UnderskrifterPetitionsnamnSkapad
265 Ett år senare vittnar vi igen - backa våra krav
Idag är det ett år sedan uppropet #intedinhora släpptes. Vi ställde krav på samhället och förväntade oss att bli hörda. Många ville lyssna, men ännu uteblir de verkliga förändringarna. Idag vittnar vi återigen, och fortsätter kräva förändring. Skriv under namninsamlingen för att stödja våra krav. Listan kommer att överlämnas till den kommande regeringen. Sedan vårt upprop publicerades den 10 decem...
2018-12-10
1 117 Rädda Elektronmusikstudion EMS!
Rädda EMS!   EMS – Elektronmusikstudion – är i fara. Musikverket, EMS huvudman, har planer på att slå samman denna i grunden konstnärliga instans med Musikplattformen, en rent byråkratisk avdelning som inte har någonting gemensamt med verksamheten på EMS. Vi på Nutida Musik ser detta som en illa underbyggd och mycket dålig idé som hotar att grunden skada den nationellt och internationellt sett un...
2018-12-10
14 Förbättra undervisningen för 9:orna på Kulturama Grundskola.
Vi 9:or på Kulturama Grundskola har under höstterminen 2018 blivit överösta av uppgifter, prov och inlämningar utan att få tillräckligt mycket kunskap på skoltid. Detta har resulterat i försämrade resultat, stress, psykisk ohälsa och minskad motivation bland oss elever.  Vi tar då faktumet i egna händer och startar denna namninsamling för ett försök att förbättra undervisningen till vårterminen, s...
2018-12-10
53 Lidingös simhall måste ha en 50 meter bassäng
Lidingös politiker har beslutat att bygga en simhall och att den skall ha bassänger med 25 meters längd trots väl underbyggda utredningar - både ekonomiska och praktiska -  från organisationer och föreningar som avser att nyttja hallen. Dessa förordar bassäng som är 50 meter så att alla som vill kan få tillgång till denna utmärkta motionsform.                                 Vi måste protestera mo...
2018-12-10
582 Initiativ för att erkänna serbiska körkort i Sverige/ Peticija za priznavanje srpske vozacke dozvole u Svedskoj
De senaste tio åren har antalet Serbiska medborgare ökat som arbetskraftsinvandring till Sverige. Det finns ett stort behov av att erkänna serbiska körkort i Sverige. I Tyskland och Danmark fick de serbiska medborgarna rätt till detta i början av 2018. Det är både praktiska och ekonomiska anledningar till behov av validering och erkännade av serbiska körkort vilket ger de serbiska körkortsinnehava...
2018-12-09
7 Makalösa föräldrar är viktiga, stödet behövs!
I december 2017 fick vi veta att den politiska majoriteten beslutat att Stockholms Makalösa Föräldrar fick behålla sitt föreningsbidrag för 2018. Den rödgrönrosa majoriteten gick därmed emot förvaltningens förslag att dra in stödet, efter att föreningen protesterat. Vi fick veta att nämnden ser vår verksamhet som värdefull och vill följa hur det går för oss. Detta fick föreningen att satsa, dels p...
2018-12-09
118 Ge oss närtrafiken tillbaka !
Hörby kommun har tagit bort och dragit in resor , med andra ord så är vi många ungdomar , vuxna , äldre igen i landsbygden som blir drabbade . Helg resorna är helt borta , första och sista resan är indragna . Ungdomar som bor ute i landsbygden förlorar väldigt mycket av sin sociala bit , kvällsaktiviteterna i byn kan de ej vara med på längre , osv osv . Många som ej kan ta sig hem från jobb på kvä...
2018-12-09
82 En femåring med hjärntumör som har fått avslag
Denna femåring får varken rätt till förskola eller vård och sist men inte minst att han inte får bo kvar här....
2018-12-08
137 Stoppa sänkningen av bidraget till Kulturskolan i Upplands Väsby (Stängd)
I förslaget till ny budget för Upplands Väsby kommun är anslagen till Kulturskolan kraftigt sänkta. Detta skulle kunna innebära 50 färre elevplatser än förra året.  Vill vi skapa ett tryggare Väsby måste vi värna om platser där barn och ungdomar kan träffas och göra roliga saker tillsammans. Kulturskolan är en sådan plats. Under de 70 år verksamheten har funnits har otaliga barn har lärt sig spela...
2018-12-07
6 Valfrihet i hemtjänsten, till Bengtsfors
Att öppna upp och godkänna LOV. Lagen om valfrihet.  I Bengtsfors har vi tidigare öppnat upp för att förskolan ska vara fri, nu behöver vi göra samma sak med hemtjänsten. Hemtjänsten har de senaste åren tagit hård kritik för dels uteblivna besök med också allvarliga händelser så som att medecin inte kommit fram till patienter.  Det finns en genomgående frustration hos dels personal men framförallt...
2018-12-07
16 Lys upp Lidköpingsvägen i Götene!
(bild ej relaterad) Är Götenes huvudgata inte upplyst nog? Kanske även politikerna kan hjälpa till att minska risken för olyckor. Alla bör samarbeta i att minska risken för olyckor. Vi kan alla hjälpa till genom att se till så att vi syns ordentligt, kör i anpassad fart, inte använder mobilen, hjälper till att hålla utkik från passagerarsätet, cyklar på ett säkert sätt etc. etc. Om vi alla samarb...
2018-12-07
1 180 Nej till Skip-stop på Nynäslinjen
Nu stoppar vi Skip-stop även på Nynäslinjen!   SL slopar Skip-stop - norr om stan. Vi som bor i Trångsund, Skogås, Jordbro och Krigslida tvingas fortsätta stå på perrongen och frysa medan x-tågen susar förbi. Andra linjer har 8 tåg/timme medan Nynäslinjen endast har 6 tåg/timme. Trots detta ska vart tredje tåg hoppa över Trångsund, Skogås och Jordbro – och ge dem ännu sämre turtäthet med bara 4 t...
2018-12-07
69 Namninsamling mot ny förskola i två plan på Vingåkersvägen
Under 2019 kommer förskolan på Vingåkersvägen att rivas och ersättas med en ny byggnad. Vi har nu fått information och ritningar gällande den nya byggnaden och den planeras i två plan och byggnaden blir ca 10 meter hög. Den här namninsamlingen syftar till att protestera mot att den nya förskolan på Vingåkersvägen byggs i två plan. Örbyskolan har de senaste åren fått flera nya höga byggnader och vi...
2018-12-07
669 Ta inte bort våran ambulans
skaraborgs sjukhus går med underskott och behöver pengar. Man har få föreslagit att en av två nattambulanser skall dras in, vilket kommer att få stora konsekvenser. Det kommer att ta längre tid för ambulans att komma fram och patienter kommer att få vänta längre. Idag åker ambulanserna i Skara på prio 1 och 2-larm även i grannkommunerna. Förslaget innebär att Skara ena nattambulans ställs av mella...
2018-12-07
276 Stoppa beslutet att lägga ner uppvisningsheaten för 50 cc
Svemos beslut att lägga ner uppvisningsheaten för 50-åkare har upprört många i motocrosskretsar, inte minst barnen under 8 år som nu förlorar sin möjlighet att delta i dessa sammanhang under kommande säsonger.  Denna namninsamling syftar till att påvisa vårt missnöje med beslutet och förhoppningsvis verka som ett påtryckningsmedel för att återinföra uppvisningsheaten. ...
2018-12-07
36 Låt Kävlinge Taxi fortsätta sitt mångåriga och perfekta färdtjänståtagande
Vi accepterar inte att Kävlinge Taxi har gått miste om möjligheten att fortsätta med färdtjänsten. Deras service har fungerat perfekt. Vi betalar denna tjänst genom våra skatteinbetalningar. Våra synpunkter och behov ska inte nonchaleras enbart med kommunens sparkrav eller upphandlingskrav som grund. ...
2018-12-06
115 När JKC byggs vill vi ha en ny idrottshall och fritidsgård i satsningen
Styrgruppen ny-skola i Jämjö har börjat att kontakta idrottsföreningarna i vårt närområde om nya Jämjö kunskapscenter. Fritidsgården kommer också att bjudas in. Nya JKC ska byggas på Jändelskolan då de styrande i kommunen har lagt 41 miljoner i budgeten till projektet. Samtidigt som vi i personal och styrgruppen vill få vara med i processen av byggandet av skolan och fritidshemmet,så måste vi få p...
2018-12-06
12 Omförhandla hyreshöjning på allmänlyckan Håsten i Varberg vid badrumsrenovering.
Varbergs Bostad avser under 2019 och framåt att göra stambyte i ett antal fastigheter på Håsten i Varberg (betonghusen med väggputs på Skånegatan/Västgötagatan) för att undvika framtida läckage från rören som har hängt med sedan husen byggdes på 70/80 talet och som nu börjar bli igensatta och porösa. Detta är givetvis en nödvändig åtgärd för att undvika vattenskador. För att  byta ut stammar måste...
2018-12-06
288 Rädda Slottsskogen - stoppa bygget på Rosengatan
Kommunen planerar bygga bostäder och ny förskola i utkanten av Slottsskogen. Ett 70-tal bostäder, åtta förskoleavdelningar och flera verksamhetslokaler planeras byggas på Rosengatan. Den gröna kulle som finns nedanför Naturhistoriska muséet kommer att sprängas bort och de hundraåriga Slottsskogsekar som växer där nu kommer att huggas ner. De hus som planeras kommer att vara 7-8 våningar höga, vilk...
2018-12-05
1 354 Protest mot omläggningen av busslinje 172 och 173
Hösten 2019 vill Daniel Helldén (MP) som är trafikborgarråd i Stockholm och ordförande i Trafiknämnen tillsammans med Keolis dra in ett flertal busshållplatser för busslinje 172 och 173. De hållplatser som berörs på linje 172 är: Högdalsdepån, Högdalens industri, Gubbängens idrottsplats, Getfotsvägen, Gubbängen och Stora Sköndals väg. Det betyder att 172:an ligger kvar på Örbyleden från Hökarängen...
2018-12-05
7 BANNA HUGO
Nu har vi i discordkanalen "Grabbarna snus" tröttnat på Qronx kommunistiska beteenede och därför startar denna namninsamling för att förhindra han och hans tro på stalin. Skriv gärna under om du vill stoppa Qronx och om du vill ha en bättre framtid för våran Discord Tack på förhand...
2018-12-05
252 VI kräver ombeslut av Region Hallands beslut att dra in bidraget för dem med Celiaki?
Celiakiföreningen i Halland vill att Region Halland tar ett nytt beslut ang bidraget som de har tagit bort för de över 16 år med Celiaki i Halland. Celiakiförbundet anser att de tagit ett beslut på felaktiga grunder och ej heller gjort någon konsekvensanalys av detta beslut. Celiaki är en kronisk autoimmun sjukdom, med ökad risk för att dra på sig ytterligare kroniska autoimmuna sjukdomar, som t e...
2018-12-05
723 Vädjan till ärkebiskopen och biskoparna: Ta ställning för flyktingar i Sverige!
Undertecknare av denna vädjan är några som jobbar i Svenska kyrkan, andra kyrkotillhöriga, några tillhör andra religioner. Vi är vanliga medmänniskor. Några är direkt berörda flyktingar. Vi trodde aldrig att det, som nu sker i vårt land, över huvud taget skulle kunna ske. Vi kan inte kalla det något annat än systematisk förföljelse av apostater, konvertiter, ateister och HBTQ-personer från myndigh...
2018-12-05
315 Låt våra aktivitetssamordnare vara kvar i Filipstads Kommun
Efter årsskiftet tas altivitetssamordnarna bort i Filipstads Kommun. De har under tre år satt guldkant i de äldres vardag, något som nu alltså kommer att försvinna. Pengarna i projektet som samordnarna gått under, är slut - men det måste gå att prioritera annorlunda så att de får vara kvar. För visst har våra äldre rätt till en värdig vardag med aktiviteter eller bara det att få komma ut och känna...
2018-12-05
2 303 NATIONELL HANDLINGSPLAN FÖR HEMMASITTARE NU!
Oavsett om det handlar om 5500 barn eller 55000 barn som inte går till en skola så är varje hemmasittande barn en tragedi för barnet, familjen och samhället i stort med enorma psykosociala men även ekonomiska kostnader. Vi kräver en nationell handlingsplan OMGÅENDE för att tvärvetenskapligt skärskåda fenomenet hemmasittare och hur samhället ska kunna hjälpa dessa barn. Vi kräver att representanter...
2018-12-05
309 Hjälp vår vän att få stanna
Vår vän Maria Angelica Sergeeva har snart bott i Sverige i 13 år och nu ska hon skickas till Vitryssland.  Hon kom till Sverige när hon var 6 år och har gått hela sin skolgång i Sverige. Maria och hennes familj har varit hos migrationsverket flertalet gånger och blivit nekade uppehållstillstånd för att sen få vänta ytterligare 4 år. Tisdagen den 27 november 2018 fick de ett definitivt beskedd om a...
2018-12-05
10 Strand Till Hands namninsamling för att få en lösning på stranderosionen i Åhus
Strand Till Hands UF Vår vision är att uppmärksamma om stranderosionen som idag påverkar Åhus stränder. Om du ser det här har vi lyckats påverka dig och kanske är det så att du vill ha en förändring. Vi är för en förändring och det som du kan göra är att skriva under denna namninsamling. Tidigare har privatpersoner försökt påverka kommunen att få strandfodra våra stränder. För att få göra detta kr...
2018-12-05
302 Rädda Norre Katts Öppna Förskola!
Halmstad Kommun vill lägga ner Norre Katts Öppna Förskola! En liten grupp för att visa vårt stöd för Cinna som lägger ner sin själ i att barnen ska ha det så bra som möjligt......
2018-12-05
14 Låt mormorna tjäna pengar genom att ta hand om deras barnbarn
I vissa förskolor i Sverige saknar man plats till nya små barn. Ibland vill föräldrarna jobba strax efter födelse (2-3 månader kanske) men inga förskolor tar barn yngre än 1 år. Föräldrarna vill inte att deras barn blir sjuka av andra barn i dagiset. En mor- eller farförälder är ledig, arbetslös, eller pensionär samt älskar sitt barnbarn och föräldrarna tycker om det. Familjen vill styrka relation...
2018-12-05
1 785 Stoppa prospektering och brytning av alunskiffer i Sverige
Rovdriften på svensk natur, till förmån för utländska bolag, har gått för långt. Under rådande minerallagstiftning ges, med generösa villkor, tillstånd att prospektera samt utvinna naturtillgångar ur svensk mark med stora och okontrollerbara risker för natur, kultur och befolkning! Oviksbygden mot brytning (www.oviksbygden.se) är ett politiskt och religiöst obundet initiativ som vill skapa förutsä...
2018-12-04
69 Rädda Komvux Trelleborg
Ett första steg i förändringen är att man vill flytta Komvux från Bildningsförvaltningen till Arbetsmarknadsförvaltningen. Vår invändning mot ett byte av förvaltning har kommuninvånarnas bästa för ögonen. Vi är övertygade om att det bästa för vuxenutbildningen är att fortsätta leva i symbios med gymnasiet när det gäller lärartjänster, lokaler, fortbilding, administrationen, ledarskapet, elevhälsan...
2018-12-04
35 Stoppa Sundsvalls kommuns fyrverkerier i hamnen.
Många andra kommuner har slopat sin show med fyrverkerier, men Sundsvalls kommun behåller sin. Dom väljer att lägga 125 000 kr, av våra skattepengar på en totalt onödig show, istället för lägga dessa pengar på mer nödvändiga saker, som tex att hjälpa hemlösa osv. Tänk även på alla stackars djur som blir otroligt stressade över dessa fyrverkerier. Skriv under denna om du också vill att Sundsvalls k...
2018-12-04
2 219 Låt mormor få stanna!
Detta är min mormor Asso Gharib. Hon är 70 år och har bott i Sverige i 13 år nu. Hon är i Sverige på grund av sina fyra barn och fjorton barnbarn, som har bott här i över 25 år. Allt började för 15 år sedan med morfar som åkte till USA för att bosätta sig där med min mormor. USA tog emot båda två och med ett Greencard skulle de få stanna. Men mormor ville inte alls åka egentligen men gjorde de...
2018-12-03
98 Vi som är emot Bostadsbolagets planer om att ta bort våra enskilda parkeringsplatser
Vi ser en stor risk med detta då det kommer bli mera trafik/avgaser i området med bilar som letar efter platser....... Våren 2019 kommer Bostadsbolaget att införa tillståndsparkering i Västra Järnbrott. Med anledning av detta har vi bjudit in de hyresgäster som idag hyr en parkeringsplats i området till ett informationsmöte. Berörda hyresgäster har fått inbjudan via post under v. 48 och kommer där...
2018-12-03
40 Föräldrarna på Novia Engelska Skolan begär ett föräldramöte av ledningen!!
Vi föräldrar på Novia Engelska skolan är oroliga över omorganisationen som tillförts till skolan. Vi har märkt hur skolan har förändrat till det sämre och påverkat våra barn. Anledningen till namninsamlingen är för att vi ska kunna ha en dialog med ledningen för barnens även skolans bästa och kräver ett föräldramöte där vi kan framföra våra frågor och åsikter. Några föräldrar har redan på egna int...
2018-12-03
586 Fortsatt utveckling av Blekinge Health Arena i Karlskrona
Genom att ge stöd åt denna namninsamling markerar jag att jag tycker att Blekinge Health Arena är en viktig resurs för mig och min förening, och att Karlskrona kommun bör ompröva sitt beslut att dra ner sitt ekonomiska stöd för verksamheten efter 2018-12-31. Blekinge Health Arena är en unik plats för träning, tester och kunskapsutbyte för cirka 50 idrottsföreningar och förbund. Anläggningen är d...
2018-12-03
6 Vi som vill ha tillbaka gamla Ettan original dosan
Skriv under om du vill ha tillbaka den gamla ettan dosan....
2018-12-03
3 140 Initiativ för att erkänna makedonska körkort i Sverige/ Иницијатива за признавање на македонските возачки дозволи во Шведска
  De senaste tio åren har antalet utländska medborgare ökat på flyttning från R.Makedonien till Sverige på grund av jobb. Vi har haft ett stort behov att Sverige erkännas makedonska körkort enligt exemplet av våra makedonska samhörigheten som gjorde det i Tyskland och de hade fått sitt rättvis i början av år 2018. Vi har lika många praktiska och ekonomiska anledningar av validering och körkort öve...
2018-12-02
6 962 BRING SELMA HOME/FÅ HEM SELMA
BRING SELMA HOME/FÅ HEM SELMA (There is a english version after the Swedish text) Uppdatering 4/1 2019: Selma har fortfarande inte fått komma hem och namninsamlingen fortsätter till månadskiftet jan/feb. Är hon inte hemma vid månadsskiftet skickas namninsamlingen till migrationsverkets chef Mikael Ribbenvik, migrationsministern i Sverige Helene Fritzon, Save the Children Italy och Italienska inrik...
2018-12-02
87 Säker väg till förskolan nu!
Vi föräldrar i gillessalen/gästabudsvägen kräver nu en säker väg mha övergångsställe över bäcksedavägen och ryningsvägen till förskolan, och annat som finns på andra sidan vägen som badplats, pulkabacke, kompisar och lekpark. Idag finns det cykelöverfarter där stor osäkerhet skapas då en del bilar stannar, andra inte och många kör långt över de tillåtna 60 km/h. Nej, sätt upp övergångsställen och...
2018-12-02
289 Var är gymnastikhallen i Lund?
Till berörda politiker och tjänstemän i Lunds kommun, Under flera år har Lugi gymnastik kämpat för en ny hall. Efter många diskussioner, brev, insändare, möten och manifestationer så fick vi äntligen veta att en hall skulle bli verklighet. Vi föräldrar och våra barn fick dels ett kvitto på att det faktiskt går att förändra ett till synes hopplöst läge, dels en känsla av att Lund är en stad som sat...
2018-12-02
37 Utveckla Gröna Lund och dess kulturvärden!
Nedanstående kommer adresseras till Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadskontoret, Stockholms Stad: Hej Anette, Gröna Lund på Djurgården är unikt. Få såpass centralt placerade nöjesfält eller temaparker kan stoltsera med kulturella anor från 1883, eller att kunna få in såpass många åkattraktioner på sådan pass liten yta. Vi vill i all korthet framhålla för Dig att vi med kr...
2018-12-02
496 Klimatförändringar
Vi kommer inte kunna leva på jorden snart om vi inte gör nåt, vi är 2 tjejer på 12 år som vill vara med och påverka. Vi vill starta en namninsamling, vi kräver att världens ledare gör nånting på allvar, och det är nu!! Halten av växthusgaser i atmosfären var rekordhög under 2017. Senaste gången jorden upplevde lika höga halter av koldioxid var för 3-5 miljoner år sedan då temperaturen var 2-3 grad...
2018-12-02
210 Hjälp oss att bevara kultur- och naturvärdena i parkområdet runt Kristiansborgsbadet!
Västerås kommunförvaltning har beslutat att stänga in Kristiansborgsbadets parkområde genom att bygga bostäder. Kristiansborgs Vänner är en grupp av grannar till badhuset som anser att Västerås kommun­förvaltning ska ompröva sitt beslut så att tillgången till parkens natur och kulturvärden bevaras....
2018-12-02
35 Skatepark för ungdomar i Knivsta kommun
Varför en skatepark? Isolerat sett är skateparken en yta med hinder där skateboardåkaren utför sina tricks. Men lyfter man blicken från brädornas rullande upptäcker man snabbt att den hårda betongen också är en ram om något större. Skateparken är mycket mer än en yta där man har goa sessions. Skateparken är en mötesplats för stadens barn, unga och vuxna. Ett motionsredskap, en plats för kulturella...
2018-12-01
540 Hissa Anders Broströms tröja i Scandinaviums tak
Legender skapas av folket, inte av påhittade regler. Det Anders Broström gjort för svensk ishockey och Frölunda kan inte köpas för pengar. Klubbkänsla och lojalitet personifierad. Älskad av de sina och hatad av alla motståndare av just den anledningen, en lirare alla vill ha i sitt lag. Vore fantastiskt om vi, folket - fansen - hockeynördarna fick upp "Bros" tröja. Han har förtjänat det med blod,...
2018-12-01
79 Stoppa Lidingöpolitikernas orimliga arvoden
Upprop mot majoritetens nya arvodesförslag! Vi Lidingöbor tycker att våra kommunalråds och nämndordförandes arvoden ska ligga på en rimlig nivå. De höga ersättningsnivåerna ska inte locka till sig giriga människor utan verkligt samhällsengagemang. Därför anser vi att:...
2018-11-30
3 259 Stoppa maktmissbruket mot landets glesbygdsbor samt jaktintresserade. (Stängd)
Till Justitieminister Morgan Johansson! Undertecknade kräver att en statlig utredning tillsätts snarast med anledning av det övergrepp som iscensätts av REMAS åklagartrio Christer B Jarlås Lars Magnusson och Åse Schoultz i par med NOA:s insatsstyrka. Då vi menar att olaglig avlyssning systematiskt används vid anmälningar om jaktbrott trots att det inte finns rättsfall som kan rättfärdiga detta....
2018-11-30
479 Protest mot NCC:s planer på att starta upplag och försäljning väster om väg 952 (Stängd)
 Detta är en protestlista mot att strövområdet väster om väg 952 blir utnyttjat till upplag/försäljning av NCC. I deras ansökan om utvidgad brytning av sten i stenbrottet mellan S Sandby och Dalby framgår att bullervallar på 4 meters höjd kommer byggas runt det aktuella området väster om Dalbyvägen och kraftigt reducera möjligheterna att vistas där.  I skrivelsen framstår detta område som av ringa...
2018-11-30
570 David Beqiri & Donald Beqiri ska stanna kvar i Sverige
Efter fem år i Sverige har Donald Beqiri (14) och David Beqiri (15) blivit utvisade till Albanien, deras hemland. Där har de familj som dödshotat dem. Det är oklart om de kommer få ett hem eller behöva bo på gatan när de kommer dit. Låter detta rimligt? Nej, såklart inte. Skriv under namninsamlingen om du håller med!...
2018-11-30
Facebook