De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Träning på lika villkor. Öppna rehabbassängen på US Linköping igen.

Bakgrund Us rehabbassäng stängdes i samband med covids intåg och har sedan dess varit stängd på obestämd tid. Nu är det dags att den öppnas igen så personer med funktionsnedsättning åter kan träna /rehabilitera i varmvattenbassäng.  Funktionssätt i Östergötland/Linköping bedriver just nu en namninsamling för att Rehabbassängen på US åter skall öppnas och möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att utföra den för dem så viktiga träning /rehabilitering. En träning som inte görs för nöjes

Skapad: 2023-01-14 Statistik

V75 till Tingsrydtravet 2024

Nystartad namninsamling för V75 i Tingsryd 2024. Stöd travsällskapet genom att skriva under namninsamlingen.  Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få. Vi vill travets bästa då vi har landets enda bana som kan bjuda på nyheter inom travtävlingar. Långsträckta hästvänliga kurvorna och ett långt spännande upplopp där alla får chansen. Vi anser att det är hög tid att Tingsryd arrangerar V75 och det är många som önskar det   Vi samlar namn fram till 1 maj 2023 då förslag till banor som får V75 2024 s

Skapad: 2023-01-13 Statistik

Likvärdig vård i inlandet även för blivande mammor!

Lycksele lasarett är ett mycket välfungerande lasarett med hög kompetens och så vill vi att det fortsätter att vara. Ett lasarett som är navet för Södra Lappland för alla våra invånare även för blivande mammor. Vi vill se att BB även i fortsättningen finns i Lycksele.

Skapad: 2023-01-12 Statistik

Mot 3 semesterperioder i Varbergs Kommun!

"Vi vill ha kvar valmöjligheten att , utifrån verksamhetens behov , lägga önskemål om sommarsemester. Att dela in sommaren i tre semester perioder, innebär för många medarbetare att de mister flera veckor av gemensam semester och återhämtning med sin familj. Det måste finnas en bättre lösning än att dra alla över en kam , våra liv och behov ser helt olika ut och det borde gå att pussla ihop något som en majoritet kan känna sig tillfreds med. Dessutom är många av de vikarier vi förlitar oss till

Skapad: 2023-01-11 Statistik

Stoppa HVB hemmet i Horndal

Insikten Vuxenpsykiatrisk boende har som avsikt att öppna upp ett HVB hem på Prästbacksvägen i Horndal. De boende kommer att bestå av missbrukare och intagna som ska slussas ut i samhället. Enligt uppgift från Insikten kan vissa av de boende komma att bo kvar pågrund av att inte klara av ett liv i samhället. Så vart lämnar de oss som är bosatta i direkta närheten av och runt det aktuella boendet? Inga dörrar kommer att vara låsta vilket medför att individerna kan röra sig i stort sätt fritt. Som

Skapad: 2023-01-09 Statistik

Stoppa planerna på vindkraftspark Orreklint Uknadalen!

Det planerats att bygga en vindkraftspark belägen två kilometer syd /sydväst om Falerum i Åtvidabergs kommun och cirka tolv kilometer nordväst om Överum i Västerviks kommun. Syftet med denna namninsamling är att omedelbart stoppa denna etablering, med hänsyn till nedanstående argument. * Risk för förorening av dricksvattentäckt i hela Uknadalen. *Eftersom det är känt att vindkraft kan skada djur och naturlivet och rekomenderas placeras på lämplig plats är Uknadalen en direkt olämplig plats. Här

Skapad: 2023-01-08 Statistik

Bussen måste tillbaka!

Bussen måste tillbaka! Den 11 december 2022 lade Skånetrafiken om linje 577 så att vi i södra Brantevik nu måste traska drygt en kilometer från/till busshållplatsen på norr. Denna buss är en livlina som för oss till Simrishamn, - för att komma till affärer, gå till sjukhuset eller resa vidare med tåg och bussar från stationen. Det bor många äldre människor i Brantevik, många har inte bil utan är beroende av kollektivtrafiken. Att ta bort hållplats Gislövsvägen och Brantevik för 577 är ett föröda

Skapad: 2023-01-07 Statistik

VÄSTRAUPPRORET MOT HÄLSOSCHEMA!!

VI PROTESTERAR MOT HÄLSOSCHEMA!! ALL PERSONAL INOM VÅRD & OMSORG I SOLLEFTEÅ KOMMUN STÅR TILLSAMMANS MED KOMMUNAL BAKOM DENNA NAMNINSAMLING I SYFTE ATT PROTESTERA MOT KOMMUNENS BESLUTSFATTARE OCH POLITIKERS BESLUT OM ATT INFÖRA BEMANINGSHANDBOK/HÄLSOSCHEMA/VÄLFÄRDSRESA UTAN ATT FÖRHANDLA MED KOMMUNAL ELLER ENS BJUDA IN OSS PERSONAL TILL DELAKTIGHET I DETTA BESLUT SOM BERÖR VÅRT SÄTT ATT ARBETA/SCEMALÄGGNING/FRITID OCH ARBETSMILJÖ  Hjälp Oss och skriv under!!   Sollefteå kommun har kommit på

Skapad: 2023-01-06 Statistik

Sverige bör öka det militära stödet till Ukraina

Sedan den 24 februari 2022 kämpar Ukrainas befolkning för sina liv, för sitt land och för sin rätt att vara just ukrainare.Ukraina kämpar för sin existens! Ukraina kämpar också för en världsordning där det inte är normalt att ockupera sina grannländer, att bomba, mörda, tortera och våldta civila och att förstöra civil infrastruktur för el, sjukvård, utbildning och kultur.   Detta måste få ett slut!   Vi i Sverige är väldigt engagerade i att hjälpa Ukraina på alla de vis. Trots ett försämrat e

Skapad: 2023-01-06 Statistik

NEJ till havsbaserad vindkraft runt Åland.

Varje Ålännings röst borde bli hörd i detta, själv är jag emot havsbaserade vindkraftsparker av den enkla anledningen att de är för oeffektiva då de skulle behövas som mest och de kan ALDRIG ersätta ex. kärnkraften, de kan va som komplement TILL kärnkraft jo men inte ersätta.Vi borde alla få säga vår åsikt i frågan och då är det enklaste att skriva på en lista, här är nu en lista som är för oss som är emot dessa anläggningar i en ännu ostörd natur. Allt går nu för fort så ingen hinner tänka igen

Skapad: 2022-12-30 Statistik

Protest mot införande av fler semesterperioder i Piteå Kommun

Piteå Kommun funderar på att för anställda i socialtjänsten ändra till fler semesterperioder. Det vill vi inte gå med på.  Om det ändras till fler än två semesterperioder finns det risk att anställda inte kommer ta ut sin semester beroende på period, söker sig till andra yrken, sjukskrivningar ökar. Vi ser att andra kommuner som provat fler perioder har återgott till 2 perioder. Vår uppmaning till dom styrande är att vara en attraktiv arbetsgivare och lyssna på oss anställda, gör en lokal satsni

Skapad: 2022-12-29 Statistik

Vi kräver högre staket runt Sockerbrukets grundsärskola

Hej Ängelholm!  Sockerbrukets grundsärskola ligger endast ett par meter  från ån och har endast 90 cm högt staket. Många barn med bland annat autism är rymningsbenägna och förstår inte farorna de utsätter sig för. Barn som våra där varje år och drunkning är den vanligaste dödsorsaken!Sist dog 5 åriga John Walter när han rymde från HVB hemmet där han var placerad, hans föräldrar precis som jag gjort en längre tid vädjade på alla tänkbara vis om att de skulle se över säkerheten.Jag vill inte att e

Skapad: 2022-12-22 Statistik

Krabbes sjukdom ska ingå i PKU-testet!

Jag skapar denna namninsamling för att hedra Younes! Och alla andra som förlorat sitt liv och vars familjer förlorat sina barn i den fortskridande hjärnsjukdom, globoidcellsleukodystrofi (GLD) även kallad KRABBESSJUKDOM.Vid födsel på alla barn görs ett såkallat PKU-test inom 48 timmar för att leta efter ett antal sällsynta sjukdomar.  Jag tycker att Krabbes sjukdom ska ingå i detta så att man kan förhindra att fler barn dör. Tycker du som jag? SKRIV UNDER! Det måste ske en förändring.

Skapad: 2022-12-21 Statistik

Nej till vindkraftsprojekt i Byberget

37 vindkraftverk planeras att byggas på Koberget samt Spångberget, som ligger i direkt anslutning till Byberget och naturreservatet Helvetesbrännan.Förutom dessa 37 vindkraftverk planerar Ånge kommun att genomföra fler vindkraftsparker i kommunen, se kartan.Om du är emot denna kraftiga exploatering av vår natur i Ånge kommun, skriv under listan.

Skapad: 2022-12-20 Statistik

Djurförbud för Furuviksparken

Den 14 dec 2022 sköts tre apor (schimpanser) till döds i Furuviksparken. En fjärde blev skottskadad. När aporna rymde valde Furuvik att ta dit jägare som sköt (avrättade) dem. Inga andra alternativ prövades innan - trots att alternativ fanns. När detta skrivs, över ett dygn efter rymningen, har den skottskadade apan ännu inte fått vård och ingen vet om den ens lever trots att den befinner sig inuti ap-huset! Uppdatering 17/12: alla 4 schinpanser (Linda, Torsten, Santino och Manda) är nu bekräfta

Skapad: 2022-12-15 Statistik

Vi vill att UL:s buss 119 ska gå till Norrhällby igen

UL:s buss 119 har fått en ny linjesträckning som innebär att sträckan Jälla till Norrhällby blir utan busstrafik. Det innebär att hundratals människor (däribland många barn och ungdomar) som bor i närheten av denna sträckning blir utan kollektivtrafik. Det är för långt att gå eller cykla till Skölsta eller Jälla, särskilt för de som bor i Halmbyboda, där det finns många barnfamiljer och andra i behov av kollektivtrafik, som har förlitat sig på denna busslinje när de flyttade dit.   Vårt förslag

Skapad: 2022-12-10 Statistik

Stoppa kalhygge i Risveden!

Vi protesterar mot avverkningen runt Björns kvarn i Risveden. Skogen innehåller höga naturvärden och är rik på biologisk mångfald.  Många av träden är 150-200 år gamla. Det finns hotade arter där, bland annat tretåig hackspett och spillkråka och skogen är oerhört omtyckt att promentera i och därmed värdefull som rekreationsområde. Dessutom har den ett stort kulturellt värde då det finns gamla stenmurar, en skvaltkvarn som är Sveriges äldsta fungerande, och . Vi vill stoppa avverkningen och kräve

Skapad: 2022-12-08 Statistik

Ostkustbanan utanför Hudiksvall stad

Jag tillhör en av dom som anser att 80 st tåg om dagen är helt orimligt för Hudiksvalls stad. Jag tillhör även en husägare vars hus ligger i riskzonen och kan behöva rivas. Mitt älskade hus, likt många andra. Något som kommer att förstöras är stadskärnan och INGEN kommer att bli odrabbad. Det kommer att bullra, dåna, skramla. Att politikerna vill annat det vet vi, men frågan är om dessa bor i Hudiksvall/Hudiksvalls stadskärna?! Blir dom drabbade lika som vi andra? Ska vi som valt att bygga hus,

Skapad: 2022-12-06 Statistik

Ge Khalid Jasim uppehållstillstånd

KHALID JASIM, UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR NÄRINGSIDKARE Det är med förskräckelse vi undertecknade tar del av beslutet att Khalid Jasim nekas både asyl och uppehållstillstånd i Finland. Khalid Jasim kom till Österbotten och Malax hösten 2015 som asylsökande från ett konfliktdrabbat Irak. Efter att förgäves ha väntat på ett asylbeslut i sex års tid, trots goda skäl, tog Khalid beslutet att ändå försöka skapa sig ett liv här och köpte vintern 2021 den gamla servicestationen invid riksväg 8 i Långåminne.

Skapad: 2022-12-04 Statistik

NORRLÄNDSKA EL-UPPRORET

Nu har det gått för långt !  Den 30 november, presenterade energi- och näringsministern Ebba Busch (KD) det så kallade högkostnadsskyddet, som innebär att elkunder i elprisområdet 3 och 4 kommer att kompenseras i pengar för varje förbrukad kilowattimme under 12 månader från oktober 2021 till september 2022. Det innebär att villaägare som redan fått ta del av förra vinterns strömstöd får pengar igen, och att även företag som redan höjt priserna för att kompensera för höga elpriser får pengar från

Skapad: 2022-11-30 Statistik