De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Inga höghus på Långnäs!

Planerna på att bygga ett höghus, med tillhörande garagelängor och soprum mm, har vaknat till liv igen hos våra politiker. Vi protesterade 2017 och planerna lades på is. Vi protesterar inte mindre, snarare starkare den här gången. Skriv under så visar vi vad vi vill, eller snarare inte vill, en gång för alla!

Skapad: 2020-06-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 496 492
30 dagar 496 492

Skriv under för HÖJDA LÖNER till SJUKVÅRDSPERSONAL

COVID-19 krisen har än en gång bevisat för vårt samhälle vilka hjältar sjukvårdspersonalen är. De är hjältar som lyfter upp samhället och förhindrar en total katastrof. Men orkar dem? Jag skäms över hur deras löner i dagsläget ser ut. HÖGRE LÖNER måste de få.  I den nationella initiativrätten krävs det 100 000 namnunderskrifter inom 18 månader för att få tillstånd en nationell folkomröstning. Vi kan göra skillnad på riktigt. Låt oss komma upp till det antalet! Vi kan! Håller ni med? Skriv under!

Skapad: 2020-03-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 67043 65943
30 dagar 489 475

Rädda Kärrs badplats, kommunen lägger ner!!

Kommunen lägger ner vår kära badplats redan i sommar om inget görs! En badplats som varit till glädje för väldigt många i bortåt 60-70 år minst. Markägaren vill ha ersättning för utgifter man tycker sig ha haft och kommunen svarar genast med att stänga badplatsen direkt redan i sommar. Det vill säga ingen brygga och toa. NU HAR VI CHANSEN ATT TYCKA TILL INNAN DET ÄR FÖR SENT. SKYLTEN "Kommunal Badplats" ÄR REDAN BORTTAGEN!! Skriv under här snarast och gör din röst hörd!! Underskrifterna kommer a

Skapad: 2020-05-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 466 461
30 dagar 466 461

Sjukvårdsuppropet

Vi hör vårdpersonalens allvarliga berättelser om hur patientsäkerheten i Stockholm brister. Vi står bakom deras krav och vi delar deras oro. Ansvariga politiker i regionen har under lång tid prioriterat bort satsningar på sjukvårdens grundpelare: vårdcentralerna och akutsjukhusen. Det har lett till att god kontinuitet på vårdcentralerna och möjlighet att få en vårdplats på ett sjukhus vid akut sjukdom är långt ifrån en självklarhet. Felprioriteringarna gör att en vård för de friska gynnas. En sj

Skapad: 2020-02-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 21017 20803
30 dagar 464 462

Förhindra nedskärningarna i Hammarös förskolor

I budgetförslaget för Hammarö kommun 2021 föreslås en besparing på 16,6 miljoner inom förskolan och en minskning av 25-30 förskolepedagoger. Vi är mycket oroliga för den påverkan som detta ger våra barn och personalen i den dagliga verksamheten. Förslaget ger barnen en försämrad miljö och kvaliteten i våra förskolor kommer att bli sämre. Enligt skolverket ligger snittet för barngrupper i förskolan för 2019 på 15,0 barn. Skolverkets riktmärke för barn 1-3 år är grupper om 6-12 barn, och för barn

Skapad: 2020-05-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 459 455
30 dagar 459 455

Alla har rätt till syrgas!

  Coronaviruset härjar i Sverige och allt fler blir smittade. För många är sjukdomen mycket mild och självläkande men en betydande andel får allvarliga symtom och behöver behandling. En liten del får mycket svåra symtom och behöver intensivvård. Då sjukvården är under extrem belastning har socialstyrelsen publicerat prioriteringsdirektiv vilket sedan kompletterats av regionerna (tidigare landstingen).  Dessa direktiv lyfter fram de grupper som INTE ska erbjudas intensivvård om de drabbas av cov

Skapad: 2020-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 741 717
30 dagar 452 436

Ställ inte in vår studenten - ställ om! -Norrtälje Kommun

Norrtälje kommun skickade den 30 april meddelandet till samtliga elever att det inte kommer bli något traditionellt studentfirande. Där de även skriver att det ska prata med avgångsklasserna om att eventuellt senarelägga studenten. På mötet veckan efter föreslog vi elever olika lösningar som tillexempel att arrangera utspring över en dag med en klass i taget. Samt att studentlunchen kunde bli en picknick. Dessa förslag sa kommunen direkt nej till. Kommunen kommer heller inte med några konkreta

Skapad: 2020-05-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 374 374
30 dagar 374 374

Stoppa den höga mobilstrålningen och utbyggnaden av 5 g

  Då har vi en framtid här med ett 5 g som sänder ut strålning över hela landet med frekvenser upp till 60gHz. Dagens frekvenser som sänds ut via 3 g, 4 g och 4 plus är mellan 2,4 - 3,8gHz. Dessa sänds ut via sändare och mobilmaster runtom i städerna, många runt skolor och sjukhus, på hustak där många inte har en aning om att de sitter.    I oktober/november 2019 hände något med strålningen i ett flertal städer. Höga nivåer mättes upp och det har fortsatt. Mer än 10 ggr så hög strålning som tidi

Skapad: 2020-06-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 363 357
30 dagar 363 357

Rädda Folktandvården i Bjursås!

Beslut om en stängning av folktandvården har tagits utan någon offentlig diskussion över huvud taget. Beslutet är inte demokratiskt förankrat i tandvårsstyrelsen eller regionstyrelsen.  Vi protesterar mot nedläggningen som slår hårt mot landsbygden i länet. Vi anser att detta är oacceptabelt!  Folktandvården behövs för en levande landsbygd!       

Skapad: 2020-05-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 363 361
30 dagar 363 361

Stoppa de planerade kalavverkningarna på Tannens friluftsområde

Stora delar av Tannberget planeras att kalavverkas av Luleå Stift. Det gäller Tannens friluftsområde mellan Åselevägen/Knaftenvägen och Hammarkullavägen och området upp mot gamla Tannbergsstugan. Avverkningarna har enligt de underlag som finns inte med flyget att göra utan genomförs av kyrkan av ekonomiska skäl. Jag tycker inte att det är ok att kalavverka Lyckseles enda friluftsområde och har därför skapat en namninsamling i hopp om att kyrkan ska tänka om.  Om du vill bidra till att få kyrkan

Skapad: 2020-05-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 502 502
30 dagar 351 351Facebook