Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Bildämnets relevans i nutid - En namninsamling för mer tid i timplanen för bildämnet.

Bildämnet behöver mer tid i timplanen på alla stadier. Håller du med, stöd oss i denna namninsamling NU! I samband med Skolverkets revidering av timplanen för ämnet Bild har många reagerat på fördelningen av timmarna. Några av oss bildlärare har reagerat och med Åsa Fällgren vid tangenterna skrivit en artikel för att lyfta konsekvenser som vi ser det kommer att påverka vår arbetsmiljö om förslaget genomförs. Vi vill med denna namninsamling komplettera artikeln med att samla in fler som stå

Skapad: 2021-01-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1862 1843
Förra månaden 438 431

Bemanna en jourtelefon till Uppsalas akutpsykiatri - rädda liv

I stunden före ett självmord är många ambivalenta. Ett samtal kan vända tankarna på att ta sitt liv. Vid svår ångest med självmordstankar är samtalet en viktig del för att dämpa symtomen, till skillnad mot vid somatiska sjukdomar. Att jämföra den medicinska akuten med psykiatrins akut blir inte rätt. Precis som den medicinska akuten är utrustad med avancerade instrument för att undersöka och sedan ge rätt behandling måste den psykiatriska akuten vara utrustad med personal som i samtal, antingen

Skapad: 2021-03-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 434 433
Förra månaden 433 432

Vi vill ha Handelsbanken i Kilafors kvar!

Det har kommit beslut om nedläggning av Handelsbanken Kilafors. Ett förödande besked för Kilafors med omkringliggande bygder. Ett förödande besked för landsbygden. Ett förödande besked för bankens många trogna kunder. Vi känner stor sorg och vill göra allt i vår makt för att behålla vår bank och den viktiga samhällsservice som den innebär för hela vår bygd. Vill du att banken ska leva vidare? Hjälp oss att samla ihop röster för detta genom att skriva på denna namninsamling. När du skrivit på kom

Skapad: 2021-02-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 429 428
Förra månaden 429 428

Bevara naturområdet kring Mariagården och Västergården som ett strövområde för alla

Kommunstyrelsen i Stenungsund har beslutat att aktualisera en detaljplan från 2013 som exploaterar naturområdet runt Mariagården - en av få gröna oaser i området kring Västergård - för att bygga industrilokaler för småföretag.  Vi vill med denna namninsamling protestera mot valet av plats för detta och att området istället bevaras och hålls tillgängligt för allmänheten som strövområde för rekreation och välmående. Det är ett av få naturområden som är på promenadavstånd från Stenungsunds centrum.

Skapad: 2021-02-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 397 396
Förra månaden 393 392

Prioritera en ny skola vid Götafors!

Götafors skola är otroligt sliten och är alldeles för liten för sitt upptagningsområde. Tätorten växer, i synnerhet i skolans närområde med nya bostäder, vilket rimmar dåligt med skolans dåliga kvalitet och storlek.  Barn och utbildningsförvaltningen har under lång tid påtalat detta till politikerna som beslutar om nybyggnationer men fortfarande har ingenting hänt. Man har från politiskt håll inte tagit de beslut som krävs för en nybyggnation ska komma igång, eller någon åtgärd överhuvudtaget.

Skapad: 2021-01-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 339 337
Förra månaden 336 334

AKUT NAMNINSAMLING: Ettårige Mio ska utvisas inom ett par veckor.

Namninsamlingen för Mio's liv och framtid började i september 2020 då handläggningen av hans uppehållstillstånd började. Den 21 januari 2021 kom det slutgiltiga beslutet, Mio ska utvisas.   VI BEHÖVER OMGÅENDE GÖRA DET VI KAN FÖR ATT RÄDDA ETTÅRIGE MIO FRÅN UTVISNING TILL BELARUS — DÄR HAN RISKERAR ATT HAMNA PÅ BARNHEM  Lille Mio omhändertogs av socialtjänsten på BB, enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Redan under graviditeten stod det klart att hans biologiska mamma, s

Skapad: 2020-09-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 40030 39268
Förra månaden 327 321

Snälla Kinda Kommun ge vår son sitt jobb på Unik Musik tillbaka!

Hej Vi protesterar mot att Kinda kommun har dragit in vår son, Kaspers, jobb på daglig verksamhet UNIK MUSIK i Linköping. Man anser att man kan tillgodose hans musikaliska önskan här i hemkommunen. Vi förstår inte hur! Snälla hjälp oss att visa kommunen att självbestämmande, livsglädje och ett jobb där man trivs är lika viktigt oavsett om du har ett handikapp eller inte Tack

Skapad: 2021-03-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 356 354
Förra månaden 319 317

Skydda Vättern som överordnat riksintresse för dricksvatten!

Vättern hotas av ökad militär övningsverksamhet och planer på nya gruvor med stora läckande avfallsupplag. Vi undertecknare kräver att riksdagen lagstiftar så att Vättern kan pekas ut som riksintresse för dricksvattenförsörjning, ett riks-intresse som har företräde framför andra intressen. https://www.youtube.com/watch?v=FLYIHMSAu9w  

Skapad: 2019-12-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1324 1316
Förra månaden 303 301

Nej till etablering av bilverkstad på Hammarbacken!

Med denna namninsamling vill vi protestera mot att man anlägger en bilverkstad på parkeringen vid infarten till Hammarbacken. Hammarbacken har en unik och känslig kulturmiljö som vi vill värna om. Det är en plats som håller på att utvecklas till en stor turistattraktion i Ludvikaområdet. Vi vill att verksamheter som Våffelbruket, Loppisen och  Akvariet ska kunna fortsätta locka till sig turister och människor från trakten. Utan den här parkeringen kommer det bli mycket svårt för besökare att hit

Skapad: 2021-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 299 297
Förra månaden 299 297

Folkomröstning om EU:s skuldpaket - ”Corona-paketet”

Låt svenska folket få rösta om EU:s ”stödpaket” - "Corona-paketet". Stoppa riksdagens ja till skuldpaketet, skriv under för en folkomröstning nu. Vill du borga för lån på 750 miljarder euro? Ingen mer makt till EU genom skuldpaket! Låt inte våra riksdagspolitiker slarva igenom ett beslut som kan få konsekvenser för Sverige i generationer. Det ekonomiska räddningspaket för ”coronaåterhämtning” som Stefan Löfven sade ja till i Bryssel innebär att Sverige över en natt tar stora steg mot gemensam fi

Skapad: 2020-09-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 655 644
Förra månaden 298 295