2016 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Ha kvar estetprogrammet i Vänersborg!

Kunskapsförbundet Väst vill lägga ner estetprogrammet i Vänersborg, och endast öppna linjen i Trollhättan. Detta trots att - Vänersborg har Musikerutbildning Vänersborg (MUV), en spetsinriktning med riksintag som samarbetar med estetiska programmet och berikar utbildningen - Vänersborgs/Vargöns musikskola har ett flertal orkestrar på hög nivå som vunnit priser och regelbundet åker på turnéer utomlands - Vänersborg har lärare med kompetens i alla instrument eleverna vill spela - Musikalen som sät

Skapad: 2016-05-12 Statistik

RÄTTVIS LÖNEPOLITIK I VGR!

UPPROP!!! SKRIV PÅ FÖR ATT :   ALLA MED LIKA UTBILDNING OCH LIKVÄRDIGA ARBETSUPPGIFTER SKALL GENERERA 1020 KR I LÖNEUTRYMME.   JUSTERINGAR AV LÄGSTA LÖNER SKALL INTE TAS FRÅN KOMMUNALS LÖNEUTRYMME.     I västra Götalandsregionens förvaltningar pågår just nu lokala löneförhandlingar. Årets löneavtal innebär en satsning på gruppen undersköterskor med 500 kronor. I anmärkningen till avtalet framgår att i verksamheter där titeln undersköterska saknas avses satsningen anställda med undersköterskeexa

Skapad: 2016-09-14 Statistik

Ökad grundpeng till skolorna i Järfälla kommun

Tjänsteskrivelse "Översyn av grundpeng , Dnr Bun2016/164" talar sitt tydliga språk. "Rapporten visar att Järfälla har en lägre grundpeng och tilldelning av resurser till för- och grundskola än jämförbara kommuner i Stockholmsområdet." Detta är inte acceptabelt! Det viktigaste våra barn kan få är en bra utbildning. Detta är grundstenen för att de längre fram i livet skall få valmöjligheter. Möjlighet att välja en högre utbildning, möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden i en allt mer globaliser

Skapad: 2016-09-25 Statistik

Rädda Stina

Pråmen Albert är viktigare än Stinas familjVi är många i Hallstahammar som ser hur Kommunen behandlar sina invånare. När Stinas hus klassas som farligt att bo i på grund av att ett träd som stått på kommunens mark gett sättningar i huset stoppar man huvudet i sanden och vägrar ta ansvar. När flera experter dragit samma slutsatser sågar man till slut ner trädet, men då är huset redan för skadat för att rädda. Ärendet ledde till rättegång i december 2015 som Stina förlorade. Så nu ska hon förutom

Skapad: 2016-01-21 Statistik

Låt barnen äta bra mat lagad på plats!

Växjö kommun har valt att omorganisera och se över antalet tillagningskök på förskolorna. En centralisering av maten leder till att flera förskolor istället får mottagningskök (huvudinkomponenten får förskolan färdiglagad och varm, de får själva koka potatis/pasta/ris och göra sallad) eller serveringskök (all mat är färdiglagad, även färdiga mellanmål). Det som styr är antalet portioner som lagas på förskolan. Att spara in pengar på något så viktigt som våra barn anser jag är helt fel. Skriv und

Skapad: 2016-03-11 Statistik

Ubushi Djusembeyev

Hej, vi vill hjälpa våran kompis Ubushi som tyvärr inte fått uppehållstillstånd här i Sverige. Han är 15 år och pratar ren svenska och är en otroligt duktig elev och har mycket bra betyg. Efter 7 år & två månader kommer beskedet varken vi eller Ubushis familj hade räknat med. Vi behöver all hjälp vi kan få. Tillsammans kan vi göra skillnad & hjälpa Ubushi och hans familj. Vi behöver all hjälp vi kan få!

Skapad: 2016-09-14 Statistik

smalandsoperan

Låt Smålandsoperan få finnas kvar! Skriv under för att visa Ditt stöd och hjälp Smålandsoperan att leva vidare!

Skapad: 2016-08-01 Statistik

Bevara Biblioteket för socialt arbete

Universitetsförvaltningen har lämnat in förslag till institutionen om att avveckla Biblioteket för socialt arbete för att frigöra resurser. Detta trots att biblioteket för socialt arbete stod för nästan nästan 100 000 besök under 2015 och var det näst mest besökta biblioteket och hade näst flest utlån under hela året. Det är inte klart hur en flytt skulle påverka möjlighet att låna kurslitteraturen. Beslutet om bibliotekets avvecklande har inte tagits än och därmed har studentkåren startat denna

Skapad: 2016-09-13 Statistik

Frisbeebanan stenungsund

Stenungsunds discgolf förening tar idag hand om banan på hasselbacken och arbetar kontinuerligt på denna för att alla ska kunna njuta av denna oas mitt i Stenungsund. vi har gjort allt jobb på banan ideelt och allt virke har vi betalat för själva eller fått av sponsorer som vi fått jaga.    Nu är det dags att byta korgar efter 30 års användande och klubben har precis beställt 9 nya korgar för ca 30000kr som vi har samlat ihop under 4 års tid.  Vi kommer behöva 9 korgar till, och ytterligare peng

Skapad: 2016-03-30 Statistik

Reformering av den personliga assistansen (LSS och LASS)

  Denna petition riktar sig mot alla ALLA. Det är nästan ett krav om du har en familjemedlem som har LSS, har du en god vän eller någon annan i din omgivning bör du definitivt skriva under. Men i huvudsak riktar den sig mot ALLA. Innan ni skriver på tycker jag att ni bör introduceras i hur personlig assistans fungerar i verkligheten. Det är en rättighetslagstiftning. I dagens läge är det försäkringskassan som är huvudman. Det är hos dem man ansöker om personlig assistans i enlighet med LSS och

Skapad: 2016-08-24 Statistik