De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi behöver en lekplats till Haverdal nu!

Haverdal - en tillväxtort men utan en enda lekplats Haverdals Samhällsförening har alltsedan den startade arbetat för att en lekplats ska finnas i Haverdal (Jan 2020 Lekplatser i Haverdal, ärendenummer 2020HD11738). Att just Haverdal har noll kommunala lekplatser är anmärkningsvärt i jämförelse med andra orter i Halmstads kommun. I Haverdal bor 237 barn som är 0-12 år. Det är ca 13 procent av Haverdals 1 829 invånare. Varför ska inte barnen i Haverdal få chans till lek och rörelse på en lekplats

Skapad: 2021-08-28 Statistik

Stoppa nedläggningen av Sollentunas kommunala äldreomsorg!

Rädda Sollentunas kommunala äldreomsorg! Det borgerliga styret har lagt fram ett förslag som riskerar att leda till en total nedläggning av den kommunala äldreomsorgen i Sollentuna. Det kommer vi inte att acceptera. Den som behöver äldreomsorg ska kunna välja mellan kommunal och privat äldreomsorg. Det kommunala alternativet ska erbjuda långsiktig stabilitet, trygghet och hög kvalitet. Efter många år av stenhårda nedskärningar behövs en ny inriktning för att Sollentuna ska få en äldreomsorg värd

Skapad: 2021-09-19 Statistik

Stoppa vårdappcirkusen! Återkalla kravet på öppen web-bokning av videosamtal med läkare vid Region Östergötlands vårdcentraler!

Vi som undertecknar detta anser att det äventyrar medborgarnas rätt till en behovsstyrd, god och jämlik vård när vårdcentralerna tvingas att lämna ut tider för att vem som helst ska kunna boka videosamtal med läkare i primärvården. Vi kräver att beslutet att tvinga fram detta genast tas tillbaka. Regionens vårdcentraler ska enligt ett hastigt meddelat beslut erbjuda alla medborgare att boka tid på webben för videosamtal med läkare. 3 tider per dag och 10 000 listade ska erbjudas på alla vårdcent

Skapad: 2021-10-04 Statistik

Synpunkter på planerad etapp 2a Stora Sköndal, från boende i Sköndal

Vi är många som engagerat oss i utbyggnadsplanerna för Stora Sköndal. Sammantaget anser vi att exploateringen är positiv och kommer att stärka Sköndal på flera sätt, inte minst beträffande service och kommunikationer.   Denna skrivelse innehåller ett par förbättringsförslag, av vilka flera ansluter till dem som bl.a. Farsta stadsdelsnämnd framfört i tidigare skede.   Detaljplan 2a anser vi kan förbättras på följande punkter:   -          Storskaligheten behöver tonas ned genom sänkning och utgle

Skapad: 2021-10-15 Statistik

Läkarstudenter ska inte riskera sin utbildning för att de följde Covid-19-restriktioner.

Pågrund av smittorisken har vi som studenter fått skarpa uppmaningar från KI's håll att inte närvara på tentamenstillfälle om vi har luftvägssymptom, för att minska smittspridningen i samhället av Covid-19. Detta skapade en oro hos oss studenter, då det potentiellt kunde innebära att vi missade spärrtentor. Kursledningen lyssnade givetvis på detta, och det utlovades extra tentamenstillfällen för att detta problem inte skulle uppstå. I mångt och mycket har KI levt upp till detta löfte, med ett un

Skapad: 2021-09-02 Statistik

Rädda klimatvården för oss kroniskt sjuka, tex reumatiker, MS på Clìnica Vintersol på Teneriffa.

Regionerna i Sverige har beslutat att inte skriva nytt avtal med Clìnica Vintersol på Teneriffa, trots alla bevis för att träningen i det klimatet gör att många svårt sjuka med olika diagnoser & skador mår mycket bättre under lång tid efter hemkomsten. De har heller inte skrivit avtal med Vintersol för poliklinisk rehab. Den tillgängligheten som finns på Clìnica Vintersol & området runt omkring, gör att även svårt handikappade kan komma dit på rehabilitering. Med all den erfarenhet med b

Skapad: 2021-09-05 Statistik

Dags att förändra endometriossjukvården!

Svensk endometriosvård är under all kritik, och det måste ske en förändring NU. Enligt Socialstyrelsen har ungefär 1 av 10 kvinnor sjukdomen endometrios, vilket är runt 250 000 stycken i Sverige. Det är med andra ord en väldigt vanlig sjukdom. Trots detta är vi många som vittnar om bristfällig och felaktig vård när det gäller endometrios, och läget är ohållbart. Tillsammans med andra kvinnor i samma situation har jag tagit fram konkreta exempel på varför det måste ske en förändring; 1) Idag tar

Skapad: 2021-09-11 Statistik

Jag vill ha till en förändring av underhållsbidraget. Så att vi alla ensamstående föräldrar kan få bättre ekonomiska förutsättningar!

1673 kr får jag varje månad för min dotter i underhållsbidrag. Skall räcka till barnomsorg, kläder, fritidsaktiviteter mm. Enligt försäkringskassan. Ja ihop med barnbidraget då. Vi som har barn på heltid vet att det inte räcker på långa vägar! På inte tal om du måste vabba, eller stanna hemma med ditt barn av andra orsaker så du går misste av förlorad inkomst.  Det är därför som vi som ensamstående föräldrar är utsatta ekonomiskt. Många av oss går back varje månad och i värsta fall kan vi hamna

Skapad: 2021-09-25 Statistik

Slå vakt om kulturskolan i Rimbo - återställ stödet till verksamheten!

Till politiker i Norrtälje kommun,Kultur- och fritidsnämnd och Kommunfullmäktige. INFÖR HÖSTTERMINEN 2021 GJORDES EN NEDDRAGNING RIKTAD MOT KOMMUNENS KULTURSKOLEVERKSAMHET I RIMBO MED OMNEJD - BIDRAGET MINSKADES MED 10 %Vi kräver att kommunen ser till att vi får behålla den verksamhet vår kulturskola levererar här i Rimbo. Den lokala förankring och det starka engagemang som vi sett prov på, sedan ansvaret för verksamheten flyttades från Norrtälje, är något vi i Rimbo värdesätter högt. De skattem

Skapad: 2021-09-27 Statistik

Upprop mot en av Nordens största vindkraftsparker i Finspångs kommun

Energibolaget Stena Renewable planerar att bygga en av Nordens största vindkraftsparker i Finspångs kommun. Områden som berörs direkt är b la. Mörtsjön, Kobäcken, Ålsjön och Regna. Detta skulle innebära: -Negativ påverkan på djur och natur. Rödlistade arter hotas, liksom häckningsplatser för fåglar, och biologiskt känsliga områden. - Att de nu så natursköna platserna skulle domineras av 25-35 stycken vindkraftstorn på upp till 270 meter i rotorbladets högsta läge. Det är lika högt som om man sku

Skapad: 2021-08-30 Statistik