De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Låt Sofie, 13 år, höras!

Tänk dig att du är 13 år gammal, du kliver upp på morgonen, slänger pyjamasen på din obäddade säng och går iväg till skolan. När du vinkar och säger hej då till dina föräldrar är det en helt vanlig torsdag, men innan dagen är slut så kommer den här torsdagen att bli den värsta dagen i ditt liv. Efter ett år så står din säng fortfarande obäddad i det som en gång var ditt rum, lampan i fönstret lyser som den har gjort sedan dagen du gick ut genom dörren och inte kom tillbaka. Familjen, som du kall

Skapad: 2020-06-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1308 1299
24 timmar 11 11

Protestera mot en fotbollsakademi på Toftanässkolan när alla barn i närområdet inte får plats på skolan.

Toftanässkolan har en etablerad fotbollsakademi och tar därmed in sökande från hela regionen till skolan samtidigt som barnen som bor nära skolan inte får plats. Då det redan är fullt på skolorna i stadsdelen så kommer barnen att bli utplacerade på andra skolor i Malmö i mån av plats.  Är detta verkligen rätt? När Toftanässkolan byggdes blev Riseberga-och Toftanäsbarnen lovade att det skulle finnas plats till dem  men istället får barnen nu reda på att fotbollsakademin erbjuder barn från hela re

Skapad: 2021-02-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 217 217
24 timmar 10 10

Rätten till utbildning: En mänsklig rättighet!

Likvärdig utbildning är en rättighet! Statistiken för skolor i särskilt utsatta områden (Järva) pekar på negativa trender där majoriteten av avgångseleverna i grundskolan inte är behöriga till att söka gymnasieskola.  Mer än hälften av skolungdomarna i Järva har valt bort kommunala skolorna i området och väljer istället fristående skolor i andra delar av Stockholm. Ett exempel är Al Azharskolan.  Al Azharskolan har under alla år den har varit verksam lyckats med att få samtliga elever att bli be

Skapad: 2021-02-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1227 1198
24 timmar 9 9

Hälsoschema NEJ TACK

NEJ TACK TILL...  Schemaförändringar som endast gynnar arbetsgivaren. förkortade arbetspass, som tar slut på personalen. resurspass som skapar oro och tar bort all kontinuitet. mer arbetstillfälle för mindre pengar genom att blanda natt med kvällspass. mer arbetstimmar men mindre i lönekuvertet nej tack till delade turer för att spara personal     

Skapad: 2020-10-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4380 4367
24 timmar 9 9

PRAKTIK FÖR LÄRARSTUDENTER ÄR OLÄMPLIGT UNDER PANDEMIN!

Om ett par veckor skickas alla lärarstudenter på Högskolan i Gävle som har vfu-period(praktik) ut på olika skolor för att utföra sin verksamhetsförlagda utbildning - mitt under rådande pandemi och misstanke om en tredje våg. Många lärarstudenter hamnar i skolor och klasser där man tidigare aldrig träffat varken personal eller elever.   Vi tycker detta är fel av minst två anledningar.    1. I rådande pandemi rekommenderas vi, sen länge, att endast umgås med den allra närmaste kretsen och att inte

Skapad: 2021-02-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 50 47
24 timmar 8 8

Rädda Torsjön i Kolmården

Vi protesterar mot Trafikverkets planer på massupplag i skogen vid Torsjön, Kolmården. Ett naturområde som hör till de mest värdefulla i Sverige. Tunnelbygget genom Kolmården för att skydda värdefulla skogar och sjöar, är i sig vällovligt. Men detta massupplag på 150 000 kvm kan knappast vara oundvikligt. Sprängsten från Ostlänkens 8 km långa tunnel kommer innehålla sprängmedelsrester som läcker kväve, som lakas ur massorna över tid till följd av nederbörd. Det kväveberikade vattnet från massupp

Skapad: 2021-02-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 272 272
24 timmar 8 8

Extern granskning av Kungälvs kommuns "marknadshyror" samt agerande gentemot Våghals AB

VÅGHALS VS KUNGÄLVS KOMMUNSedan i mars 2019 har Våghals AB (företaget bakom Kongelfs Gästgifveri & Kungälvs Citycamping) ännu en gång försökt föra en dialog/förhandla med Kungälvs kommun. Vi anser att vi som småföretagare har blivit felaktigt och illa behandlade. Vi blir ignorerade, man vägrar förhandla, vi bjuder in till samtal men ingen kommer, vi blir hänvisade fram och tillbaka till olika personer och till och med förlöjligade av ledande politiker. Trots upprepade skrivelser till Kommuns

Skapad: 2021-01-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 339 336
24 timmar 8 8

Familjecentral till Svedala

Svedala växer - det stod i sydsvenskan så sent som idag (19/10). Ändå har vårt BVC inte plats för fler barnsjuksköterskor - eller någon plats för föräldraträffar. Våra stackars BVC sköterskor går på knäna under sin last, men de har ingen möjlighet att ta in någon mer. Ändå står ett hus tomt bara ett stenkast från BVC. Kommunen har länge menat att det inte finns något intresse för en familjecentral i Svedala, och att det inte finns behov för det. Om svedala nu beräknas växa till 27,000 invånare t

Skapad: 2020-10-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 207 207
24 timmar 8 8

Folkomröstning om invandringspolitiken!

Sveriges invandringspolitik har under mycket lång tid varit extrem och har idag spårat ur helt. Politikerna lever i sin egna lilla bubbla medan folket tvingas genomlida alla konsekvenser av deras ”humanistiska” politik. Svenska folket har aldrig tillfrågats, godkänt eller önskat att Sverige ska ha en invandring på dagens nivåer. Det har beslutats ovanför våra huvuden. En lång rad undersökningar sedan i början av 1990-talet visar att det är en minoritet av det svenska folket som stöder denna des

Skapad: 2020-07-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9938 9694
24 timmar 7 7

Inför dödshjälp i Sverige

Införande av dödshjälp i den svenska sjukvården   Människors rätt till en värdig död är fundamental.  Även om det gjorts betydande framsteg i den palliativa vården finns det dock fortfarande människor som dör en plågsam och ovärdig död – helt i onödan. Osäkerheten och rädslan inför den sista tiden i livet innebär också ett stort lidande för många som diagnosticerats med en svår sjukdom. Det händer att sjuka människor i desperation tar sina liv.   Rätt till dödshjälp framstår mot den bakgrunden s

Skapad: 2016-11-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2892 2842
24 timmar 7 7