Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Namn insamling för fri victoza/ Saxenda under högkostnadsskyddet för dem som lider av övervikt i samråd med läkare

Hej allesammans,  Sara Shafaei heter jag och är 31 år gammal. Jag har under hela mitt liv fått kämpa hårt för att hålla mig i form och för 2 år sedan så gjorde jag valet att sätta in en gastric ballong. Jag va väldigt nöjd tills jag fick hjälp med andra preparat såsom Victoza/Saxenda som hjälpte mig att gå ner i vikt då jag tydligen hade problem med mitt blodsocker. Jag fick snabbt veta att dessa två preparat innehåller samma substans men att ena går under högkostnadsskyddet (Victoza) men inte S

Skapad: 2019-12-30 Statistik

Stoppa utvisningen av Vladimir Medvedev!

Vladimir Medvedev förföljdes i Ryssland – på grund av sin homosexualitet. Nu riskerar han utvisning och kan därmed tvingas lämna sin sambo och familj i Borås. Han berättar i Göteborgsposten "att han i Ryssland förföljdes på grund av sin sexuella läggning". Han berättar också att efter att ha väntat på att få besked om sin ansökan för uppehållstillstånd i nästan två år fick han och sambon, efter att ha legat på Migrationsverket, ett beslut skickat till sig den första november. Beslutet var att av

Skapad: 2022-11-14 Statistik

ENERGIUPPROPET - folket kräver lägre elkostnader!

Den ekonomiska hanteringen har vart under all kritik.Inflationen ökar, elpriserna stiger åt rekordhöjder, och det har endast börjat. Detta är något som kommer att påverka ofantligt många hushåll under vintern. Och våra politiker bemöter inte problemet i proportion till vad som behövs för att förhindra denna utveckling och den skada det kan innebära. Nyligen gick dessutom elbolagen ut med att de ville riva upp bundna avtal. De ekonomiska stödpaket politikerna lade fram som lösning, kommer e

Skapad: 2022-09-08 Statistik

Stöd den sexåriga flickan som har blivit LVU-placerad pga övervikt

En sexårig flicka har blivit tvångsplacerad enligt LVU pga hennes övervikt. I målet har det inte framkommit att det skulle finnas några övriga brister i föräldrarnas omsorg om barnet, som skulle kunna motivera vård utanför hemmet. Detta tyder på att beslutet grundar sig enbart på flickans vikt och kammarrätten trycker på att hon har gått upp i vikt när insatsen har avslutats.  Detta trots att vi har många decenniers forskning som visar på att medveten viktnedgång är utom räckhåll för den stora m

Skapad: 2022-11-18 Statistik

Gör Garphytteklint till ett naturreservat

Namninsamlingen angående Garphytteklint fortsätter!  Örebro kommun har gjort det som landshövding Maria Larsson och hennes ledningsgrupp borde ha gjort! Kommunens miljönämnd har fattat beslut om ett treårigt så kallat interimistiskt förbud mot avverkning på Garphytteklint. Kommunen vill att klinten ska skyddas som naturreservat och kommer att bereda frågan. Så nu är det viktigt att vi lämnar vårt stöd till kommunen. Den folkliga opinionen har nått en tillfällig framgång, men mycket kan hända som

Skapad: 2022-03-23 Statistik

Säkra svenskan som undervisningsspråk!

Namninsamlingen pågår till den 18 december. Underteckna med namn och bostadsort - titel frivilligt! Namninsamlingen finns också på Språkförsvarets webbplats och Språkförsvarets nätdagbok. Öppet brev till regeringen med flera: Säkra svenskan som undervisningsspråk! Vi undertecknare är alla oroliga för den försvagade ställning som det svenska språket fått i det svenska skolsystemet. Engelskan har med sin status fått en upphöjd roll i många skolor, där enbart svenskämnet har undervisning på svenska

Skapad: 2022-12-08 Statistik

Låt Linje 19 fortsätta vara grön!

När tunnelbanan byggs ut kommer Hagsätragrenen att bli en del av blå linje och få en annan sträckning från Sockenplan och norrut. Vi som har skrivit under detta upprop vill att Hagsätragrenen, linje 19, även i framtiden ska vara grön.Många boende längs sträckan identifierar sig med gröna linjen.Vi kräver att landstinget återkallar sitt beslut och att Hagsätragrenen.Den gröna linjen mot Hagsätra stod klar redan 1960 och namnbytet har tidigare rört om känslor i området: https://www.svd.se/a/039b3b

Skapad: 2022-12-14 Statistik

Ta bort eller flytta trängselskatten/Vägtullen från motorvägen

Ta bort eller flytta vägtullen från motorvägen. Vi som inte ska åka in till innre delen utav Stockolm city ska inte behöva betala skatt.Det är helt irrelevant att behöva betala för detta. Vi betalar ungefär 60% skatt i dagsläget till staten redan. NU RÄCKER DET med extra pengar till staten...Flytta på vägtullen till de gator som anknyter sig till innre delen utav Stockolm city.  1.Flytta Vägtullen från Klarastrandsleden  2.Flytta vägtullen från Johanneshovsbron 3.Flytta vägtullen från Essingeled

Skapad: 2022-12-08 Statistik

Stoppa rovfisket i Östersjön/Bottenhavet!

Mycket ofta kommer fiskebåtar (trålare) in till Norrsundets hamn och lossar strömming, tonvis, för transport med lastbil till Danmark. Där görs den till foder till Norska laxodlingar. Det drabbar det kustnära fisket mycket hårt, exempelvis Bergmans i Norrsundet som ser sina fångster rejält decimerade. Detta vansinne måste stoppas!

Skapad: 2022-02-19 Statistik

SKYDDA VÅRA GRUNDLAGSSKYDDADE FRI- & RÄTTIGHETER

Sveriges regering vill ändra grundlagen! Regeringen vill införa undantagstillstånd med utegångsförbud, begränsningar i rörelsefriheten, tvångsåtgärder i samband med medicinsk behandling och vaccinationsregister m.m. För att en grundlagsändring ska ske grundlagsändring måste det röstas igenom två gånger med ett riksdagsval emellan. Regeringen skyndar* nu på denna utredning och om riksdagen bifaller den lagda propositionen i sommar och återigen bifaller förslaget efter valet i höst, så kommer en

Skapad: 2022-03-18 Statistik

Upprättelse för Jennie Tholander

    Jennie och hennes ex-pojkvän träffades när de var mycket unga. De blev förälskade i varandra och inledde en relation. Ex-pojkvännen hade samröre med personer som begick brott och med tiden fick han ett allt större kontaktnät inom den kriminella världen. Den tidigare pojkvännen blev samtidigt allt mer kontrollerande och hotfull även mot Jennie. Jennie försökte bryta sig loss, men då pojkvännen inte accepterade att hon umgicks med vänner eller hade egna intressen blev hon mer

Skapad: 2020-10-09 Statistik

Lägg inte ned kursen Du och ditt liv

Lägg inte ned kursen Du och Ditt liv  Kursen Du och Ditt Liv ges på Folkhögskolan i Trollhättan. Deltagarna är utrikesfödda kvinnor i medelåldern. Målet med kursen är att vi ska förbereda oss för högre studier och/eller yrkesliv i Sverige. Kursen har många positiva effekter som förbättrad hälsa, ett socialt liv där alla är inkluderade och som stärker vår personlighet.  Under kursen har vi fått lära oss att kämpa för att nå våra mål och gå vidare i livet. Dessutom har vi fått mycket hjälp att ve

Skapad: 2022-11-28 Statistik

Hjälp oss att få ha kvar nattis i limmared ❤️

Nattverksamheten i Limmared hotas nu av kommunen som vill lägga ner den, hjälp oss ensamstående föräldrar att få ha kvar den enda möjligheten till att kunna jobba kvar på våra arbetsplatser! Vi vill samla in så många namn som möjligt som sedan kommer skickas till politikerna i Tranemo för att visa hur många som faktiskt står bakom oss i detta.  Är det verkligen okej att sparka på dom som redan ligger ner? Som ensamstående är man redan väldigt utsatt, att då göra att mer än hälften av föräldrarn

Skapad: 2022-11-17 Statistik

Ostkustbanan utanför Hudiksvall stad

Jag tillhör en av dom som anser att 80 st tåg om dagen är helt orimligt för Hudiksvalls stad. Jag tillhör även en husägare vars hus ligger i riskzonen och kan behöva rivas. Mitt älskade hus, likt många andra. Något som kommer att förstöras är stadskärnan och INGEN kommer att bli odrabbad. Det kommer att bullra, dåna, skramla. Att politikerna vill annat det vet vi, men frågan är om dessa bor i Hudiksvall/Hudiksvalls stadskärna?! Blir dom drabbade lika som vi andra? Ska vi som valt att bygga hus,

Skapad: 2022-12-06 Statistik

Vi kräver enhetlig prissättning NU där vi betalar lika mycket oavsett var vi råkar bo i landet!

Detta är en namninsamling för att protestera mot de extremt orättvisa elpriserna, i södra Sverige kostade häromdagen elen 7 kronor jämfört med 5 öre i Norrland. Det är totalt orimligt att vi ska betala mer i elområde 4. Vi kräver enhetlig prissättning NU där vi betalar lika mycket oavsett var vi råkar bo i landet!   Politikerna har en utjämningspolitik när det gäller andra kostnader, så ska det även vara för elen. Enligt det resonemang politikerna har nu angående elen så skulle exempelvis potat

Skapad: 2022-08-21 Statistik

Låt Tahira och Duua stanna!!!!

  Tahira Masood flydde från Islamiska republiken Pakistan och hedersrelaterat våld, övergrepp och hot och kom till Sverige 2010. Tahira var gravid vid tillfället och födde Duaa på Gällivare Sjukhus. De har sedan dess vistats i Sverige. Skyddsskälen är många men trots detta har deras asylansökningar avvisats vid flera tillfällen, bland annat påstår Migrationsverket att det inte finns nog med skyddsskäl. Vi anser att risk för att dödas av sin egen familj (som kan göra det utan påföljder) är ett av

Skapad: 2021-11-13 Statistik

Arbetskor åt Vänersborgs Hemtjänst.

 Vi vill lämna en motion, en eftertänkt ide. Förslaget gäller: skobidrag 1500kr/per år per fastanställd personal i vänersborgskommun. Att arbeta i hemtjänsten är slitsamt för kroppen.  För att hålla en god ergonomi vilket arbetsgivaren uppmanar och utbildar oss att göra för att undvika sjukskrivningar krävs delvis bra skor. Att ha bra ergonomiska skor hjälper fötterna att må bra som i sin tur stödjer kroppshållnigen. Har vi en bra kroppshållning minskar vi felbelastningar bland annat.  Eva Bergs

Skapad: 2022-12-17 Statistik

ungdomar i Piteå som vill ha en ungdomsgård

Efter tv4s nyhetsrepotage 2022-12-29 kom de fram att piteå är en av 11 kommuner i piteå som inte har en ungdomsgård. Kultur och fritid vill göra en utredning på om behovet finns från ungdomar i piteå om en ungdomsgård. Därför startar jag denna namninsamling endast till ungdomar för att visa att de finns ett önskemål från ungdomar och inte bara oss föräldrar.  Så är du en ungdom bosatt i piteå kommun som känner att de skulle gynna kommun att starta upp en ungdomsgård så skriv gärna under och vida

Skapad: 2022-12-30 Statistik

Nej till vindkraftsprojekt i Byberget

37 vindkraftverk planeras att byggas på Koberget samt Spångberget, som ligger i direkt anslutning till Byberget och naturreservatet Helvetesbrännan.Förutom dessa 37 vindkraftverk planerar Ånge kommun att genomföra fler vindkraftsparker i kommunen, se kartan.Om du är emot denna kraftiga exploatering av vår natur i Ånge kommun, skriv under listan.

Skapad: 2022-12-20 Statistik

Ett andra år till Lunnevads Danslinje

Föredetta deltagare har länge försökt övertala ledningen om att skapa ett år två på Lunnevads Danslinje. Men det går inte snabbt, och vi som nu går som den enda dansklassen på skolan vill ha ett till år på vår fina folkhögskola. Danslinjen håller minst lika hög kvalitet som de andra linjerna där deltagarna får gå två år. Var är vårat andra år? Tiden är knapp, skriv på idag!Skriv på denna Namninsamling för att visa ledningen att intresset finns!

Skapad: 2022-11-24 Statistik