Årets mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Mot halvering av sverigefinsk diakoni assistent tjänst i Oxelösunds församling.

Oxelösunds församling vill halvera diakoni assistent tjänsten som har hand om den Sverige finska verksamheten i Oxelösunds församling. Vi motsätter oss starkt denna tilltänkta handling och kräver att tjänsten behålls på 100%. 

Skapad: 2020-02-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 31 29
2020 31 29

Champagne på champagnefrukost

Vi anser att man ska få dricka champagne på champagnefrukosten och inte bli blåst innan utspring! Hjälp oss att få denna dröm i verk genom att skriva under!

Skapad: 2020-01-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 29 29
2020 29 29

Mölnlycke Skolupprop

Bygg nya skolor där nya skolor behövs, inte på bekostnad av befintliga skolors verksamhet och närmiljö! Vi kräver en ordentlig utredning gällande placering av ny grundskola i Mölnlycke, som inkluderar flera alternativa platser och beaktar helhetsbehovet i kommunen, innan ytterligare skolförtätning i Djupedalsäng genomförs. Var behövs nya skolor, och hur många platser behövs?   En grundlig utredning av kommunens skolbehov behöver göras innan nya skolor byggs där hänsyn tas till: Helhetsperspektiv

Skapad: 2019-11-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 475 474
2020 29 29

Motion extrapass Friskis och Svettis Norrtälje

En ny policy gällande extrapass tar bort möjligheten att lägga in extrapass i anslutning till fullbokade pass eller på tider där det inte finns pass i ordinarie schema. Genom att skriva på ställer ni er bakom den motion som ska lämnas in till årsmötet.

Skapad: 2020-02-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 28 28
2020 28 28

Nej till vindkraft på Kroppefjäll

För drygt 10 år sedan började ett lokalt energibolag undersöka möjligheterna till att anlägga en vindkraftspark på Korpekullen, Kroppefjäll i Dalsland. Kroppefjäll, ett unikt skogsområde med vandringsleder, sjöar och arv från svunnen tid. Länsstyrelsen avslog ansökan just för att valet av plats inte tog hänsyn varken till den unika miljön eller till människors hälsa för bland annat det buller en vindkraftspark medför. Boende i området, fritidsstugeägare och andra berörda reagerade och namnlisto

Skapad: 2019-12-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 54 54
2020 28 28

Individens rätt till sin egen kropp i förlossningsvården.

Jag skriver under på att den gravida personen ska ha sista ordet angående hur hen ska föda sitt/sina barn, med undantag för om ett alternativ är starkt medicinskt olämpligt. Den gravidas önskan om vaginal förlossning, alternativt planerat kejsarsnitt, ska i största möjliga mån respekteras efter att adekvat information om fördelar och nackdelar med respektive förlossningssätt har givits av vården. Vårdpersonal ska i de fall det är möjligt respektera individens val och utifrån detta arbeta för att

Skapad: 2019-08-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1841 1820
2020 28 28

Inför dödshjälp i Sverige

Införande av dödshjälp i den svenska sjukvården   Människors rätt till en värdig död är fundamental.  Även om det gjorts betydande framsteg i den palliativa vården finns det dock fortfarande människor som dör en plågsam och ovärdig död – helt i onödan. Osäkerheten och rädslan inför den sista tiden i livet innebär också ett stort lidande för många som diagnosticerats med en svår sjukdom. Det händer att sjuka människor i desperation tar sina liv.   Rätt till dödshjälp framstår mot den bakgrunden s

Skapad: 2016-11-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1809 1771
2020 31 28

#Visamlas

Här samlas vi alla på en gemensam plats i vår kamp om en skärpt lagstiftning mot fyrverkerier. Det görs lite här och där med goda intentioner men det leder sällan någonstans tyvärr. Vi behöver samlas i vår kamp, mot detta för att få det resultat vi är ute efter : En skärpt lagstiftning mot smällande fyrverkerier. En medelväg kan vara att godkänna tysta (knallfria) fyrverkerier som endast används av myndigheter vid utsatta klockslag.    Vi har alla olika intressen men detta påverkar oss alla i en

Skapad: 2018-01-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 27862 27472
2020 28 27

Vi som vill ha bättre mat i skolan

Vi vill med denna namn insamling påverka maten som serveras i skolan. Att kunna servera väl lagad och god mat är förutsättningarna för att våra barn ska kunna äta sig mätta och kunna koncentrera sig i skolan hela skoldagen. Att ha en mix mellan olika proteiner och växtbaserat protein.  

Skapad: 2020-02-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 26 26
2020 26 26

Hundrastgård i Kolsva

Nu har jag och säkert flera med mig tröttnat att det inte finns en hundrastgård här i Kolsva. Så försöker göra vad jag kan nu för att få komunen att bygga en.

Skapad: 2020-01-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 26 26
2020 26 26Facebook