De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Nya lagändring 1 Juli 2022 Gällande Lilla Hjärtat Esmeralda

Barnens Kamp för sin Rättvisa och bli hörd Grupp på Facebbok.  Jag PernillaG och Paulina K. Vi två starta denna andra namnsamling lista, för nu är vi trött less på bli svartmålade som olämplinga bilogsiska föräldrar bara för man har  lidrigt nedsatt funktionshinder. Sen också dom andra drabbade föräldrar som blivet av med sina älskade  barn och ungdomar i  hela Sverige, av t.ex vårdnatvister , någon föräldre gått bort, eller barnen har ett nedsatt funtionshinder osv.  För till sommaren den 1 Jul

Skapad: 2022-05-06 Statistik

Vi kräver att få möjlighet att rösta med BankID i valet 2022

Skriv under om du också vill att möjlighet att få rösta med bankid i valet 2022 ska finnas. Genom att skriva under med ditt namn stödjer du förslaget om att införa möjlighet att få rösta via bankid i valet 2022. Traditionell röstning via valsedel ska kvarstå, men möjligheten till att rösta med bankid ska finnas parallellt med nuvarande system.  Detta initiativ syftar till att säkerställa att ett valresultat är korrekt, minimerar riskerna för att människor kan ifrågasätta valresultatet oavsett ut

Skapad: 2020-10-01 Statistik

Vi reagerar, agerar och bojkottar när Leos gör skillnad på barn och barn!

Denna namninsamling gäller Leos Lekland beslut kring prishöjningen under muslimska högtiden Eid Al-Fitr som infaller mellan 2-4 maj. Leos lekland har publicerat på deras hemsida att trots att högtiden infaller på vardagar, gäller helgpris. Vi reagerar på detta beslut och uttrycker vår besvikelse eftersom beslutet är diskriminerade, muslimska barn särbehandlas och ska behöva betala mer under en högtid som inte klassas som en röd dag i svenska kalendern. Beslutet om prishöjningen visa tydligt att

Skapad: 2022-05-01 Statistik

Bevara Hitis sjöbevakningsstation

Gränsbevakningen ser över sin organisation med en plan som kommer att implementeras från år 2024. Enligt denna plan kommer Hitis sjöbevakningsstation i sin nuvarande form att upphöra och personalen stationeras någon annanstans. Vi undertecknade anser att sjöbevakningsstationens nuvarande funktion och placering är optimal. En förflyttning till annan ort försämrar avsevärt på både ortsbefokningens, de otaliga sommargästernas och båtfolkets trygghet. Vi anser, att både sjöräddningsberedskapen som g

Skapad: 2022-03-29 Statistik

Do you think that Linkoping should focus on building more affordable apartments for students and young adults?

We want to make sure that the students/young adults get the education that they need to succeed in life, most of the time to do that they need somewhere to live. They can't always live at their parent's house, and there are more people that live on the streets than we know. Apartments could cost up to 5000 to 10000 sek for a 1 room or 3000 to 5000 for a 1 room apartment in a violent neighborhood.    We want this to change, and for the apartments to be a lot cheaper. To make this happen we need h

Skapad: 2022-05-03 Statistik

Utan bönder ingen civil beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver sedan 2017 en årlig informationskampanj kallad Krisberedskapsveckan som i år anknyts till pågående pandemin. Men den rådande corona-krisen visar vårt samhälles extrema sårbarhet. Om Sveriges gränser stängs beräknas maten ta slut inom tre dagar. I första hand beror det på bränslebrist, men även om det fanns transportmedel så skulle maten vara slut inom en vecka. Sedan 1990-talet har vi inga beredskapslager alls längre, varken av mat eller

Skapad: 2018-06-09 Statistik

Solkullens fritidspedagoger

Detta är en namninsamling för oss som tycker det är fel att splittra på ett sådant fantastiskt arbetslag som Solkullens pedagoger är. Vi önskar att Sofie och Anna-Carin får stanna kvar i kommande 2C och 2D tillsammans med Isabella och klasslärarna Anna och Theresia. Vi vill att ansvariga rektorer Susanne & Gabriella förstår att vi föräldrar och framförallt våra barn, känner en enorm trygghet med denna grupp och att vi inte vill att den blir splittrad. Skriv på och låt pedagogerna veta hur vä

Skapad: 2022-05-13 Statistik

Rädda Hovings malmgård

Hovings malmgård vid Hammarby Sjö förfaller. Detta är en skandal. Huset och trädgården är unika och av Stockholms stad kulturmärkt fastighet.  Den vackra malmgården, dess trädgård och omgivning bär på en rik industri- och personhistoria. I huset bodde och verkade Lars Johan Hierta, Aftonbladets grundare, en av Sveriges främsta entreprenörer och publicister. Här låg Liljeholmens Stearinfabrik, också Hiertas företag, i 130 år - en  av många kända industrier kring Hammarby Sjö. Malmgården minner om

Skapad: 2018-08-17 Statistik

Stoppa avvecklingen av ASIH Göteborg!

ASIH ska läggas ner till årsskiftet utan att det är beslutat på politisk nivå. Vården för de palliativa patienterna och deras anhöriga kommer att bli till det sämre med akutinläggningar som följd. 

Skapad: 2021-12-17 Statistik

Plocka bort bommarna på Södragränsgatan

Namninsamlingen uppkom vid tillfälle av en hemsk incident där en familj tillkallade blåljuspersonal och fick se dem kämpa med bommarna innan de kunde infinna sig på plats hos familjen som hade oturen att bo på fel sida avstängningen. Vid en utryckning räknar vi sekunder, minuter. Det är totalt oacceptabelt att förhindra eller försvåra för hjälp att infinna sig snarast möjligt.  Fortsättningsvis; Angående de bommarna som tillkommit vid järnvägen på Södragränsgatan för att förhindra genomfart; För

Skapad: 2021-12-16 Statistik