De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Norrmalms stadsdelsförvaltning - ompröva beslutet att neka trillingföräldrarna Nadia och Lamberi stöd

I mitten på november 2021 blev Nadia och Lamberi föräldrar till trillingarna Kelian, Aaliyah och Lithea. Första tiden var varit tuff med flera veckor på neonatalavdelning, många andningsuppehåll och en ständig oro som följd. Nio månader senare är trillingarnas hälsa fortfarande kritisk och föräldrarnas situation är ohållbar. Att ta hand om tre sjuka barn som inte ens hunnit fylla ett år är en utmaning ingen ska behöva gå igenom utan stöd. Norrmalms stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun har gi

Skapad: 2022-08-14 Statistik

Gör Garphytteklint till ett naturreservat

Namninsamlingen angående Garphytteklint fortsätter! Stärkt hopp för Garphytteklint. Örebro kommun överklagar Länsstyrelsens (Landshövding Maria Larssons) beslut att avbryta utredningen om att göra den skyddsvärda kalkbarrskogen till ett naturreservat. I dagens Na uttalar sig kommunalrådet John Johansson som anser att det finns frågetecken kring Länsstyrelsens beslut och att frågan bör prövas rättsligt. Det påbörjade väggbygget har avbrutints på grund av att markägaren inte har sökt tillstånd för

Skapad: 2022-03-23 Statistik

Stryk Arvika & Hammarö

Håll Damer Division 3 inom Westra! Att Westras tävlingsutskott tagit beslut om att både Arvika och Hammarö ska läggas till i serien utan att rådfråga aktuella lag och föreningar, samt meddelar detta ett par veckor innan säsongsstart finner vi oacceptabelt. Är du med?

Skapad: 2022-09-15 Statistik

Högklubben i Kristinestad

PÅ SVENSKA: Vi undertecknare är oroliga för Högklubbens (Skaftung) framtid ifall den blir privat egendom. Området har i generationer fungerat som ett viktigt allmänt rekreationsområde för befolkningen i hela kommunen och även för båtfarare längre ifrån. Avståndet från Salutorget i Kristinestad till Högklubben är ca 15 km. Det finns få holmar med skyddad hamn som på Högklubben, och tillräckligt med vattendjup för båtfarare i Kristinestads farvatten. På området finns kulturminnen som bör bevaras.

Skapad: 2022-08-24 Statistik

Andreas Tingsborg som huvudtränare team 12

Denna namninsamling är för att visa stöd till Andreas Tingsborg som efter flera år av väl utfört arbete med våra barn har fått lämna sin roll i Huddinge.Denna namninsamling görs av föräldrar till barnen i team 12 för att föreningen ska lyssna och förhoppningsvis omvärdera sitt beslut.  Andreas är en av det absolut mest engagerade ledarna huddinge har och välkomnar alla med öppna armar både från team 12 men även andra lag i föreningen.  

Skapad: 2022-10-01 Statistik

NOLLTOLERANS MOT DJURPLÅGERI

Flera katter hittades döda – utredningen läggs ner: "Många är besvikna" Vi är emot att utredningen läggs ner, vi vill att utredningen ska återupptas och det ska vara straffbart.  Katter har försvunnit kring Slätta Damm på Hisingen i Göteborg de senaste åren och i minst tre fall har de hittats döda. Skador på kropparna har väckt misstankar om att de blivit misshandlade till döds. Många är fortfarande försvunna utan några spår. Man fan blodspår som ledde till förövaren.  Djurskyddet regleras främs

Skapad: 2022-04-22 Statistik

STOPPA HÄLSOSCHEMAT I ÄLMHULTS KOMMUN

Sätt stopp för detta så kallade "hälsoschema/hållbarhetsschema" som kommer förstöra för både nattpersonal och dagpersonal i älmhults kommun!  Det är bråttom att detta kommer fram till våra politiker nu innan valet!  Var är säkerheten och tryggheten för våra brukare?  Att nattpersonalens arbetstid dras ner med en timme per pass gör att dom kommer få jobba fler nätter med samma lön och mer arbete.  För personalen som jobbar dag bidrar det med att jobba längre pass och ändå börja tidigt och i samma

Skapad: 2022-08-29 Statistik

Vilka skulle vilja ha ett gym här i forsa

Vilka är intresserad av att ha en gym här i Forsa?Och nu har vi även chansen att skapa något nytt här i Forsa.

Skapad: 2022-09-28 Statistik

Ta ett helhetsgrepp för att skydda haven runt Åland!

Vi vill med denna namninsamling uppmana Ålands landskapsregering att så snabbt som möjligt komma med en helhetsplan och en tidsplan för skyddande av hav runt Åland. Enligt EU:s direktiv ska 30 % av våra hav vara skyddade, och 10 % bör ha ett strikt skydd. I dagsläget är 3 % av de åländska haven skyddade; det anser vi vara pinsamt lite! Åland behöver få det här på plats nu. Stora intressen finns i dagsläget kring exploatering av havet, och vi behöver skydda de havsområden som bör skyddas medan vi

Skapad: 2022-08-24 Statistik

Godkänn Kaftrio i Sverige !!

I Sverige finns det runt 700 personer med cystisk fibros. Det är en ärftlig sjukdom som ger symptom på bland annat lungor, luftvägar och matsmältningsorgan. Enligt Riksförbundet Cystisk Fibros är medellivslängden på en sjuk person 38 år i Sverige. Något den nya medicinen skulle kunna förlänga med 25 år. Ett nytt läkemedel som anses höja livskvalitén för den sjuke har godkänts och ges i ett trettiotal länder runt om i världen. Men inte i Sverige där Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket sagt nej

Skapad: 2022-09-22 Statistik