De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Folkomröstning angående byggnation av ny skola i Rimforsa

Vi vill med denna namninsamling få till stånd en folkomröstning där alternativen är att bygga ny skola på Hackelområdet eller att rusta upp och utveckla befintlig skola på området bredvid Åsundavallen. Du som lägger din röst ska vara röstberättigad inom Kinda Kommun. Du tar genom att skriva på här inte ställning i frågan om vilket alternativ du föredrar vid en folkomröstning.  Observera att en fysisk namnunderskrift krävs för att det ska räknas men vi kör denna parallellt för att ytterligare påv

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 112 112
7 dagar 112 112

Synpunkter på samråd inför ansökan om höjning av vindkraftverk i Tomasliden.

OBS ! Namninsamlingen avsluttas 2021-04-28.   Sammanfattning: Vindkraftsbolaget WPD avser att hos länsstyrelsen ansöka om ändringstilltstånd för vindkraftsparken i Tomasliden. WPD vill höja verken till 250 meter och förlänga igångsättningstillståndet med 5 år. Vi som skriver under är emot vindkraftsbolagets planer. Dessutom är vår åsikt att nuvarande tillstånd behöver omprövas då det är frågeställningar och utredningar som behöver redovisas enligt texten under med synpunkter som skickas in med d

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 94 94
7 dagar 94 94

McDonalds oskarström

Vi försöker samla in namnunderskrifter för att vi skall få ett McDonalds i Oskarström. Vi behöver få så många som skriver under som möjligt så att det visas att många vill ha det här. Vi hade tänkt oss att detta skulle finnas i den gamla vapenbutiken som ligger bredvid Hemköp då den byggnaden hade passat perfekt som en McDonalds då många åker förbi där och det funkar även med drive in på detta ställe.

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 94 94
7 dagar 94 94

Ta bort begränsningen med åtta deltagare för Sveriges församlingar

Vi ber Sveriges regering att snarast ta bort begränsningen på åtta deltagare för allmänna sammankomster i Sveriges församlingar. Religionsfriheten är en viktig medborgarrätt och begränsningen på åtta deltagare våldför sig på denna medborgarrätt. När gym är öppna, shoppingcentra är öppna men Sveriges församlingar måste begränsas till åtta deltagare är detta inget annat än en orättvisa som behöver rättas till. Sveriges församlingar fyller en viktig samhällsfunktion för själavård, gemenskap och bön

Skapad: 2021-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 92 87
7 dagar 92 88

Nej till vindkraftpark vid Hästtjärnsberget

NEJ TILL VINDKRAFTPARK VID HÄSTTJÄRNSBERGET! TILL EOLUS VIND, SVEASKOG, LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN, HÄLLEFORS KOMMUN, NORA KOMMUN Eolus Vind vill bygga en sex kvadratkilometer stor vindkraftpark med nio stycken 270 meter höga vindkraftverk vid Hästtjärnsberget. Detta betyder: Europas högsta vindkraftverk, synliga flera mil. Obotliga skador på fågelliv, djurliv, skog och växter. Störande ljud. Blinkande ljus i nattmörkret. Vinsten gynnar inte bygden.  Området ramas in av sjöarna Grecken, Lundsfjär

Skapad: 2021-03-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 92 92
7 dagar 91 91

NEJ till Nedläggning av skäralids restaurang i söderåsens nationalpark

Länsstyrelsen har beslutat och drivit frågan att lägga ner Cecilia Jörleviks verksamhet "skäralids restaurang" den 31 december. Hon har drivit den i 12 år och det är ett fungerande företag med många nöjda gäster, lokala leverantörer och samarbete på söderåsen. Länsstyrelsen skriver att de vill utöka naturumverksamheten och de nu har andra planer med matsalen längst in. De menar att cecilia därför inte kan driva det vidare och det inte heller i framtiden får vara en restaurang med catering, konfe

Skapad: 2020-04-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6690 6592
7 dagar 87 87

Stockholm stad borde vara tacksamma för den Öppna Skolplattformen

Vi vill att Stockholm stad ändrar sin strategi gällande Skolplattformen så att den blir mer transparent och inkluderande. Stockholm stad bör uppmuntra och vara tacksamma för den "Öppna skolplattformen" för att den hjälper till att förverkliga Skolplattformens ursprungliga syfte. Staden bör därför sluta försöka stänga ner den Öppna Skolplattformen, och istället uppmuntra medborgarintiativ på sina IT plattformar.

Skapad: 2021-04-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 84 80
7 dagar 84 80

Ta inte flickans mamma ifrån henne

VIKTIGT!!! DELA GÄRNA!!! Sverige, vad är ni för ett land? Ni som tar beslut, vad är ni för människor? Vad ger er makten att splittra en familj? Ska en flicka så liten som inte ens hunnit fylla ett år behöva förlora sin mamma för att ni inte låter henne stanna här?    Ska en svensk man behöva förlora sin fru för att ni ska skicka tillbaka henne och hennes två söner till Ukraina? Ska en kvinna som gjort allt rätt för sig, som har slitit för detta land, som skattat, en kvinna som inte ens går på nå

Skapad: 2019-04-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6248 6027
7 dagar 81 81

Vi stöttar Bensinupprorets krav!

Vi stöttar Bensinupproret 2.0 kravlista för 2021.1.Permanent stopp för uppräkning med KPI samt överindexering på 2 % som           sker  automatiskt vid varje årsskifte. Både gällande drivmedel och el. 2. Sänkt energiskatt med 50 % fördelat på 3 år med minst 10 % varje år. Både gällande drivmedel och el.3. Varje år ska skatten justeras efter den ökade andelen bio-drivmedel som krävs av reduktionsplikten. 1% högre krav på bio-inblandning ska medföra 1% lägre skatt.4. Nuvarande system för reseavdr

Skapad: 2021-03-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 24736 24621
7 dagar 75 73

Ingen skolskjuts för barnen i Skummeslövsstrand

Ingen skolskjuts för Skummeslövsbarn! Precis före påsklovet levererade Laholms kommun en nyhet som avsevärt försämrar boendet i Skummeslövsstrand. Barnens skolbuss till Skottorp dras in pga. nya riktlinjer från kommunen. Det innebär rent konkret att elever som går i årskurs ett till sex får åka med bussen till skolan i Skottorp. Elever i årskurs sju till nio som tidigare åkt med samma buss och sen vidare till Våxtorp, får med start i augusti 2021 hoppa på bussen först när den anlänt till Skottor

Skapad: 2021-04-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 281 281
7 dagar 71 71