UnderskrifterPetitionsnamnSkapad
9 Namninsamling - emot tvångsanslutning av kommunalt V/A
Namninsamling och protester emot Norrtälje kommuns tvångsanslutning av kommunalt vatten och avlopp i Västanvik, Rådmansö. ...
2019-03-17
7 Namninsamling för extrastämma - Återkalla beslut om markavtal
Namninsamling för att kalla till extrastämma! Västanvik, Rådmansö gällande markavtal. Syftet med namninsamlingen (och extrastämman) är för att återkalla beslutet om tecknande av markavtal med Norrtälje kommun. Om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar begär att en extra föreningsstämma skall hållas för behandling av en eller flera frågor så ska styrelsen utlysa extrastämma. Det sk...
2019-03-17
49 Vi vill inte ha en rasifiering eller sexlista! Avgå Leila!
Leila Ali Elmi i Miljöpartiet tycker att vi i Sverige ska rasifiera människor. Vilken hudfärg har du? Vilken religion tror du på? Är du homosexuell eller heterosexuell?  Jag tror på att människor ska bedömas utifrån sin kompetens och inte vem de älskar eller vilken världsdel de kommer ifrån. Dessutom ska den Guden du tror på vata din privatsak inte grannens. Din religion håller du hemma och tar in...
2019-03-16
138 Grov våld mot kvinnor! Måste stoppas
  Vi behöver eran hjälp att samla namn så överklagandet går vidare! Varje namn är något. Tack i förhand❤️...
2019-03-16
8 Det är hög tid att utreda Migrationsverkets handhavande av skattemedel.
Migrationsverket är snart det enda statliga myndighet som inte blivit utredd avseende hur skattemedel används i verksamheten. Näst intill dagligen läser vi om hårresande kapitalförstöring ifrån denna myndighet, om misstankar om att tjänstemän inom myndigheten mot betalning kan fixa det mesta, att det tecknas ekonomiska avtal med privata aktörer som tar hutlöst betalt, vilket innebär att de inköpar...
2019-03-16
34 Stoppa tvångsanslutningarna till vatten och avlopp, stöd riksdagsmotion 2018/19:1711 av Edward Riedl (M)
Vi vill stoppa all omotiverad ombyggnad av väl fungerande enskilda avlopp på landsbygden. Detta genom att stödja riksdagsmotion 2018/19:1711 av Edward Riedl (M).  Motionsförslag Idag kan kommunerna tvångsansluta enskilda till kommunalt vatten och avlopp trots att det redan finns fullt fungerande lösningar eller för den enskilde billigare lösningar. Dåliga avlopp leder till smittorisker för människ...
2019-03-16
107 Idkerberget skola
Vi vill ha Idkerberget skola kvar. Om skolan läggs ner så blir barnen tvingade att åka buss. Vi vill inte att barnen ska rivas upp från deras trygga tillvaro i Idkerberget skola. Där dom känner sina lärare. Ska dom minsta barnen tvingas till att åka buss till skolan. Många barn familjer bor här i byn tack vare skolan.  ...
2019-03-16
1 450 Stoppa utvisningen av dessa flickor som hotas av könsstympning
OBS! Om du skriver under så var noga med att svara på det bekräftelsemail du får. Annars blir din underskrift inte bekräftad och offentlig i listan!  (kolla skräpposten om du inte hittar det) Fadern och invånare i en hel by kräver att döttrarna könsstympas. Mamman och de fyra barnen flydde hit till Sverige för att förhindra denna omänskliga tortyr. I våras fick familjen, efter flera års väntan, av...
2019-03-15
876 Få Tatia att stanna!
En av kunskapsskolans (i Lund )svenska lärare har blivit dömd till att utvisas om två veckor. Hon är från början från Georigen men har bott i Sverige i flera år nu och sköter sitt jobb som lärare perfekt. Skriv under om du tycker att hon borde få stanna....
2019-03-15
22 Låt Byleskolan vara skola, inga förskolebarn i skolan
Byleskolan i Täby Kommun är redan trång, och underdimensionerad för det antalet elever som går där. Det finns ont om ytor att leka på skolgården och klassrummen och hallarna är små . Eleverna får stressa under lunchen eftersom det inte finns tillräckligt med plats för att äta i lugn och ro. Eleverna fick vänta i två år på att Täby Kommun skulle flytta de tillfälliga paviljongerna som stod på lekyt...
2019-03-15
Facebook