De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Bevara Klagshamns fiskeförening

Klagshamns Hamnförening ligger i tvist med kommunen angående sitt arrendeavtal. I samband med detta har Hamnföreningen utan anledning sagt upp Fiskeriföreningen för avflyttning. Inom ett år måste vi och våra hoddor bort från Klagshamns Udde. Vi i Fiskeriföreningen kämpar nu för att existera även i framtiden. Vi vill vara kvar här i hamnen där vi funnits sedan 1930, fortsätta med fiske, sjöliv, försäljning av färsk fisk och driva serveringen som finns här om somrarna. Det förtjänar inte bara vi m

Skapad: 2021-04-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 496 494
30 dagar 496 494

Rädda resursskolorna - Stockholm, ge oss en tydlig plan!

Öppet brev till Stockholms utbildningsnämnd angående våra barns skolgång vid de hotade resursskolorna  Vi föräldrar till barn på fristående resursskolor runt om i Stockholm har tagit del av informationen att Stockholms stad och huvudmännen för ett antal av dessa resursskolor träffats, och att en dialog har påbörjats – en god början. I skrivande stund befinner vi oss nu i mitten av februari, nästa termin börjar i augusti och vi föräldrar känner en stadigt tilltagande oro – kommer våra barn att h

Skapad: 2021-02-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6409 6348
30 dagar 363 362

Snälla Kinda Kommun ge vår son sitt jobb på Unik Musik tillbaka!

Hej Vi protesterar mot att Kinda kommun har dragit in vår son, Kaspers, jobb på daglig verksamhet UNIK MUSIK i Linköping. Man anser att man kan tillgodose hans musikaliska önskan här i hemkommunen. Vi förstår inte hur! Snälla hjälp oss att visa kommunen att självbestämmande, livsglädje och ett jobb där man trivs är lika viktigt oavsett om du har ett handikapp eller inte Tack

Skapad: 2021-03-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 356 354
30 dagar 356 354

Utan bönder ingen civil beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver sedan 2017 en årlig informationskampanj kallad Krisberedskapsveckan som i år anknyts till pågående pandemin. Men den rådande corona-krisen visar vårt samhälles extrema sårbarhet. Om Sveriges gränser stängs beräknas maten ta slut inom tre dagar. I första hand beror det på bränslebrist, men även om det fanns transportmedel så skulle maten vara slut inom en vecka. Sedan 1990-talet har vi inga beredskapslager alls längre, varken av mat eller

Skapad: 2018-06-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1353 1340
30 dagar 351 348

Ha kvar möjlighet till 30 timmar vistelsetid på förskola för barn till föräldralediga föräldrar.

"Förskole – och grundskolenämnden har i budget 2021 fått i uppdrag att justera riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg. Enligt uppdraget ska vistelsetiden för barn i åldern 1-4 år med föräldralediga vårdnadshavare ändras från 30 till 20 timmar i veckan, exklusive skollov.” Detta är ett viljebeslut från alliansen i Österåker som med sin politik tar ifrån barn till föräldralediga möjligheten att ha samma förutsättningar som barn till arbetande föräldrar. Detta drabbar barnens utveckling, utb

Skapad: 2021-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 350 350
30 dagar 350 350

Stoppa tvångsförflyttningen av förskollärare på Kapellgångens förskola.

Stoppa tvångsförflyttningen av förskollärare på Kapellgångens förskola. Låt våra barn få behålla sina trygga relationer med lärande och utveckling i centrum.

Skapad: 2021-04-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 333 333
30 dagar 333 333

Nej till etablering av bilverkstad på Hammarbacken!

Med denna namninsamling vill vi protestera mot att man anlägger en bilverkstad på parkeringen vid infarten till Hammarbacken. Hammarbacken har en unik och känslig kulturmiljö som vi vill värna om. Det är en plats som håller på att utvecklas till en stor turistattraktion i Ludvikaområdet. Vi vill att verksamheter som Våffelbruket, Loppisen och  Akvariet ska kunna fortsätta locka till sig turister och människor från trakten. Utan den här parkeringen kommer det bli mycket svårt för besökare att hit

Skapad: 2021-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 299 297
30 dagar 299 297

Sopuppropet

SRV har, med stöd av Haninges politiker, beslutat dra in grovsophämtningen på Ornö och omgivande öar. Containrar, som skall ställas ut på vissa ställen, kommer inte, på långa vägar, täcka behovet. Bland annat kommer man inte kunna ta emot gamla vitvaror, möbler, batterier, farligt avfall (t ex gamla färgburkar), elskrot mm. Den färja,som tidigare, två gånger om året, hämtat grovsopor vid Hässelmara brygga på Ornö, dras in. Nu hänvisas man till återvinningscentralerna i land.  Vi protesterar mot

Skapad: 2021-04-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 280 271
30 dagar 280 271

STOP KILL STREET DOGS

OUR LAST DAY‼️ WE had no name, we had nothing but our lives. We were born once but we were never loved in this country Bosnia. One day we were caught and our journey ended at this place when it was dark. It scares us, many had these fears and many died. We knew instinctively. We just do not know when it will happen. I had really hoped that we would eventually leave this place and be loved for who we are. A dog or several dogs on the street that are gone, no one notices, because no one still want

Skapad: 2021-03-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 276 208
30 dagar 276 208

Folkomröstning om EU:s skuldpaket - ”Corona-paketet”

Låt svenska folket få rösta om EU:s ”stödpaket” - "Corona-paketet". Stoppa riksdagens ja till skuldpaketet, skriv under för en folkomröstning nu. Vill du borga för lån på 750 miljarder euro? Ingen mer makt till EU genom skuldpaket! Låt inte våra riksdagspolitiker slarva igenom ett beslut som kan få konsekvenser för Sverige i generationer. Det ekonomiska räddningspaket för ”coronaåterhämtning” som Stefan Löfven sade ja till i Bryssel innebär att Sverige över en natt tar stora steg mot gemensam fi

Skapad: 2020-09-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 655 644
30 dagar 275 272