Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa bygget av ny förbränningsanläggning på fastigheten Sävenäs 170:9

Göteborgs Energi planerar att bygga en ny förbränningsanläggning mitt emot Kvibergsområdet, på Sävenäs 170:9. Den nya förbränningsanläggning kommer anläggas intill den befintliga anläggningen med en hög skorsten. Det kommer enligt planritningarna byggas en ca 100 meter hög skorsten och nya, 30-60 meter höga byggnader. Vi är flera som motsätter oss att det blir mer industrier på andra sidan ån och vi kan fortfarande påverka om Länsstyrelsen godkänner Göteborgs Energis planer.  I samrådsunderlaget

Skapad: 2022-04-03 Statistik

Ingen miljöförstöring för att bereda väg för vindkraft i Kronoby

Kronoby kommun och Kronoby församling håller som bäst på att utreda huruvida deras respektive andelar skogsmark på sammanlagt 800 hektar i området mellan Kivjärv och Kolam lämpar sig för vindkraft. Vi som skriver under den här adressen vill inte se en industriell vindkraftspark så nära vår boningsort. Vi hoppas att kommunen tar ett beslut som de inte kommer ångra efter några år när de ser konsekvenserna. En livscykelanalys av vindkraft visar att den har mycket större miljöpåverkan än utlovat.  V

Skapad: 2022-04-11 Statistik

Förbud mot koranbränning

Med anledning av händelserna i Sverige de senaste dagarna på grund av bränningarna av koranen, vill vi mobilisera oss och visa vår ståndpunkt i frågan. Vi är emot koranbränning, med anledning av det hat och islamofobi som det symboliserar. Koranen är det heligaste och mest betydelsefulla för en muslim, att bränna koranen är direkt kräkning mot alla muslimer och därav en direkt brott mot religionsfriheten. Detta hatbrott måste få ett slut , och med detta nanminsamling tar vi alla ställning mot at

Skapad: 2022-04-16 Statistik

Ge SKUI i uppdrag att erbjuda årlig distansutbildning till prästslutåret

Ni som vill kan skriva på denna skrivelse fram t o m 24 april. Vi skickar sedan in den till Kyrkostyrelsen. ----Till Kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan  Sammanfattning Vi som står som avsändare till denna skrivelse föreslår kyrkostyrelsen  att uppdra Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI) ett årligt intag för distansstudier till prästslutåret.  Detta är en angelägen fråga för hela Sverige men särskild de 11 stift som inte har prästutbildningar inom sina territoriella gränser. Prästbristen är sto

Skapad: 2022-04-13 Statistik

Familjecentralen Skatten i Munkedal

Den 9:e mars skickades nedanstående brev till ledamöter och ersättare i välfärdsnämnden i Munkedals kommun samt kommunstyrelsens ordförande. Delar du uppfattningen att kuratorstjänsten ska vara kvar? Skriv då under namninsamlingen snarast. Den överlämnas till välfärdsnämnden inför nästa sammanträde 17:e mars samt till kommunfullmäktige.  Brevet i sin helhet:    Det är med såväl ilska som med stor oro som vi, en samling föräldrar i Munkedals kommun, läser att Välfärdsnämnden den 17 februari beslu

Skapad: 2022-03-10 Statistik

Tillåt husdjur i svenska skyddsrum!

Det här är Max. Han är en fyra månader gammal kattunge. Hans liv består, liksom alla kattungars liv skall göra; av att växa, leka, sova, äta, gå på lådan och att upptäcka världen. Och för att kunna göra det är han helt beroende av mig, sin ägare. När Max vill äta går han och säger till mig, när han vill leka kommer han till mig med en favoritmus och stirrar uppmanande på mig för att jag skall kasta den, om jag inte skulle rengöra hans kattlåda skulle han med all sannolikhet välja att hålla sig

Skapad: 2022-03-01 Statistik

Hjälp och stoppa utvisning!! Akut!

Hjälp och stoppa utvisning!! Akut!   Under de första 2 åren jobbade jag hårt underolika omständigheter och det enda jag tänkte på var att jag skulle skydda min familj. Senare då vi skulle ansöka om förläggning till uppehållstillstånd visade sig att arbetsgivaren inte hade betalat missat att betala semestertillägg vilket var väldigt stort problem hos migrationsverket. Så migrationsverket avslog ansökan om förläggning till arbetstillståndet.  Migrationsverket visste mycket väl att felet inte var

Skapad: 2022-02-01 Statistik

Upprop Socialtjänsten

Många barn har mist sina liv i händerna på våra myndigheter och hundratusentals mister hela sin barndom när de inte får det stöd och skydd de behöver. De omfattande bristerna inom socialtjänsten har pågått i decennier utan att vi har sett förändring eller förbättring. Vi hör både barn, ungdomar, forskare, socionomer, familjer och familjehem vittna om omfattande systemfel och brister. Våren 2020 kunde vi alla läsa om Esmeralda, även kallad Lilla hjärtat, som genomgripande sveks av våra myndighete

Skapad: 2021-01-10 Statistik

Nej till vindkraft vid Stormossen!

Etablering av en vindkraftspark på 32 vindsnurror som blir 290 m höga pågång på Stormossen. Området ligger i Sandvikens Kommun, Hofors kommun och Avesta kommun. Många boenden berörs är Gammelstilla, Hästbo, Bodås, Bagghyttan, Lövsjön, Dalgränsen, Oppsjön, Västanhede, Byvalla, Horndal, Österfärnebo mfl

Skapad: 2022-04-25 Statistik

Vi är emot avslagen av strandskyddsdispenser på befintliga och välfungerande verksamheter! LÄNSSTYRELSEN GOTLAND GÖR OM GÖR RÄTT!

Den senaste tidens avslag av strandskyddsdispenser har skapat engagemang i medier, kommentarsfält och på ledarsidor. Länsrådet Annelie Bergholm Söder menar dock att länsstyrelsen bara följer den rådande lagstiftningen. vår fråga är vad som ändrats då verksamheterna funnits som längst upp emot 15 år. Vi ifrågasätter alltså inte beslut gällande nya verksamheter. Utan dem etablerade och välfungerande verksamheterna som nu länsstyrelsen valt att inte godkänna dispenser för. Anser du att länsstyrelse

Skapad: 2022-04-28 Statistik