Stöd medborgarförslaget om Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek!

Skriv under för att stödja nedanstående förslag och krav. Observera att de värdefulla böckerna magasinerades i Stadsbibliotekets källare dagen efter det att detta medborgarförslag lämnades in till kommunen. För ett återställande krävs alltså nu även ett återförande av böckerna till Nordenskjöldska gården. Vill du veta mer, besök Facebookgruppen Rädda Läsesällskapets bibliotek.Nu.

Till Karlskrona kommunfullmäktige
MEDBORGARFÖRSLAG -
med anledning av den pågående nedmonteringen av Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek.
Vi kräver att Karlskrona kommun omedelbart återköper Nordenskjöldska gården.
Det är enda möjligheten att undvika förlusten av en viktig del av den helhet som skapade förutsättningar för världsarvsutnämningen 1998.
Carlskrona Läsesällskapets Bibliothek kan med sin nuvarande utformning, placering och förtätade stämning betraktas som ett konstverk, vilket har skapats genom gemensamma krafter av karlskronabor från slutet av 1700-talet till i dag. En magasinering av böckerna och privatisering av det aktuella rummet är ett svek mot dem som under uppoffringar skapade biblioteket och miljön. Kommande generationer berövas en viktig del av stadens kulturarv.
Ett återköp skapar förutsättningar för en rättelse av många begångna misstag i hanteringen av detta ärende.
Karlskrona 18 mars 2024


Ingemar Lönnbom, Facebookgruppen "Rädda Läsesällskapets bibliotek. Nu."    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Ingemar Lönnbom, Facebookgruppen "Rädda Läsesällskapets bibliotek. Nu." kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...