Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Hjälp Peter bo kvar i sitt hem sedan 40 år🙏

Hej, Nu verkar vi komma längre med Hässleholms kommun. Vi jobbar nu på att gå ut brett och ta till det sista steget, namninsamlingar och media. Peter är en härlig 60-årig man med funktionsvariation. Sedan 40 år bor han hos familjen Åberg, Peter har det bra, han har egen hund, lever med hästar, höns och katter. Han har ett fantastiskt och meningsfullt liv. MEN sedan 2019 har kommunen tredubblat Peters kostnad för att bo hos Åbergs och halverat boendets ersättning, där omkostnadsdelen inte täcker

Skapad: 2022-06-06 Statistik

Vi kräver enhetlig prissättning NU där vi betalar lika mycket oavsett var vi råkar bo i landet!

Detta är en namninsamling för att protestera mot de extremt orättvisa elpriserna, i södra Sverige kostade häromdagen elen 7 kronor jämfört med 5 öre i Norrland. Det är totalt orimligt att vi ska betala mer i elområde 4. Vi kräver enhetlig prissättning NU där vi betalar lika mycket oavsett var vi råkar bo i landet!   Politikerna har en utjämningspolitik när det gäller andra kostnader, så ska det även vara för elen. Enligt det resonemang politikerna har nu angående elen så skulle exempelvis potat

Skapad: 2022-08-21 Statistik

Veterinär- och DSSutbildningen behöver inkludera kaniner!

Det här är en skrivelse som Sveriges Kaninvälfärdsförening skickat till Näringsdepartementet. Skriv gärna under och dela om du håller med. Skrivelse från Sveriges Kaninvälfärdsförening: Kompetensen inom djursjukvården gällande kaniner Med anledning av nuvarande utredning av djurens hälso- och sjukvård i Sverige vill vi på Sveriges Kaninvälfärdsförening dela med oss av vår syn.  Vi är fullt medvetna om och känner igen bristen på veterinär kompetens ute i landet, särskilt i relation till exotiska

Skapad: 2021-10-04 Statistik

Stoppa rivning av hyresfastigheter i Bodafors - rusta upp istället

Alla människor i olika skeden ska ha möjlighet att bo under anständiga förhållanden. Kommunens allmännytta har ett särskilt ansvar för detta. Invånarna i Bodafors anser sig förbigångna i det stora beslut som rivningen av Lindens fastigheter avser. Någon folklig information eller debatt har ej förts så den stora massan hunnit engagera sig. Därför anser vi rivningsbeslutet förhastat och ej på något sätt förankrat hos Bodafors befolkning och skattebetalare. Om man river fastigheterna saknas redovis

Skapad: 2022-08-21 Statistik

KRÄV SL ATT PLOCKA NER SDs RASISTISKA PROPAGANDA

  Credits to georgechamoun who has written the alarming text we ALL need to recognize and stand up for!   “I NEED ALL MY FRIENDS FROM AROUND THE WORLD TO SEE THIS SHIT EVEN THOUGH I'M AWARE THAT IT GIVES THIS RACIST PROPAGANDA MORE ATTENTION...   THIS IS A SUBWAY TRAIN TODAY IN STOCKHOLM THAT IS PLASTERED WITH ADVERTISEMENT FOR THE RACIST PARTY (SVERIGEDEMOKRATERNA) WHO ARE ALREADY AND HAVE BEEN IN POWER FOR A WHILE AND IS THE THIRD BIGGEST POLITICAL PARTY IN SWEDEN. THE PARTY HAS ITS ROOTS IN T

Skapad: 2022-08-17 Statistik

Våra barn har rätt till studiero och god arbetsmiljö!

Enligt FN:s konvention, avsnitt 3, står det:  Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. I Hofors kommun har beslutsfattare tagit beslut om att ta bort många av de vuxna resurser som funnits där för att skapa mer trygghet, studiero och stöd för våra barn (elevassistenter). Lärarnas arbetsbelastning och mö

Skapad: 2022-08-22 Statistik

Bevara Farmorsskogen!

Vi vill att Vännäs kommun erkänner värdet av Farmorsskogen vid Hallonbackens koloniområde som ett värdefullt, unikt och lättillgängligt skogsområde och skyddar den för dagens och framtida generationer Vännäsbor.

Skapad: 2022-08-28 Statistik

Nej till vindkraft i närområdet Kärnebo

Utifrån detta formar Centern sin politik enl deras sida:"Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo." Men vi som gör landsbygden levande offras för Centerpolitiskt egensyfte vars representanter bor på betryggande avstånd från oljud, skuggor och blinkande ljus från vindkraftverk.Vi i Ramshult med omnejd hotas av byggande av 7 st 270 m höga närliggande vindkraftverk. Dessutom baserat på en vindbruksplan

Skapad: 2022-03-28 Statistik

VÄNERSBORGS KOMMUN- ta ert ansvar för hundrastgården!

Hej alla hundägare i Vänersborg! Efter att det framkommit att ett flertal medborgare i Vänersborgs kommun önskat åtgärder angående skräp samt högt gräs i hundrastgården på Belfragegatan men Vänersborgs kommun inte tagit sitt ansvar tänker vi starta en namninsamling att skicka in till dem. Allt vi begär är att våra fyrbenta vänner ska kunna vara säkra i hundgården och att vi som ägare inte ska behöva oroa oss över att de kan skära sig på metall eller få i sig annat material som blåst in eller f

Skapad: 2022-08-22 Statistik

El-prisupproret

Nu är det dags att protestera mot el-priset, distributions och de fasta avgifterna för elen i Sverige! Skriv under namninsamlingen som vi när vi passerat 100.000 namn skickar till regeringen i hopp om att de skall förstå att något måste göras. Hjälper det inte fortsätter vi att skicka in protestlistan vid vart ytterliggar 10.000 namn. Dags att göra något! Skicka vidare länken till dina vänner och bekanta så påverkar vi tillsammans! Hjälper det inte avser vi att dessutom skicka dessa namn undersk

Skapad: 2021-11-16 Statistik