Bevara Lilla Fässbergsdalen

IMG_7589.jpeg

Bevara Lilla Fässbergsdalen!

Lilla Fässbergsdalen, öster om Eklanda, är den enda kvarvarande gröna förbindelsen mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka Naturreservat. 

Den utgör:

- Odlingsbar mark 

- Mark som bidrar till förbättrad dagvattenhantering och som kan förebygga och förhindra framtida översvämningar (senast i somras svämmade Söderleden över)

- Riksintresse för friluftsliv enligt Länsstyrelsen

- Hem för den fridlysta hasselsnoken och den skyddsvärda törnskatan enligt Naturskyddsföreningen

- En förutsättning för bevarande av biologisk mångfald 

- Skidspår

- Pulkabacke

- Ett omtyckt  och väl utnyttjat promenadstråk 

- En lantlig känsla mellan den kulturhistoriskt värdefulla Fässbergs By och Eklanda

- Betesmark för rådjur

Just nu byggs det redan för fullt i närområdet: Pedagogen Park, Södra Änggården, Hills Villastad, Pilegården, Kobbegården, Askim & Nya Hovås. Västra Eklanda och Forsåker står på tur. Stallbacken har redan bebyggts. Det är samtidigt rekordmånga som avbokar sina nya bostäder och byggherrarna erbjuder desperat avgiftsfria månader för att få sålt dem.

Vi vädjar till er politiker. Bevara denna lilla landremsa av odlingsbar mark till oss och till kommande generationer. Bebygg inte Lilla Fässbergsdalen!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Helena Ederönn kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...