De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa rivning och förstörelse av centrala Arboga!

Strie Invest AB och delägare Nils Nordkvist avser att riva och "blåsa ur" gammal bebyggelse centralt i Arboga. Fastigheter på Västerlånggatan och Kapellgatan. Vi protesterar mot detta!  Arboga är en gammal, historisk stad och förändringar av stadskärnan måste ske med stor försiktighet. Intresse för bevarande måste gå före pengar! Strie Invest AB har dessutom dåligt rykte sen tidigare som fastighetsägare. Bland annat ett minimalt intresse för underhåll på redan ägda fastigheter. STOPPA DESSA PLA

Skapad: 2021-10-13 Statistik

Synpunkter på planerad etapp 2a Stora Sköndal, från boende i Sköndal

Vi är många som engagerat oss i utbyggnadsplanerna för Stora Sköndal. Sammantaget anser vi att exploateringen är positiv och kommer att stärka Sköndal på flera sätt, inte minst beträffande service och kommunikationer.   Denna skrivelse innehåller ett par förbättringsförslag, av vilka flera ansluter till dem som bl.a. Farsta stadsdelsnämnd framfört i tidigare skede.   Detaljplan 2a anser vi kan förbättras på följande punkter:   -          Storskaligheten behöver tonas ned genom sänkning och utgle

Skapad: 2021-10-15 Statistik

Vi vill att Härryda kommun ändrar beslutet om stängning av Hagens Förskola!

Härryda kommun vill ha Sveriges bästa skola och en valfrihet! Men det skall inte göras på bekostnad av att stänga en kommunal förskola till förmån för att öppna en fristående förskola! Hagens förskola har under årtionden haft kvalite på sin verksamhet och att stänga en väl fungerande verksamhet med bra och kunnig personal är ett svek mot barnen och kommuninvånarna! Det är dags att säga ifrån och dags att kommunens politiker och tjänstemän börjar lyssna på kommuninvånarna men framförallt sättet b

Skapad: 2021-10-24 Statistik

Vi motsätter oss planläggningen av Lindormsnäs 1:5!

Till berörda politiker i Upplands-Bro kommun Vi kommuninvånare i Uppland-Bro protesterar å det bestämdaste mot planen att bebygga fastigheten Lindormsnäs 1:5. Detta av flera skäl: I direkt anslutning till fastigheten Lindormsnäs 1:5 ligger ett vattenskyddsområde, lokaliserat på fastighet Leran 1:3. Vattenskyddsområdet ligger höjdmässigt nedanför det planerade bostadsområdet, varför vi anser att det finns en hög risk att ytvatten från bebyggelsen kontaminerar de två brunnar som försörjer boende v

Skapad: 2021-10-16 Statistik

Upprop och namninsamling mot VA-syds avloppstunnel i Åkarp

Åkarp 2021-10-22   VA SYD                                                                                  Box 191 201 21 Malmö     Kopia:              Kommunstyrelsen Burlövs kommun     Yttrande - Samråd Hållbar avloppsrening Påverkan i Åkarp Västra Åkarps Villaförening har som sitt medlemsområde alla villafastigheter väster om järnvägen i Åkarp. Våra synpunkter på utredningen om den föreslagna avloppstunneln mellan Lund och Malmö gäller i första hand påverkan på vårt område. Vi har under många

Skapad: 2021-10-22 Statistik

Vi behöver en lekplats till Haverdal nu!

Haverdal - en tillväxtort men utan en enda lekplats Haverdals Samhällsförening har alltsedan den startade arbetat för att en lekplats ska finnas i Haverdal (Jan 2020 Lekplatser i Haverdal, ärendenummer 2020HD11738). Att just Haverdal har noll kommunala lekplatser är anmärkningsvärt i jämförelse med andra orter i Halmstads kommun. I Haverdal bor 237 barn som är 0-12 år. Det är ca 13 procent av Haverdals 1 829 invånare. Varför ska inte barnen i Haverdal få chans till lek och rörelse på en lekplats

Skapad: 2021-08-28 Statistik

Nej till bebyggelsen "Bjärreds Vångar"

I kommunens översiktsplan vill man ta bort den öppna åkermarken som ger landskapet en karaktär och istället bebygga området mellan Borgeby och Bjärred. Den nya "stadsdelen" planeras bebyggas med 900 bostäder med framförallt flerbostadshus (3-4 våningsplan). En sådan här enorm bebyggelse förändrar både landskapet och kommunens bykänsla. Senast den 1 oktober behöver vi din underskrift om du vill visa ditt missnöje gentemot kommunens planer.

Skapad: 2021-09-30 Statistik

Rädda Bromma flygplats

Namninsamling för alla som vill rädda kvar Bromma flygplats. 

Skapad: 2021-09-29 Statistik

Låt oss ha separata utspring! Latin och Petri!

Då vi i elevkårerna på S:t Petri Skola och Malmö Latinskola uppmärksammat missnöjdheten med att våra skolor haft utspring på samma dag så vill vi se till att våra utspring är på olika dagar med syfte att kunna fira med våra vänner som går på andra skolor! Är du Latinelev eller Petrielev och vill fira din kompis på den andra skolan så bör du skriva under detta så vi kan presentera det för våra rektorer och säkra en oslågbar studentvecka!

Skapad: 2021-10-07 Statistik

Ja till att Kaftrio ska ingå i läkemedelsförmånen

TLV (tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket), NT-rådet (rådet för nya terapier) och läkemedelsbolaget Vertex ska tillsammans hålla förhandlingar kring en ny medicin som finns att tillgå för patienter med sjukdomen Cystisk fibros, denna medicin är inte bara symtomlindrande utan korrigerar det fel som ger upphov till sjukdomen på cellnivå. I studier finns det ingen annan korrektor som ens är i närheten att fungera så bra som kaftrio gör. 2018 sa TLV äntligen ja till Orkambi efter flera nekanden. O

Skapad: 2020-11-06 Statistik