De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Hjälp och stoppa utvisning!! Akut!

Hjälp och stoppa utvisning!! Akut!   Under de första 2 åren jobbade jag hårt underolika omständigheter och det enda jag tänkte på var att jag skulle skydda min familj. Senare då vi skulle ansöka om förläggning till uppehållstillstånd visade sig att arbetsgivaren inte hade betalat missat att betala semestertillägg vilket var väldigt stort problem hos migrationsverket. Så migrationsverket avslog ansökan om förläggning till arbetstillståndet.  Migrationsverket visste mycket väl att felet inte var

Skapad: 2022-02-01 Statistik

Hundrastgård i Skogstorp

🐕🐾Önskar du liksom många andra hundägare att Falkenberg har alldeles för få rastgårdar för hundar där vi hundägare kan släppa lös våra hundar så de får springa, busa och roa sig under uppsikt av oss människor? Önskar även du att Skogstorp bör ha en rastgård till våra hundar?  Då är detta en namninsamling värd att skriva under. Denna insamling kommer jag sedan föra vidare till vägföreningen i hopp om att det klubbas igenom.🐾🐕

Skapad: 2022-05-04 Statistik

Gör Garphytteklint till ett naturreservat

Namninsamling angående Garphytteklint Garphytteklint är ett av Örebro läns mest värdefulla naturområden utanför skyddade områden och ett viktigt rekreationsområde för oss i Garphyttan. Avverkning har gjorts för bygge av en skogsbilväg i området. Vi ser en uppenbar risk att detta leder till ytterligare avverkning. Länsstyrelsen har inventerat området och funnit mycket höga naturvärden bland annat en mängd rödlistade arter. Vi stöder Länsstyrelsens önskan att bilda naturreservat i Garphytteklint o

Skapad: 2022-03-23 Statistik

Inför läroplikt nu!

Dagens skola är långt ifrån någon dröm och det är inte bara kvalitén på undervisningen som brister – utan även tryggheten. Lärandet är eftersatt och vi ser allt oftare återkommande rapporteringar om elever som blir utsatta för våld. Av skollagen framgår att utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Vi kan dock konstatera att det idag är långt ifrån verkligheten. Var femte elev i årskurs nio känner sig inte trygg och var tredje e

Skapad: 2022-01-25 Statistik

Regeringen bör erkänna folkmordet 1915 för vad det är: ett folkmord!

Riksdagen fattade den 11 mars 2010 att formellt erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer/araméer och pontiska greker och kallade på Sveriges regering att göra detsamma. Ingen regering har hörsammat detta än. Redan 2008 skrev 60-tal världsledande folkmordsforskare ett upprop riktat till riksdagen om då stundande votering. Där påpekade man att ”Vägran att erkänna ett etablerat faktum baserat på kvalitativ och kvantitativ forskning kan betraktas som likvärdigt med förnekelse.”

Skapad: 2021-04-27 Statistik

Bevara alternativet att betala med kontanter! Affärer ska inte kunna utesluta kontant betalning. Ingen ska tvingas till digital betalning.

Jag som skriver under vill behålla kontant betalningalternativ i alla affärer, restauranger etc. Ingen ska tvingas att använda digital betalning. Ingen affär, restaurang etc ska kunna vägra kontanter. Banker ska ta emot och hantera kontanter utan skyhöga avgifter och konstrande och möjliggöra för affärer, restauranger etc att hantera kontanter. Lagstiftningen om att kontanter är ett lagligt betalmedel i Sverige måste praktiskt innebära att de inte kan väljas bort. Argument om säkrare betalning m

Skapad: 2022-05-04 Statistik

Slå vakt om kulturskolan i Rimbo - återställ stödet till verksamheten!

Till politiker i Norrtälje kommun,Kultur- och fritidsnämnd och Kommunfullmäktige. INFÖR HÖSTTERMINEN 2021 GJORDES EN NEDDRAGNING RIKTAD MOT KOMMUNENS KULTURSKOLEVERKSAMHET I RIMBO MED OMNEJD - BIDRAGET MINSKADES MED 10 %Vi kräver att kommunen ser till att vi får behålla den verksamhet vår kulturskola levererar här i Rimbo. Den lokala förankring och det starka engagemang som vi sett prov på, sedan ansvaret för verksamheten flyttades från Norrtälje, är något vi i Rimbo värdesätter högt. De skattem

Skapad: 2021-09-27 Statistik

Folkomröstning om NATO

Vi vill ha en folkomröstning om medlemskap i Nato där svenska folket kan visa själva om de är för eller emot, de blir lättare för alla att acceptera ett JA eller NEJ om vi fått ta ställning själva och inte en liten grupp politiker.   Likt frågan om EU och Euro medlemskap så är detta en fråga som kommer ändra Sverige i generationer och därför tycker vi att också folket ska få bestämma.

Skapad: 2022-04-28 Statistik

Nej till vindkraft i närområdet Kärnebo

Utifrån detta formar Centern sin politik enl deras sida:"Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo." Men vi som gör landsbygden levande offras för Centerpolitiskt egensyfte vars representanter bor på betryggande avstånd från oljud, skuggor och blinkande ljus från vindkraftverk.VI i Ramshult med omnejd hotas av byggande av 7 st 270 m höga närliggande vindkraftverk. Det lågfrekventa ljudet som är farli

Skapad: 2022-03-28 Statistik

Ersättning för flyttad semester

Efter som det är kris i vården så går Jönköpings kommun ut med erbjudande om ersättning, om vi bara tar tre eller två semesterveckor. Ersättningen blir 3000:- och en semesterdag för en vecka och 5000:- och två semesterdag  för två veckor. Är vi i vården inte värda mer om vi skippar vår sommarsemester med våran familj. Hjälp oss skriva under för en bättre ersättning

Skapad: 2022-05-11 Statistik