äntl

Skapad: 2020-09-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7 7

Öka tryggheten i Bandhagen!

 Vi som undertecknar detta medborgarförslag vill uppmärksamma Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd på behovet av åtgärder mot den ökade otryggheten i Bandhagen. Medborgarförslaget kommer att skickas till stadsdelsnämnden inför nästa möte. Skriv under och sprid vidare om du håller med! Medborgarförslag om trygghetskartläggning i Bandhagen Bandhagen är på många sätt ett fantastiskt och tryggt ställe att bo på, men vi anser att det även finns problem med otrygghet som behöver lösas. Dels vill vi se

Skapad: 2020-09-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 73 73

Gör inte Fiskehamnen i Korrvik till en soptipp!

Protestlista mot förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västra Ytternäs, kvarter 14, tomt 1 (Stplnr 1122), Fiskehamnsvägen 15.Vi tar starkt avstånd till att göra Fiskehamnen i Korrvik till en soptipp. Vi önskar göra hamnen attraktivare, inte anlägga sopstationer för användning av fritidsboende på Svinö, Styrsö och Espholm.Det finns många kreativa förslag om hur denna tomt kunde användas, men på inget villkor vill vi grannar, boende i området eller ivriga flanörer göra tomten eller om

Skapad: 2020-09-07

Period Alla länder Åland
Hela tiden 58 42Facebook