Vi kräver att det lagstadgas att kontanter ska tas emot av alla företag, inklusive banker!

500sedel.jpg

Det har funnits kontanter i Sverige sedan vikingatiden. Det fungerar utmärkt som hjälpmedel när man ska köpa eller sälja något och för att slippa byteshandel. Barn lär sig lättare både räkna och hur ekonomi fungerar med hjälp av fysiska pengar. 

  1. Tangibilitet: Genom att hantera riktiga pengar får barn möjlighet att fysiskt interagera med dem, vilket kan hjälpa till att förstå koncept som valörer, växling och hantering av pengar.
  2. Konkret visualisering: Att se och röra vid pengarna kan göra ekonomiska koncept mer konkreta och lättförståeliga för barn.
  3. Praktisk erfarenhet: Att använda riktiga pengar i vardagliga situationer, som att handla i en butik, ger praktisk erfarenhet och förståelse för hur pengar används.

Att använda kontanter gör det lättare för de flesta att se hur mycket man faktiskt har kvar när man handlar istället för bara en siffra på en skärm. 

Att använda kontanter gör att transaktionen blir privat om man inte vill att det ska delas till banker, myndigheter eller allmänhet, vilket är varje människas rättighet att kunna göra privata transaktioner.

Att låta butiker och företag vägra kontanter är en form av diskriminering till alla som av olika skäl inte kan eller vill betala digitalt. De tvingar kunderna att lämna ut information om sina konsumtionsvanor till någon som inte har att göra med kundens köpvanor. 

Att försvåra för människor att kunna använda kontanter leder mer och mer till ett övervakningssamhälle, vilket vi inte vill. 

Eftersom kontanter, alltså sedlar och mynt som är utgivna av Sveriges riksbank, är lagligt betalningsmedel i Sverige betyder det att när en skuld eller ett köp ska regleras, är säljaren eller den som är berättigad till betalning skyldig att acceptera kontanter som betalning, förutsatt att de är lagliga och giltiga. 

Många äldre har svårt med olika sorters tekniska "lösningar" som betalkort, mobiler, datorer osv och blir både diskriminerade och skapar utamförskap för denna grupp.

Vissa länder använder nästan uteslutande kontanter och har gjort så under lika lång tid som Sverige gjort det och det fungerar fortfarande 2024.

Eftersom både riksdag och regering (fiktioner) är skapade av folket är de också folkets tjänare och har till uppgift att göra livet lättare och bättre för invånarna i Sverige. Att tillåta företag att godtyckligt vägra kontanter är att göra det svårare för folket. 

Därför kräver Vi Folket att det lagstadgas tydligt att kontanter ska tas emot av alla företag, banker, myndigheter och platser där man betalar med svenska kronor. 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Kosotie kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...