Rädda Piratenskolan i Kivik

Utan dialog med berörda föräldrar eller skolpersonal ger kommunen beskedet på skolavslutningen den 13 juni att det finns ett förslag att lägga ned skolan i Kivik och istället bussa barnen till Sankt Olof – en resa på över 2 mil t.o.r. Varje dag. 
Skolan i Sankt Olof rymmer inte idag alla de elever som går där och med dubbelt så många barn, cirka 150 stycken, som de skulle bli om eleverna från Piratenskolan flyttas dit, avser kommunen att hyra baracker á 1,5 – 3 mkr per år. Skolan i Kivik rymmer 200 elever. Någon slöjdsal finns i ens idag på skolan i Sankt Olof men i skolan i Kivik.

Hur ska det främja barnens utveckling, välmående och glädje för sin skoltid? Piratenskolan är en fantastisk skola, trygg och med goda resultat. Var är barnperspektivet i detta? De flesta av oss kan räkna ut att mindre klasser med lärare som har en god arbetsmiljö ger klart bättre förutsättningar för våra barn att både få bra utbildning och bli trygga individer som kan bli välfungerande medborgare i vårt samhälle.

Hur gynnar det lärarna i deras arbete? På vilket sätt bidrar det till en bättre arbetsmiljö för lärare och personal och fortsatt bra resultat för våra barn och elever?

För att få arbetskraft till kommunen behöver kommunen vara en attraktiv plats att flytta till och bo i. I och omkring Kivik har vi dessutom flera stora industrier, bla. Kiviks musteri, Kylprodukter, Äppelriket (sydgrönt), som kräver och kommer kräva arbetskraft i framtiden.  

Förutom att Kivik med sin omgivning är en fantastisk plats att bo på så är även byskolorna en attraktionsfaktor för barnfamiljer. Vi som faktiskt bor här och bidrar med skattepengar och som ser till att näringslivet klarar sig året om, vill såklart också ha en by som lever året om och där skolgång är möjlig för våra barn. Kivik som by kommer utarmas utan en skola. En framtid med enbart seniorer och semesterboende i denna by kommer knappast bidra till kommunens ekonomi i stort.  

Att barnens utbildning kostar är ju en självklarhet. Neddragningar och besparingar inom skolan leder inte till mer pengar i kommunens kassa. Det leder till högre kostnader inom andra områden istället. Att lägga ner en byskola leder direkt till andra negativa effekter för Kivik. Det påverkar arbetsmarknaden, både privat och i kommunal sektor.

Föreningslivet kommer minska. Detta eftersom folk bosätter sig i andra byar där man har en skola. Närheten till skolan underlättar både familjelivet och arbetslivet. 

För att bevara och attrahera barnfamiljer till Österlen behövs både förskola och skola i samhällena. Den trygghet, lokala närvaro av skola, vård och omsorg samt den frihet som Österlen i allmänhet och Kivik i synnerhet, fortfarande kan erbjuda är för många kommuner ett minne blott. Rasera inte denna uppsida som Simrishamns kommun ännu har!            

Vi medborgare behöver ta del de underlag och handlingar som ligger till grund för förslaget ”Att effektivisera vår kommuns lokalanvändning. Målet för initiativet är att ytterligare öka fokus på hållbarhet och kvalitet i våra olika kommunverksamheter” och har ett antal frågor vi vill ha svar på från kommunen:

-  Hur ser de ekonomiska beräkningarna ut?
-  Hur ser processen ut från ansökan om bygglov till färdigställande?
-  Exakt hur är förslaget kopplat till verksamhetsutveckling när vi har en mycket väl           fungerande skola idag?
-  Hur ser Risk och konsekvensanalys analysen ut? Har den gjorts utifrån alla perspektiv 
   Piratenskolan.jpg(barn/miljö/bygd/skattemedel/näringsliv)?
-  Barnkonventionen - Beskrivning och analys på hur denna har beaktats?
-  Vad finns det för beslutsunderlag som visar att denna omstrukturering leder till
    minskad klimatpåverkan och inte ökad?
-  Hur har skyldigheten att informera/undersöka jävsfrågor innan beslut fattas
    omhändertagits?
-  Hur har de etiska regler som finns för er förtroendevalda i Simrishamns kommun
   följts?  

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Anna Sandqvist kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...