Pingst - Nu är det tid att skydda unga från skadlig undervisning

Vi har tagit del av undervisning på Pingströrelsens Nyhemsvecka som oroar oss.
Många av oss var med på 90- och 00-talet när kristna ungdomskonferenser innehöll ett radikaliserande budskap. Många av oss tog skada av det.
En stor del av oss har nu barn som är ungdomar och befinner sig på samma konferenser. Och nu hör vi tyvärr det radikaliserande budskapet igen.

Nyhemsveckans ungdomshelg innehöll predikningar av den 21-årige amerikanske influensern Elijah Lamb. Som pratade om att lyda utan att lyssna på känslorna. Att bestämma sig. Att avstå saker, som att göra slut med sin pojk- eller flickvän för Guds skull. Budskapet var skuldbeläggande och radikaliserande. Det innehöll också felaktig information om hur man hanterar ångest. Det är inte okej.

Vi uppmanar Pingströrelsen att ta detta på allvar genom att;

-Granska vilka som bjuds in till konferenser och vad de ska tala om

-Utbilda pastorer och ungdomsledare med ett bredare perspektiv där människan ryms

-Lära ungdomar att analysera och diskutera olika predikningar och budskap

-Lära av historien för att inte skapa förutsättningar för kyrkor och organisationer som liknar Stockholm Karisma Center, Knutby och Filippus Army att uppstå


Jenny Olofsson och Mia Fernando - instagramkontot Skam_densomgersig    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Jenny Olofsson och Mia Fernando - instagramkontot Skam_densomgersig kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...