De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Protest mot förslaget att Sätra skola ska bli F-3, alla andra byskolor får F-6 men Sätra (och Ingels) behandlas annorlunda!

Hjälp oss att samla in namnunderskrifter från ALLA som värnar om våra barns framtid. Oavsett om du är vårdnadshavare, personal, mor- eller farförälder, pensionär, vuxen, ungdom med mera, ALLA röster räknas! Hjälp oss att få politikerna att inse vilket vansinnes förslag de har på bordet, hjälp oss få politiker att skjuta upp beslutet och ge oss en ärlig chans att få bli behandlade lika. Hjälp våra barn till en trygg skolgång samt att ge alla barn samma förutsättningar. Barnens framtid hänger på e

Skapad: 2021-09-29 Statistik

Behåll kockarna på våra små förskolor i Karlskrona

Drift- och Servicenämnden i Karlskrona vill ta bort kockarna från våra små förskolor och vill att maten ska levereras från större kök. Ärendet heter omställning av tillagningskök till serveringskök. Detta kommer beröra följande förskolor: Tallet, Spandelstorps Gård, Kajutan, Borgmästaren, Ängslyckan, Gomorronsol och Rosenholm. Kommunen vill göra detta för att spara pengar, men att spara på barnens matupplevelse är inte rätt väg att gå.   

Skapad: 2021-09-01 Statistik

Västtrafik- ge oss tillbaka linje 18!

För snart ett år sedan drog Västtrafik in linje 18 som gick över Backatorp och Åketorp och ersatte den med en så kallad matarbuss linje 44. Linjen kör begränsade turer mellan skälltorpsvägen och körkarlens gata och ett fåtal turer till Tuve.  För oss som bor i dessa områden har förändringen precis som vi sa innan den genomfördes blivit verklighet.  -Ökad otrygghet! På kvällar och helger går buss 44 bara en gång i halvtimmen till Backatorp/Åketorp från Körkarlens gata. Det innebär ofta att man få

Skapad: 2021-10-20 Statistik

Bevara Falkenbergskusten

Falkenberg har en fantastisk kuststräcka med områden som är av riksintresse för naturvärden och friluftsliv. Vi är många, både falkenbergare och besökare i kommunen som uppskattar kustlandskapet. Falkenberg växer och det är många som vill bygga. För att styra utvecklingen har Kommunfullmäktige antagit Kulturmiljöplan (2012) samt Översiktsplan (2014), där man redovisar grunddragen i mark- och vattenanvändningen samt hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas och hur riksintressen ska tillgod

Skapad: 2021-09-24 Statistik

Klimakterievård i Sverige

Punkt 1: Uppdaterad och relevant klimakteriekunskap ska vara obligatorisk och ingå på läkarprogrammet.Punkt 2: Uppdaterad och relevant klimakteriekunskap ska vara obligatorisk och ingå på barnmorskeprogrammet.Punkt 3: erbjud alla HR-chefer uppdaterad och relevant klimakteriekunskap.Punkt 4: erbjud företagshälsovården relevant och uppdaterad klimakteriekunskap. För att klimakterievården i Sverige ska kunna förbättras kräver vi obligatorisk uppdaterad kunskapsundervisning om klimakteriet på läkarp

Skapad: 2021-08-20 Statistik

RÄDDA SVENSK FOTBOLL! SKROTA VILLKORSTRAPPAN

SKROTA VILLKORSTRAPPAN!   VARNING FÖR VILLKORSTRAPPA!   Villkorstrappan är vad man i folkmun kallar den ökande mängd förbud och kollektivt bestraffande åtgärder Polismyndigheten riktar mot den allsvenska fotbollspubliken och det svenska föreningslivet. Dessa åtgärder och straff utdelas i strid med beprövad vetenskap samt  nationell och internationell erfarenhet på området. Polisen har också mött motstånd från en enad fotbollsvärld. Supportrar, journalister, förbund, klubbar och Svensk Elitfotbol

Skapad: 2021-09-21 Statistik

Låt Rahma stanna!

Hur kan ett barn som är fött i Sverige behöva utvisas till ett land där hon aldrig har varit? Rahma pratar flytande svenska och har samma kunskaper som en "svensk elev" i årskurs 3. Rahma föddes i Sverige för 9 år sedan och har gått i svensk skola enda sedan dess och har hela sitt liv här.  Rahmas mamma arbetar hårt och har alltid stöttat henne under uppväxten.  Vi tycker att det är fel att några som sköter sig så bra i samhället, inte ska få stanna kvar här. Sverige är deras hem, låt det förbli

Skapad: 2021-10-08 Statistik

Upprop Socialtjänsten

Många barn har mist sina liv i händerna på våra myndigheter och hundratusentals mister hela sin barndom när de inte får det stöd och skydd de behöver. De omfattande bristerna inom socialtjänsten har pågått i decennier utan att vi har sett förändring eller förbättring. Vi hör både barn, ungdomar, forskare, socionomer, familjer och familjehem vittna om omfattande systemfel och brister. Våren 2020 kunde vi alla läsa om Esmeralda, även kallad Lilla hjärtat, som genomgripande sveks av våra myndighete

Skapad: 2021-01-10 Statistik

Familj blir utvisad efter 11år i landet

Hej, jag heter Ayman och har flyttat till Sverige från mitt hemland för 10 år sedan tillsammans med min familj, jag och mina bröder har alla gått ut skolan här i Sverige. Vi jobbar, betalar skatt och pratar flytande svenska. Vi har lärt känna många nära och kära i Sverige och skapat nya relationer och har sakta men säkert lämnat livet i hemlandet bakom oss och börjat på nytt här i Sverige. Det livet vi lämnade bakom oss är bara ett minne, vi har inget att återvända till, våra liv finns här i Sve

Skapad: 2021-10-14 Statistik

STOPPA CAMPUS ODEN

Dagens besked från stiftelsen om att slå ihop Odenplan och Jarlaplan är inget annat en skandal och ett hån mot vår gemensamma elevdemokrati. Utan att varken informera eller inkludera elever från skolorna planerar stiftelsen att helt förändra båda verksamheter i grunden.   Om denna reform genomförs kommer båda skolor att förlora sina respektive särarter som har gjort dem så framgångsrika. Allt detta för att tillfredsställa stiftelsens tillväxtambitioner genom att skära ner på respektive skolas k

Skapad: 2021-10-06 Statistik