Årets mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Ölmanäs Cykelplan - Cykelvägar nu!

Vi kräver lika rättigheter för alla att röra på sig! Ölmanäs difinierades som tätort 1995 och där bor ca 1500 - 2000 personer. Vägarna inom Ölmanäs har bedömts av både Ramböll (2011) och Förvaltningen Teknik - Kungsbacka Kommun som icke trafiksäkra. Med det ökande antalet boende och fordon så har vi fått nog! Barn och undgomar kan inte ta sig till skolan på säkra vägar och vägarna upplevs som allmänt otrygga. Vi kräver nu att cykevägar byggs som länkar alla våra områden till Åsa centralort och k

Skapad: 2020-03-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 189 188
2020 189 188

Stoppa Frösunda från att ta över Lindåsa Demensboende

Lindåsa demensboende som under flera år drivits av en privat ägare (stiftelse) har nu fått beskedet att det skandalomsusade vårdbolaget Frösunda vunnit ett anbud och tar över driften från 2021! Det fanns två vägar att gå i förhandlingarna; säga ja eller att avbryta förhandlingarna med tanke på rådande läge med corona i landet. Förutom bytet av drift från välkänd, privat aktör till ny aktör med flera rapporter om vanvård så planeras även en flytt av de äldre till ett annat äldreboende. Detta är k

Skapad: 2020-04-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 185 185
2020 185 185

Rädda Teatersalen i gamla Bolandskolan i Uppsala!

  Idag finns det ett rum, som genom oklara orsaker inte använts sedan de estetiska programmen i Uppsala lades ner. En teatersal med röd ridå, takhöjd på åtta meter, över hundra kvadratmeter stor med publikplats för sjuttio personer. I taket finns rån att hänga strålkastare och scenografi i. Det finns loger och teknik på plats. Tunga svarta fonder ramar in salen. En sådan sal kostar många miljoner att bygga upp. Här står den redo att användas, och vi är många civila krafter i staden som vill anvä

Skapad: 2020-02-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 186 183
2020 186 183

Namninsamling till stöd FÖR Lalandias etablering i Motala

Skriv under för att visa ditt stöd FÖR Lalandias etablering i Motala. Denna namninsamling kommer endast att användas till omfattning (antal underskrifter) till stöd för Motala kommuns och Lalandias arbete med att genomföra Lalandias etablering i Motala, alltså detta: https://www.motala.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/pagaende-utveckling-och-planering/lalandia/ Dela gärna med er av länkar till era vänner så att så många som möjligt får möjlighet att skriva på. Tack för DIN namnunder

Skapad: 2018-07-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 748 734
2020 181 180

Förbättra Psykiatrivården! Fler och fler unga tar sina liv!

Namnlista är nu vidarebefordrad till Lena Hallengren. Ansvarig för vård och omsorg men fortsätt gärna skriv på!  Vi vill att regeringen agerar! Unga med psykisk ohälsa  samt självmorden ökar! Gör något åt Psykiatrivården som inte fungerar! Mer terapi/samtal som behandling! Utred grundorsakerna till ångesten bättre! Vad har personen i sitt bagage? Involvera familjen eller vänner, de känner personen bäst.   Väntetiderna för hjälp i Psykiatrivården är för lång. Öka insatserna inom Psykiatrivården!

Skapad: 2019-11-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1542 1522
2020 180 177

Byt Saltsjöbanans vagnpark NU!

Det finns inga hot om nedläggning av Saltsjöbanan. Trafikförvaltningen har nyligen investerat 1,3 miljarder i Saltsjöbanan. Men man har behållit vagnarna från 1970-talet. Investeringen har inte gett önskvärda förbättringar utan Saltsjöbanans tillförlitlighet har istället försämrats och bullret har ökat. Vi kräver nu därför en rejäl standardhöjning vilken bara kan lösas med nya vagnar! De stora problemen med Saltsjöbanan är: Bristande driftssäkerhet och kapacitetsbrist Saltsjöbanans vagnar har kö

Skapad: 2020-02-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 176 176
2020 176 176

Dra ej framtida E14 på Hulivägen

Trafikverket vill flytta E14 norrut genom Hulivägen och timmervägen. De ser det som en ideal väg att dra den nya vägen då man vill lätta på trafiken i de östra delarna av Timmervägen. Men vart kommer tanken på invånarna? I Granloholm bor det ungefär 6000 personer, till stor del barnfamiljer. Det byggdes även för att vara ett naturskönt område. Ett ställe där man kan leva nära naturen utan oro för buller från vägar och tunga lastbilar.  Att dra en Europaväg genom detta område vore förödande. Inte

Skapad: 2019-11-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 514 509
2020 176 176

Ett ombeslut angående högskoleprovet VT 2020

UHRs beslut att ställa in högskoleprovet i april kommer få konsekvenser för personer som har planerat att börja sina studier hösten 2020. För många blir följden att de måste skjuta upp sina studier med ett helt år då inte alla program har en start under vårterminen. Det finns också utbildningar/program som endast har intag vartannat år vilket innebär att en del nu kommer behöva vänta två år för att få börja sin utbildning. Visst är situationen med coronaviruset allvarlig men det förklarar ändå i

Skapad: 2020-03-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 181 175
2020 181 175

Hurra vårdpersonal PÅ RIKTIGT

Vi alla har sett inläggen om att människor ska applådera varje kväll för att visa sitt stöd till vårdpersonalen nu i covid-19 tider. Det är en fin tanke bakom men vad gör det egentligen? Precis ingenting. Det ändrar inte det faktum att vården sliter och kämpar som bara den, alla 24 timmarna alla dagar om året. Och det har dem gjort redan innan covid-19 spreds.  Missförstå mig inte, det är jättebra att fler har fått upp ögonen för vad vårdpersonal faktiskt betyder för vårt samhälle. Men jag tycke

Skapad: 2020-03-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 173 173
2020 173 173

Ta tillbaka gymnasiekorten!

Vi i gymnasiet borde ha rätt till gymnasiekort då det säkert finns flera människor som inte har tillgång till cykel vilket skapar problem som gör att elever kommer komma senare till skolan eller inte alls. Detta kommer göra att pengarna som ska satsas på material och resurser i skolan inte kommer komma i använding i den utsräckning som behövs. Jag förespråkar att ta tillbaka gymnasiekorten då det gynnar otroligt många elever i hela Örebro län. Under vintern när cykelbanor inte alltid prioriteras

Skapad: 2020-02-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 175 173
2020 175 173Facebook