STOPPA LICENSJAKTEN PÅ VARG VÄSTMANLAND

IMG_20200823_185357.png

Vargen är en rödlistad art i Sverige. Det betyder att det finns för få vargar, och så fort vargar är på vandring efter nya revir så skriker jägarna skjut. Vargarn lider tyvärr av problem med inavel. Det gör att det inte finns lika mycket genetisk variation som behövs för att arten ska klara sig idealt. Vargen är skyddad enligt lag men varje år beslutar länsstyrelsen om de tycker att jägarna ska få skjuta av ett par för att stilla mord begäret och få hem lite troféer.

Varginventeringen visar att det finns 8 vargstammar i Västmanland med omkring 40 individer. Det borde vara fantastiska nyheter med varg som skapar familjer över så mycket platser som då kommer hålla nere klövvilt som jägare, skogsägare och bönder har så mycket problem med. Men istället dyker varghatet upp som en gammal saga att de är farliga och kan komma in i städer. Det har inte varit ett dödsfall från en vild varg på över 200 år. De håller sig undan människor men ibland när det är dags att lämna hemmet och hitta ett eget så behöver man såklart vandra, och ibland kan då våra vägar korsas. Inget konstigt med det. Eller så är det problem med att varg tar boskap. Inget konstigt med det heller, har ni sett stängslena till boskap runt om i Västmanland? De är i princip obefintliga. Så ett levande bufféebord för vargen som inte förstår människans regler eller val av försörjning. Det är upp till människan som håller djur att beskydda sina djur. Inte vargen som ska lära sig människoregler.

Vargen har en viktig roll i naturen, utan dom blir det en obalans. Vargens jakt skiljer sig också från jägarens när det gäller vilka djur som jagas. Jägaren väljer de största individerna medans vargen väljer att sikta in sig på svaga och långsamma. Det gör att processen som ser till att de bäst anpassade generna sprids vidare i populationen, fungerar värre än vad den skulle gjort. Om vargen skulle försvinna, skulle det innebära rubbningar i ekosystemen. Forskning visar hur gnagare, mindre rovdjur, växtlighet och till och med trädens utbredning skulle påverkas negativt. Fler aspar, sälgar och rönnar kan till exempel växa till sig där det finns vargrevir för att trycket från de betande djuren, främst älg, är mindre. Vargens matrester kommer andra djur till glädje och äts av rovfåglar och andra rovdjur, till exempel järv, lodjur, björn, räv, kungsörn och havsörn. En del av lämningarna blir dessutom mat åt småfåglar under vintern och mat och husrum åt asätande insekter.


Vi vill inte att det ska beviljas licensjakt i Västmanland!
Skriv under för att låta vargarna leva.
Denna namninsamling kommer lämnas in till länsstyrelsen Västerås.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Djurens revolt kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...