Ja till Gruva i Jokkmokk

Hej!
Vi är ett gäng individuella så kallade ja-sägare som på detta sätt vill visa vad vi har för utgångspunkt för ett säga ja till en gruva i Kallak.

I Sveriges näst största kommun till ytan är vi snart endast 5000 innevånare. För Jokkmokks överlevnad som egen kommun behöver vi få en lite större motor som kan driva verksamhet med ett större antal anställda människor. Oavsett om det är lokalt anställda eller influgna. Man brukar säga att en gruvarbetare skapar arbetstillfälle för ca två och en halvt person till i kringeffekter, så som verkstäder, handel mm. (Prospekteringsbolaget tror ca 400 anställda i en framtida gruva.)

Motorn kan vara en gruva eller att facebook väljer att bygga ett antal serverhallar eller en annan stor industri. Denna motor gör att folk börjar få en framtidstro. Se bara på huspriserna i Jokkmokk sedan det började pratas om en gruva. Priset på en villa har säkert fördubblats sedan 2009-2010. Se bara på vad som händer med vägarna i kommunen. Se bara hur affärsidkarna i samhället känner av ett uppsving trots att det knappt märks i deras dagskassor. Denna motor ger en massa kringeffekter så som bättre infrastruktur, fler butiker, mer människor i rörelse innebär större tillströmning till turistföretagen mm mm mm. Pessimisterna säger att gruvan bara ska räcka i 14-15 år. Okey, bra! Då får våra politiker kanske ett andrum och inte bara behöva tänka på besparingar. Entreprenörerna och affärsidkarna får en större möjlighet att utveckla och/eller starta upp nya företag.                                                      
Av den manliga delen av kommuninnevånarna arbetar en betydande del (uppskattningsvis ca 50-60 %) inom gruvnäringen i malmfälten och i Västerbotten. Bland ungdomarna är det också vanligt att man arbetar som maskinförare åt någon av de ca 6 – 10 entreprenörsföretag som finns i Jokkmokks kommun och har fordon i malmfälten. Så kompetens för att driva en gruva finns på orten. Vill påstå att vi vet vad det innebär att ha en gruvindustri, vi vet att det kommer att ett hål i marken som för alltid kommer att finnas där. Vi vet att risk för föroreningar kommer att finnas.

I västvärldens alla gruvor sker det olyckor och tillbud varje dag. Allt från en snickare slår sig på tummen till att slamdammar läcker. Varje tillbud/ olycka som sker granskas och rapporteras. Det gör att övriga kan ha möjlighet att utveckla säkrare sätt att arbeta på eller säkrare sätt att bygga/förstärka slamdammar. Inom alla branscher sker sådant utbyte av information, även inom vården. Upptäcker någon ett botemedel för HIV i Afrika så vet snart hela världen det och kan bota sina patienter.
Samerna då? Vad får dom? Förutom att en del av deras renbetesland blir förstörd. Och en massa tyngre trafik som kan orsaka stor massaker på renjordarna.
Vill till att börja med poängtera att Jokkmokk som kommun har sedan väldigt länge byggt upp sin image på samerna och samekulturen.                                                                                                                                                       Skulle tro att 99% av lokalbefolkningen håller med om att det knappt funnits någon motsättning mellan olika folkgrupper i  Jokkmokk. Inget vi och dom mellan samer och icke samer. Vi har inte haft de problem som tillexempel Kiruna och Gällivare haft. Under minst 30-40 år har vi lekt och vuxit upp tillsammans, trots separata småskolor.         
För att den här kommunen ska finnas kvar som egen kommun så måste det till en större industri, turistmagnet eller varför inte en gruva. Hur vi än vrider och vänder på problemet så kommer det att behöva exploateras mark, oavsett vad som ska vara denna motor. Hur vi än vrider och vänder på problemet så kommer trafiken behöva ökas i samma grad som denna motor kräver.

I en kommun som består till ca 68% av nationalparker eller naturskyddsområden och övrig mark är renbetesland så är det svårt att få plats med något över huvud taget. Så vår tanke runt renskötseln är att även den måste utvecklas tillsammans med samhället i övrigt. Visst vi vet att samekulturen är i synk med naturen på ett helt annat sätt än vad övriga Sverige är. Visst vi har en viss förståelse för att samerna tycker att "Stor svensken" kommer och tar deras marker. Visst vi har förståelse för att samerna är en minoritet i det svenska samhället som ser sig vara nedtryckt av "Stor svensken". Det får inte bli ett vi och dom mellan samer och icke samer i vår kommun. Vi håller med om att minerallagarna är under all kritik.  Men tyvärr så ingår Norrland/Lappland i landet Sverige, och måste följa svenska lagar och paragrafer. Tyvärr så gäller det även den del av Sameland som ligger inom svenskt territorium. Visst, det finns samer, samepolitiker och samiska partier som vill ha ett eget Sapmi. Men än så länge råder svenskt styre i Norrland/Lappland/Jokkmokk.

Är vi en minoritetsgrupp eller en majoritetsgrupp så kan vi protestera genom att demonstrera, skapa opinion eller i värsta fall begära nyval. Det går även att starta enfrågepartier. Att sätta sig ner och använda Civil olydnad för att hindra något hjälper ingen. Det bara fördröjer något. Utveckling kommer alltid att ske, så att försöka kompromissa och få så mycket som möjligt av kakan måste vara bättre än att säga blankt nej och inte få något. Det är väl bland annat sånt som kallas politik.
Slutsats
Efter att vägt nackdelar mot fördelar så väger (för oss) fördelarna med en gruva tyngst.


Björn Zachrisson    Kontakta namninsamlingens skapare